4/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évre az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét biztosítja:
 

Március 14. (szerda) este 17 óra  

Nemzeti ünnep - megemlékezés

Március 19. (hétfő)  

Csurgó-forrás környékének díszítése  

(Nógrádi Napraforgó Egyesület)

Április 1. (vasárnap) 20 óra 

Húsvéti locsolóbál  
(Nógrádiak Nógrádért Egyesület)

Április 28. (szombat)                                 

IV. Nóta és dalest, Anyák napi köszöntés

(Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

Június 2. (szombat)   

V. Nógrádi Várjátékok

Június 16. (szombat)  

Futapest
(Futapest Club)

Június 23. (szombat) 

Civil Szervezetek Napja (főzőverseny)

Augusztus 4-5. (szombat-vasárnap) 

Szondi György emléktúrák és Dynafit Lynx Trail események, terepfutó verseny és teljesítménytúra  

(Szent Jakab Zarándok Egyesület)

Augusztus 20. (hétfő) 9 óra   Szent István ünnepe - megemlékezés
Szeptember 29-30. (szombat-vasárnap)  Szüreti felvonulás - Őszi vigalom
Október 3-4. (szerda-csütörtök) Tápláló szeretet program
(Nógrádi Napraforgó Egyesület)
Október 19. (péntek)  Nemzeti ünnep - megemlékezés
November 10. (szombat) 

Márton napi lámpás felvonulás 
(Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány)

December első fele  

Tornaterem negyedszázados évfordulója

(Nógrádi Tornateremért Alapítvány)

December 1.,8.;15.;22.   16 óra 

Adventi mécsesgyújtás a Csurgó-forrásnál

(Nógrádi Napraforgó Egyesület)

December 2., 9., 16., 23.   Adventi gyertyagyújtások
December (téli szünet előtti utolsó előtti tanítási nap) Idősek Napja - Falukarácsony

                              

A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvények előkészítését és lebonyolítását segíti és támogatja. Az intézményi és civil szervezetek rendezvényeihez az önkormányzat a helyet biztosítja.

A testület felkéri a polgármestert, és a civil szervezetek vezetőit, hogy a fenti rendezvények lebonyolításáról gondoskodjanak

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a lakosság tudomására.

 

Határidő: azonnal és értelemszerű

Felelős: polgármester és civil szervezetek vezetői