[9]

2014-09-24

Közlemény

Az alábbi meghívó egy zártkörű rendezvényre szól, azt tévedésből tettem közzé. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérek Nyilas Kálmánnétól.

Hustyava Zoltán

2014-09-19


2014-09-16

Felhívás

Értesítjük, a kedves lakosságot, hogy iskolánk 2014. szeptember 22-én (hétfőn) 14.00-17.00 óráig papírgyűjtést szervez. A gyerekek szervezetten gyűjtik a papírt, kérjük a lakosságot, hogy támogassák iskolánkat ezzel a tevékenységgel!

A konténer szeptember 22-26-ig áll az iskola rendelkezésére. Ez idő alatt minden nap 7.00-14.00-ig lehet hozni a  papírt.

Rossz idő esetén 23-án, kedden délután lesz a gyűjtés.

Köszönettel: Babatiné Márton Márta


2014-09-15

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének legfrissebb állásajánlatai


2014-09-09

HIRDETMÉNY
a jelöltek szavazási lapra kerülésének sorsolásáról


Őszi vigalom 2014


2014-09-04

Helyi önkormányzati választás 2014

Nógrád községben nyilvántartásba vett önkormányzati jelöltek

NÓGRÁD megyei nemzetiségi önkormányzati jelöltek


2014-09-01

Tanévnyitó

A Nógrádi Általános Iskolában 2014. augusztus 31-én került megrendezésre az ünnepélyes tanévnyitó, melyre sok szülő kísérte el gyermekét.

további képek
fotó:Vasas Mihály

Králik Kornél Zsolt az alábbi kedves verssel köszöntötte az elsősöket:

Kálnay Adél: Köszöntő

A nyár, a nyár , az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!


2014-08-27

"Nógrád tája - Kincsesbánya!"
kézműves és helyi termék bemutató a nógrádi Tájházban


2014-08-23


2014-08-20

Szent István napi megemlékezés
és az új kenyér ünnepe
képekben

képek nagyobb méretben

Az Ipoly TV híradója a megyei megemlékezésekről

Nógrád és Diósjenő 5:46-tól


2014-08-17

Testvérkapcsolat felvétele Cibakházával

képek nagyobb méretben


2014-08-12


Eső esetén az ünnepség a Művelődési Házban lesz!


2014-08-04

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2014-08-02

Pályakarbantartási munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. augusztus 9-től 2014. augusztus 10-ig Vác állomás átépítése miatt a [Vác-] Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a kijelölt viszonylaton.

2014. augusztus 11-től 2014. augusztus 15-ig és 2014. augusztus 18-tól 2014. augusztus 19-ig Vác állomás átépítése miatt a [Vác-] Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.


2014-07-26

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2014-07-25

Sporttábor 2014

fotó: Hekli Péter
képek nagyobb méretben


2014-07-10

Pályakarbantartási munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. július 18-tól 2014. július 20-ig Vác állomás átépítése és Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a [Vác-] Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a kijelölt viszonylaton.

2014. július 21-től 2014. augusztus 8-ig Vác állomás átépítése miatt a [Vác-] Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.


2014-06-26

TÁJÉKOZTATÓ MUNKALEHETŐSÉGRŐL

Értesítjük a lakosságot, hogy Dunakeszi munkahelyre konyhai kisegítőket (férfiakat és nőket) keresnek nettó 4.500 Ft/nap munkabérért. Saját autóbusszal szállítják a dolgozókat munkavégzésre, majd munkavégzés után haza.

A foglalkoztatással kapcsolatban részletes tájékoztatást tartanak

 2014. július 2-án (szerdán) 18 órakor
a Civil Szervezetek Házában
(Nógrád, Szondy u. 23.)

Minden érdeklődőt várnak a tájékoztatásra.

Nógrád Község Önkormányzata


2014-06-24

Pályakarbantartási munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. július 4-től 2014. július 6-ig, valamint 2014. július 7-től 2014. július 17-ig Vác állomás átépítése miatt a [Vác-] Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat 2014. július 4-től 2014. július 6-ig, valamint 2014. július 7-től 2014. július 17-ig.


Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása

Tisztelt Állampolgárok!

Nógrád Község Önkormányzata állampolgári kezdeményezésre még az elmúlt évben döntött a településszerkezeti és szabályozási terv módosításáról.
A felmerülő költségeket is a kezdeményező vállalja. Az eljárás most jutott abba a fázisba, hogy a módosítással kapcsolatban részletes dokumentációk készültek, ezért most közzé tesszük az elfogadott határozatokat, és a munkaanyagot. Kérem, hogy ha bárkinek észrevétele, véleménye van, azt az önkormányzathoz jutassa el.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Csatolt iratok:

116/2013. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A., Támogatja a kérelmező - K&K Energy Service Kft - 0104/50. hrsz., 0208/1.,2. hrsz. és 097/17. hrsz-ú területektől északra lévő ipari gazdasági területekhez kapcsolódó fejlesztési szándékát. Amely a 0104/50. hrsz., és a 0208/1., 2. hrsz. területek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület felhasználásba történő átsorolását jelenti.
B., Elhatározza, hogy az 1.pont szerinti fejlesztéséhez kapcsolódóan Nógrád Község Településszerkezeti tervét és Szabályozási tervét az alábbiak szerint kívánja módosítani:
- 0208/1., 2. hrsz. jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági (Má) területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) övezetbe,
- a 0104/50. hrsz. gazdasági erdő (Eg) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) övezetbe,
- 097/17. hrsz. mezőgazdasági (M) területből, gazdasági erdő (Eg) területbe
kerül átsorolásra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos eljárást indítsa el és folytassa le a Z.É. Műhely Kft. 1116 Budapest, Zsúrló köz 5. szám alatti vállalkozó segítségével és szakmai közreműködésével.
A testület kötelezi a K&K Energy Service Kft-t, hogy a módosítás mindennemű költségét előlegezze meg.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester

46/2014. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet alapján, az alábbi döntést hozza:
Nógrád Község 0104/50. hrsz., 0208/1., 2. hrsz. és 097/17. hrsz. területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása c. tervének megvalósulása esetén jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az önkormányzati képviselő-testület nem tartja szükségesnek Környezeti vizsgálat elkészíttetését.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érdekelteknek küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

47/2014. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád község 0104/50. hrsz., 0208/1., 2. hrsz. és 097/17. hrsz-ú területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosításával kapcsolatos eljárást folytatni szeretné az előterjesztésben foglalt és ismertetett módosításnak megfelelő anyag hatóságok részére történő megküldésével.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetési anyagot az érintett szerveknek küldje meg, és a község honlapján a lakosság tájékoztatása érdekében tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

+ a módosítási anyag


Így nézhettek ki váraink
Fodor Zsolt munkái

Nógrád vára
(rekonstrukciós rajz)

Drégely vára

további várak Fodor Zsolttól


2014-06-22

Kilátás a Nógrádi várból

teljes mérethez kattints a képekre


2014-06-21

Civil szervezetek napja

képek nagyobb méretben


2014-06-16


2014-06-12


2014-06-06

Pályakarbantartási munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. június 13-tól 2014. június 15-ig Vác állomás átépítése miatt a (Vác-) Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.


2014-06-02

I. Nógrádi várjátékok
új fotók és videók

A Horus Air Film Team videói

Benecz Norbert fotói

további képek
 

Panorámaképek

nagyobb mérethez kattints a képekre

Molnár Levente fotói

képek nagyobb méretben

Kareczki Csaba videói

Megnyitó ünnepség és római katolikus szentmise

összeállítás a készülődésről és a délutáni eseményekről

Kareczki Csaba fotói

képek nagyobb méretben

Sárközi Tamás fotói

képek nagyobb méretben

Kóczánné Pásztor Györgyi fotói

képek nagyobb méretben


2014-06-01

I. Nógrádi várjátékok
fotók 14-16 óráig

nagyobb méretű képek

Aki a rendezvényről készült fotóit, videóit megosztaná másokkal, kérjük töltse fel
az ismert ingyenes kép- ill. videómegosztó weblapokra és a linket küldje el
nekünk.


2014-05-25

EP-választás 2014

Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választás

összesített eredményéről

A listát állító párt(ok) neve Megszerzett
szavazat % mandátum %
FIDESZ-KDNP  1 191 163  51.49 %  12  57.14 %
JOBBIK  339 501  14.68 %  3  14.29 %
MSZP  252 494  10.92 %  2  9.52 %
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  225 762  9.76 %  2  9.52 %
EGYÜTT-PM  167 012  7.22 %  1  4.76 %
LMP  115 957  5.01 %  1  4.76 %
A HAZA NEM ELADÓ  12 107  0.52 % (5 % alatti lista)
SMS  9 263  0.4 % (5 % alatti lista)

Nógrádi összesített eredmény

A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

A

F

 1 244 

 426 
( 34,24 %)

Bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma

A lebélyegzett
szavazólapok
száma

Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma
 

Érvényes szavazólapok
száma
 

J

K

M

N

 0 

 426 

 1 
( 0,23 %)

 425 
( 99,77 %)

Sorsolt sorszám

A listát állító párt(ok) neve

Kapott érvényes szavazat

%

 1 

MSZP

 39 

9.18 %

 2 

SMS

 1 

0.24 %

 3 

FIDESZ-KDNP

 240 

56.47 %

 4 

A HAZA NEM ELADÓ

 0 

0.0 %

 5 

JOBBIK

 74 

17.41 %

 6 

LMP

 11 

2.59 %

 7 

EGYÜTT-PM

 22 

5.18 %

 11 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

 38 

8.94 %

Szavazóköri eredmények Nógrád községben

---------------

Részvételi adatok Nógrád községben
a napközbeni jelentések adatai alapján
(pirossal az országos adatok)

07 órakor

0,56%

0,96%
09 órakor 7,33% 5,25%
11 órakor 17,16% 11,53%
13 órakor 20,06% 15,90%
15 órakor 24,25% 19,53%
17 órakor 29,09% 24,06%
18:30-kor 32,96% 27,64%
19 órakor 34,24% 28,99%

2014-05-22


2014-02-04-től 2014-05-22

Kérjük, adóbevallása elkészítése során támogassa
alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat!

1%


2014-05-18

A 100 éves Evangélikus Templom
felújítás utáni szentelése

Az ünnepi istentisztelet

Az ünnepi közgyűlés

Fotók az eseményről

nagyobb méret


2014-05-16

Hagyományőrző disznóvágás a Tájházban

Disznótor Nógrádon
Pálmai István és Pálmai Levente filmje


2014-05-15

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2014-05-14

ÁTJELENTKEZÉS


A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 óráig lehet kérni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2014. május 23-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Az átjelentkezéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától igényelhető.


MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM


A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. május 25-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozdóurna igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától igényelhető.


SZAVAZÁS

A szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a Nemzeti Választási Iroda weboldalát.


2014-05-12


2014-05-11

Börzsöny Nektár Méhészet
részlet az M1 televízió 2014. május 10-ei Gasztroangyal című műsorából


2014-05-10

Megyei tűzoltóverseny Endrefalván

további képek
fotó: Sárközi Tamás


2014-05-08

Önkormányzati támogatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez

15/2014. (II. 24.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást nyújt az alábbi feltételekkel.

Annak a nógrádi ingatlantulajdonosnak, használónak, aki a 2014-es évben teljes összegű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, amennyiben 2014. október 31-ig az 1-3 negyedévre vonatkozó díjat megfizeti, az önkormányzat az utolsó negyedévre szóló díjat átvállalja.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat részleteinek kidolgozása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és a végrehajtás ügyében kössön megállapodást.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester


2014-05-07

Nógrád Község önkormányzata
a ''Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján pályázatot hirdet

Angyalvár Óvoda
óvodavezető
beosztás ellátására

bővebb információ


2014-05-04

Anyák napja

további fotók


2014-04-25

Eltűnt beagle kutyát keresi gazdája

2014. április 21-én Nagy Hideg-hegyről Királyrétre visszafelé túrázva eltűnt a Morris névre hallgató chippel ellátott 3 éves trikolor beagle kan. Nagyon barátságos és szelíd.

Kérem, ha valaki esetleg befogta és elvitte volna Önökhöz, a következő telefonszámon jelezze: 06-20/401-4826 vagy 06-30/514-7892

2014. április. 23-án du. a gyerekek elmondása szerint Márianosztra faluban mászkált már sarasan és sebesülten. Kérnénk, ha valaki befogadta, vagy látta volna Őt, jelezzék! Nagyon hálásak lennénk!

Utolsó kép róla:

Köszönettel:
Nemecz Ági
Elérhetőségünk: Kismaros, Erdei Ferenc u. 4 (27/383-010)


2014-04-24

A magánerdősök az idén is igényelhetnek
erdő-Natura támogatást!

 

2012. áprilisában megjelent a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) számú rendelet. A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a támogatási határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt minden év május 15-ig (!)igényelhető.
A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12-70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafajösszetételének függvényében.
Kérjük, hogy minden arra jogosult nyújtsa be támogatási kérelmét május 15-ig és terjessze ennek a lehetőségnek a hírét környezetében azon jogosultak között is, akik tavaly még nem nyújtottak be Natura kérelmet!
A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található "Kérdések/kérdés felvetése" menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.
Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek az 53/2014. (IV. 8.) számú MVH Közleményben olvashatók.
A MEGOSZ valamennyi kérelmezőnek támogatást, folyamatos információt szeretne nyújtani, ezért, ha a Natura jogcímmel kapcsolatban bárkinek kérdése van, hívja a 06-1-391-42-90 számot munkaidőben, küldjön e-mailt címünkre (megosz@mail.datanet.hu), vagy érdeklődjön munkaidőn túl, akár hétvégén is a 06-30-455-22-61 mobilszámon.
Eredményes kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök,

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök


2014-04-23

Pályakarbantartási munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. május 1-től 2014. május 16-ig és 2014. június 2-től 2014. június 12-ig Vác állomás átépítése miatt a (Vác-) Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vácrátót – Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a mellékletben megjelölt menetrend alapján.


2014-04-20


2014-04-18

Pályakarbantartási munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. április 29-től 2014. április 30-ig Vác állomás átépítése miatt a (Vác-) Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vácrátót – Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a mellékletben megjelölt menetrend alapján.


2014-04-13

KÖLEMÉNY
a 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről


2014-04-06

Választás 2014

A pártok, nemzetiségek, független jelöltek eredményei országos összesítésben

Tájékoztató adatok Nógrád község szavazóköreinek eredményéről

Részvételi adatok Nógrád községben
a napközbeni jelentések adatai alapján
(pirossal az országos adatok)

07 órakor

2,28%

1,64%
09 órakor 12,72% 9,50%
11 órakor 29,77% 23,23%
13 órakor 39,97% 34,33%
15 órakor 50,98% 45,02%
17:30-kor 62,48% 56,77%
19 órakor 64,93% 61,24%

2010-es adatok

7 órakor

2,67% 1,61%

9 órakor

14,32% 10,23%

11 órakor

33,58% 24,78%
13 órakor 42,64% 35,88%
15 órakor 53,07% 46,78%
17:30-kor 65,78% 59,28%
19 órakor 71,28% 64,29%

2014-04-01

Pályaépítési munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. április 12-től 2014. április 18-ig és 2014. április 26-tól 2014. április 27-ig Vác állomás átépítése, valamint Drégelypalánk – Balassagyarmat között végzett pályakarbantartási munkák miatt a (Vác-) Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác – Kisvác, illetve Drégelypalánk – Balassagyarmat állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.


2014-03-28

Gáspár Ferenc

1957. március 16. ˗ 2014. március 27.

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és barátainak.


A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2014-03-24

Pályaépítési munkák

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2014. április 1-jétől 2014. április 28-ig Vác állomás átépítése miatt a Budapest – Vácrátót – Vác-Alsóváros (- Vác-Kisvác) vasútvonalon a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vác-Alsóváros – Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a csatolt menetrend alapján.

Üdvözlettel:

Bálint Andrea
Önkormányzati és társadalmi kapcsolatok referens

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Személyközlekedési Igazgatóság
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Tel.: 06/1/371-5937
Mobil: 06/30/507-9525
E-mail: balint.andrea@kti.hu
Web: www.kti.hu


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a NMKH Rétsági Járási Hivatala Okmányirodai Osztályán (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) a szokásos ügyfélfogadási időn túl

2014. április 1. (kedd) 8.00 – 17.00 óráig,
2014. április 2. (szerda) 15.00 – 18.00 óráig,
2014. április 3. (csütörtök) 15.00 – 18.00 óráig,
2014. április 4. (péntek) 12.00 – 18.00 óráig

az országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében
személyazonosító igazolvány (kizárólag abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra) és
lakcímigazolvány pótlása, valamint a már elkészült
állandó és ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély kiadása
ügyekben lehetőség van ügyintézésre.
Kérjük, további információért forduljon az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Az Okmányiroda szokásos ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8.00- 12.00, 13.00 – 17.00 óráig,
Szerda- Csütörtök 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 óráig,
Péntek 8.00 – 12.00 óráig.
Kedden az ügyfélfogadás szünetel!

Rétság, 2014. március 24.

Dudás György
hivatalvezető2014-03-19

nagyobb méret


2014-03-14

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről

további fotók


2014-03-13

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatók

Lakossági tájékoztatás hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj támogatásáról
Tisztelt Nógrádi Lakos!

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetés tárgyalásakor – átérezve a szemétszállítási díjfizetés többletterhét – az ügyben lakossági támogatásról döntött.
Azok az ingatlantulajdonosok és használók, akik rendszeresen fizetik a díjat, azoknak a 2014. IV. negyedévi díjfizetését az önkormányzat átvállalja.
A támogatás a 80 és 120 literes gyűjtőedényt használókra egyaránt vonatkozik. Nem terjed ki azonban azokra, akik év során bármilyen okból csökkentett összegű díjat fizetnek, vagy nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek.

Szórágy Gyuláné
polgármester

15/2014. (II. 24.) képviselő-testületi határozat


Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást nyújt az alábbi feltételekkel.
Annak a nógrádi ingatlantulajdonosnak, használónak, aki a 2014-es évben teljes összegű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, amennyiben 2014. október 31-ig az 1-3 negyedévre vonatkozó díjat megfizeti, az önkormányzat az utolsó negyedévre szóló díjat átvállalja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat részleteinek kidolgozása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és a végrehajtás ügyében kössön megállapodást.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 

Gyűjtőedényekkel kapcsolatos tájékoztatás


A Zöld Híd Régió Kft. értesíti a lakosságot, hogy március 20-ig van lehetőség a 80 literes kukák vásárlására, bérlésére illetve cseréjére. Március 20. után a 80 literes kukákat a Zöld Híd Kft. visszaszállítja Nógrádmarcalba és már csak a 120 literes kukák igénybevételére lesz lehetőség.
Kérik a lakosságot, hogy aki még nem nyilatkozott a szemétszállítási edényzetről, az mielőbb tegye meg.


2014-03-09


2014-03-01

Hagyományőrző disznóvágás a Tájházban

további fotók


Pálmai István és Pálmai Levente filmje


2014-02-27

Menetrendváltozás
Romhány-Rétság-Nógrád-Berkenye autóbuszvonalon


2014-02-20

Településcímerekből nyílt kiállítás
a WestEndben

Magyarország 259 településének címere látható a budapesti WestEnd City Center ma nyílt kiállításán, amelyen a QR kódok segítségével a jelképek mellett a helységek múltját és jelenét is megismerheti a közönség.

A bevásárlóközpont célja, hogy évi 20 millió látogatója számára bemutassa Magyarország városainak és falvainak múltját, történelmét, összegyűjtve az ország 3000 településének mind a 3000 címerét - mondta a WestEnd City Center ügyvezető igazgatója.

Prosits Attila felidézte: a Magyar Önkormányzatok Szövetségén keresztül minden magyar település önkormányzatának megkeresést küldtek, ezek címerei a jelentkezés sorrendjében kerülhetnek ki.
Mától 259 címerrel találkozhat a közönség - többek között Budapest II., a III., vagy a VI. kerülete, Apostag (Bács-Kiskun), Füzér (Borsod-Abaúj-Zemplén), Ibafa (Baranya), Kistokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén), Mozsgó (Baranya), Szank (Bács-Kiskun), Szarvas (Békés), Nógrád (Nógrád) jelképeivel -, ezek 2015 januárjáig lesznek láthatók, majd újabb pályázó települések címereit helyezik ki.

A színes ábrák a korlátok alatti falfelületen lesznek láthatók megyénként csoportosítva, fölöttük, a korlátokon pedig okostelefonon leolvasható QR-kódok jelenítenek meg minden lényeges információt az adott címer történetével és az ahhoz tartozó településsel kapcsolatban.

A kiállításhoz a tervek szerint számos kísérőprogram is kapcsolódik: többek között címerszépségverseny, a tárlatra ellátogató iskolásoknak szervezett rendhagyó, kihelyezett történelemórák vagy a fiatal közönséget célzó számítógépes játékok.


további fotók


2014-02-13

Farsang az óvodában

további képek
fotó: Kovácsné Balogh Mónika


további képek
fotó:


2014-02-12


2014-02-11

HATÁROZAT

A Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt) 4.§. (c) pontja és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306 §. (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva a Nógrád Önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi határozatot:

Nógrád Község Önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a község lakosságszáma alapján 6 főben határozom meg.

a határozat teljes szövege itt olvasható2014-02-03


2014-01-31

Személyi jövedelemadó-bevallás

Közeledik 2014. február 17-e, eddig kérhetik a 1353NY nyilatkozat kitöltését a NAV-tól a munkaviszonyban állók, így a közfoglalkoztatott magánszemélyek is. Két - ezzel kapcsolatos - figyelemfelhívás és az említett nyomtatvány az alábbi linkeken érhető el.

Szja-bevallás az adóhatóság közreműködésével - az egyszerűsített bevallás választásának legfontosabb szabályai

A közfoglalkoztatottaknak is segíthet a NAV az adóbevallásban

1353NY nyilatkozat


2014-01-27

nagyobb méret


2014-01-23


Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul
– fizethetnek be forint összegeket.

bővebb információ


Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XII. 17.)
Önkormányzati RENDELETE
a szilárd hulladékgazdálkodásról


2013-12-23


2013-12-18

A karácsonyi ünnepkör népszokásai

Végh József helytörténésszel és meglepetésvendégeivel a diósjenői Tájházban

további fotók


Idősek napja - falukarácsony

további fotók


2013-12-13


 

2013. december 15-én életbe lépő, 2013/2014 évi
közforgalmú vasúti menetrend
75. sz. vasútvonal

Iktatószám: 2013/3112/006

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2013. december 15-én életbe lépő 2013/2014. évi Közforgalmú menetrend az Ön településén élők számára is pozitív menetrendi változásokat biztosít. Kérem, tekintse át rövid tájékoztatásunkat, valamint a mellékelt menetrendi mezőt. Kérem továbbá, hogy a fent részletezett információkat az utazóközönség számára, a rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon (honlap, helyi újság, stb.) kiemelt figyelemmel eljuttatni szíveskedjék.

A vasúti menetrend a MÁV-START Zrt. internetes menetrendi keresőjében (www.elvira.hu) is elérhető, ahol lehetőség van a vasúti menetjegyek online megvásárlására, és akár annak kinyomtatására is.

A vasútvonalon Vác és Diósjenő állomások között munkanapokon 7 új vonat közlekedik, ezzel a vonalszakaszon munkanapokon óránkénti ütemes menetrend került kialakításra. Az új vonatok indulási időpontjai Vácról: 9.36, 12.36, 21.36, Diósjenőről: 8.30, 10.30, 13.30, 19.30.
A váci vasútállomás átépítése miatt – várhatóan a teljes menetrendi év időtartama alatt, 2014. december 13-ig – a vonatok csak Kisvác megállóhelyig közlekednek. Kisvác megállóhelytől, Vác vasútállomás érintésével, Vác-Alsóváros megállóhelyig vonatpótló autóbusz közlekedik.

Üdvözlettel:

Bálint Andrea
Önkormányzati és társadalmi kapcsolatok referens

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Személyközlekedési Igazgatóság
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Tel.: 06/1/371-5937
Mobil: 06/30/507-9525
E-mail: balint.andrea@kti.hu
Web: www.kti.hu


2013-11-12

MEGHÍVÓ


Nógrád Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében, tisztelettel meghívom

2013. december 16-án hétfőn, 17 órakor
tartandó
közmeghallgatásra.

A közmeghallgatás helye:
Községháza tanácskozóterme
Nógrád, Hunyadi u. 18.


Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel várunk!     Nógrád, 2013. december 10.

                              Tisztelettel:

                                               Szórágy Gyuláné
                                                polgármester

 

 


2013-12-11


2013-12-07

2013. december 15-től 2014. december 13-ig
Vác állomás átépítése miatt
a [Vác –]Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon
módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Vác– Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek


2013-12-06

Mikulás járt az Angyalvár Óvodában

további fotók


2013-12-03

Nógrád

a panorámaképek a linkekre kattintva tekinthetők meg,
lenyomva tartott bal egérgombbal jobbra-balra mozgathatók, megállíthatók

kattints a képekre


2013-11-30

további fotók

A kiállítás megtekinthető 2013. december 4-21-ig,
szerdánként 14-18 óráig, vasárnaponként 10-18 óráig2013-11-20

Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
9/2013. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről


2013-11-07

nagyobb mérethez kattints a képre


2013-11-04

Rákot is okozhat az avarégetés

Az egészségre és a környezetre is káros a hulladékok elégetése, mégis ősszel több ezren szabadulnak meg ezzel a módszerrel a kerti szeméttől.


2013-11-02

Hazahúzó
az ECHO TV 2013. november 1-jei adásából

Benne: A nógrádi vár az Ipoly folyó által félkörívbe fogott Börzsöny belsejében megbújó Nógrád község névadó vára; A nógrádi tradíciók; A nógrádi vadaspark; Látogatás Berkenyére.


2013-10-28

Nógrád megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 
nyugati csoport
10. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.10.26  szombat 14:30 KSE BECSKE - EGYHÁZASDENGELEG   4 - 3
2013.10.27  vasárnap 14:30 KÁLLÓ FC - SZENDEHELY FC II   3 - 0
  14:30 KESZEG SE - ERDŐKÜRT SK   3 - 4
  14:30 VANYARC KSE - ŐSAGÁRD LK   0 - 4
  14:30 NÓGRÁD SE - TOLMÁCS SE  

      1-5*

  14:30 LEGÉND SE - KSE SZÁTOK   1 - 0
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     ŐSAGÁRD LK 10   7   3   0   33   15   18   24      
2.     ERDŐKÜRT SK 9   7   2   0   27   8   19   23      
3.     VANYARC KSE 10   6   3   1   14   6   8   21      
4.     LEGÉND SE 10   5   2   3   24   12   12   17      
5.     TOLMÁCS SE 10   5   2   3   33   28   5   17      
6.     KSE BECSKE 9   4   3   2   31   23   8   15      
7.     KESZEG SE 10   4   1   5   31   29   2   13      
8.     KSE SZÁTOK 10   2   2   6   23   23   0   8      
9.     EGYHÁZASDENGELEG FE 10   2   2   6   17   27   -10   8      
10.     SZENDEHELY FC II 10   2   1   7   12   26   -14   7      
11.     KÁLLÓ FC 9   1   2   6   10   28   -18   5      
12.     NÓGRÁD SE** 9   1   1   7   11   41   -30   4      

* a mérkőzés jegyzőkönyve
** mérkőzéseink


2013-10-24


2013-10-23

Nemzeti ünnepünk képekben

további képek


2013-10-21

Bursa Hungarica 2013

HIRDETMÉNY

JÖVEDELEMNYILATKOZAT


2013-10-20

Nógrád megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 
nyugati csoport
9. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.10.20 Vasárnap 14:30 KESZEG SE - LEGÉND SE   1 - 6
  14:30 ŐSAGÁRD LK - KSE BECSKE   3 - 3
  14:30 TOLMÁCS SE - VANYARC KSE   1 - 1
  14:30 KSE SZÁTOK - NÓGRÁD SE  

      8-1*

  14:30 EGYHÁZASDENGELEG - KÁLLÓ FC   3 - 0
  14:30 ERDŐKÜRT SK - SZENDEHELY FC II   4 - 0
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     ŐSAGÁRD LK 9   6   3   0   29   15   14   21      
2.     VANYARC KSE 9   6   3   0   14   2   12   21      
3.     ERDŐKÜRT SK 8   6   2   0   23   5   18   20      
4.     LEGÉND SE 9   4   2   3   23   12   11   14      
5.     TOLMÁCS SE 9   4   2   3   28   27   1   14      
6.     KESZEG SE 9   4   1   4   28   25   3   13      
7.     KSE BECSKE 8   3   3   2   27   20   7   12      
8.     KSE SZÁTOK 9   2   2   5   23   22   1   8      
9.     EGYHÁZASDENGELEG FE 9   2   2   5   14   23   -9   8      
10.     SZENDEHELY FC II 9   2   1   6   12   23   -11   7      
11.     NÓGRÁD SE** 8   1   1   6   10   36   -26   4      
12.     KÁLLÓ FC 8   0   2   6   7   28   -21   2      

* a mérkőzés jegyzőkönyve
** mérkőzéseink


Szüreti felvonulás Diósjenőn

további fotók


2013-10-19

A Munkaügyi Központ rétságiváci,
valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-10-17


Ősz

kattints a képekre


2013-10-15

Pest megyei öregfiúk-bajnokság,
Váci csoport
6. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.10.14  hétfő 16:30 Vác-Deákvár SE - Penci SE   4 - 1
  16:30 Rétság - Göd-Dunapart   0 - 2
  16:30 Verőce SE - Vác-Deákvár-Baráti kör   3 - 0
  16:30 Nógrád-Diósjenő SE - Szobi SC  

      1-2*

  16:30 Kosdi KSC - Sződi BLSE   2 - 1
2013.10.17 Csütörtök 16:30 Váci Lakóterület SE - Vác VLSE   5 - 3
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     Verőce SE 6   6   0   0   24   1   23   18      
2.     Váci Lakóterület SE 6   4   0   2   20   10   10   12      
3.     Göd-Dunapart 4   3   0   1   16   5   11   9      
4.     Vác VLSE 6   3   0   3   21   17   4   9      
5.     Sződi BLSE 6   3   0   3   14   12   2   9      
6.     Kosdi KSC 6   3   0   3   11   10   1   9      
7.     Penci SE 5   2   1   2   8   10   -2   7      
8.     Szobi SC 4   2   0   2   8   7   1   6      
9.     Vác-Deákvár SE 5   1   1   3   8   14   -6   4      
10.     Rétság 5   1   1   3   7   17   -10   4      
11.     Nógrád-Diósjenő SE** 6   1   1   4   11   28   -17   4      
12.     Vác-Deákvár-Baráti kör 5   1   0   4   10   27   -17   3      

  * a mérkőzés jegyzőkönyve
** mérkőzéseink


2013-10-14

Nógrád megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 
nyugati csoport
8. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.10.12  szombat 15:00 KSE BECSKE - TOLMÁCS SE   11 - 2
2013.10.13  vasárnap 15:00 NÓGRÁD SE - KESZEG SE  

      3-8*

  15:00 LEGÉND SE - ERDŐKÜRT SK   1 - 2
  15:00 SZENDEHELY FC II - EGYHÁZASDENGELEG   2 - 0
  15:00 KÁLLÓ FC - ŐSAGÁRD LK   1 - 3
  15:00 VANYARC KSE - KSE SZÁTOK   1 - 0
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     ŐSAGÁRD LK 8   6   2   0   26   12   14   20      
2.     VANYARC KSE 8   6   2   0   13   1   12   20      
3.     ERDŐKÜRT SK 7   5   2   0   19   5   14   17      
4.     KESZEG SE 8   4   1   3   27   19   8   13      
5.     TOLMÁCS SE 8   4   1   3   27   26   1   13      
6.     KSE BECSKE 7   3   2   2   24   17   7   11      
7.     LEGÉND SE 8   3   2   3   17   11   6   11      
8.     SZENDEHELY FC II 8   2   1   5   12   19   -7   7      
9.     KSE SZÁTOK 8   1   2   5   15   21   -6   5      
10.     EGYHÁZASDENGELEG FE 8   1   2   5   11   23   -12   5      
11.     NÓGRÁD SE** 7   1   1   5   9   28   -19   4      
12.     KÁLLÓ FC 7   0   2   5   7   25   -18   2      

  * a mérkőzés jegyzőkönyve
** mérkőzéseink


2013-10-08

Pest megyei öregfiúk-bajnokság,
Váci csoport
5. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.10.07 Hétfő 16:30 Kosdi KSC - Vác VLSE   3 - 0
  16:30 Sződi BLSE - Rétság   2 - 3
  16:30 Szobi SC - Vác-Deákvár SE   4 - 1
  16:30 Penci SE - Váci Lakóterület SE   2 - 0
  16:30 Verőce SE - Nógrád-Diósjenő SE  

     11-0*

  19:30 Vác-Deákvár-Baráti kör - Göd-Dunapart   3 - 10
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     Verőce SE 5   5   0   0   21   1   20   15      
2.     Váci Lakóterület SE 5   3   0   2   15   7   8   9      
3.     Vác VLSE 5   3   0   2   18   12   6   9      
4.     Sződi BLSE 4   3   0   1   13   7   6   9      
5.     Penci SE 4   2   1   1   7   6   1   7      
6.     Kosdi KSC 5   2   0   3   9   9   0   6      
7.     Rétság 4   1   1   2   7   15   -8   4      
8.     Nógrád-Diósjenő SE** 5   1   1   3   10   26   -16   4      
9.     Göd-Dunapart 2   1   0   1   11   5   6   3      
10.     Szobi SC 3   1   0   2   6   6   0   3      
11.     Vác-Deákvár-Baráti kör 4   1   0   3   10   24   -14   3      
12.     Vác-Deákvár SE 4   0   1   3   4   13   -9   1      

  * a mérkőzés jegyzőkönyve
** mérkőzéseink


2013-10-07

Nógrád megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 
nyugati csoport
7. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.10.06  vasárnap 15:00 KESZEG SE - VANYARC KSE   0 - 3
  15:00 LEGÉND SE - NÓGRÁD SE  

      7-1*

  15:00 ŐSAGÁRD LK - SZENDEHELY FC II   3 - 1
  15:00 ERDŐKÜRT SK - EGYHÁZASDENGELEG   4 - 0
  15:00 KSE SZÁTOK - KSE BECSKE   1 - 3
  15:00 TOLMÁCS SE - KÁLLÓ FC   8 - 1
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     ŐSAGÁRD LK 7   5   2   0   23   11   12   17      
2.     VANYARC KSE 7   5   2   0   12   1   11   17      
3.     ERDŐKÜRT SK 6   4   2   0   17   4   13   14      
4.     TOLMÁCS SE 7   4   1   2   25   15   10   13      
5.     LEGÉND SE 7   3   2   2   16   9   7   11      
6.     KESZEG SE 7   3   1   3   19   16   3   10      
7.     KSE BECSKE 6   2   2   2   13   15   -2   8      
8.     KSE SZÁTOK 7   1   2   4   15   20   -5   5      
9.     EGYHÁZASDENGELEG FE 7   1   2   4   11   21   -10   5      
10.     SZENDEHELY FC II 7   1   1   5   10   19   -9   4      
11.     NÓGRÁD SE** 6   1   1   4   6   20   -14   4      
12.     KÁLLÓ FC 6   0   2   4   6   22   -16   2      

* a mérkőzés jegyzőkönyve
** mérkőzéseink


A Munkaügyi Központ rétságiváci,
valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013. október 15-én 0:00 órától 2013. november 23-án 14:00 óráig Vác állomás átépítése és Vác-Kisvác állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a Vác-Balassagyarmat vasútvonalon az alábbi menetrend szerint közlekednek, illetve Vác-Alsóváros és Kisvác között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, az alábbi menetrend alapján.

2013. október15-én 0:00-tól 2013. november 23-án 14:00-ig Vác állomás átépítése és Vác – Kisvác állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a Vác – Balassagyarmat vasútvonalon az közlekedő vonatok

2013. október15-től 2013. november 23-ig 
Vác állomás átépítése miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek


2013-09-29

Az 'Őszi vigalom' képekben

fotók

nagyobb mérethez kattints a képekre

további fotók


videók
 

Magyar Rózsa műsora

Magyar Rózsa nógrádi várban forgatott videoklipje


Sivatagi Rózsák Hastánccsoport


Zumba bemutatók
(Borda Zsolt & Boda Andrea - Szilágyi Szabolcs)


Molnár Levente - szaxofon


Hagyományőrzők műsora

Tartalom:
0:00:00 Bevezető - Bertyák Istvánné
0:06:05 Váci László Imre Nótakör
0:31:10 Legéndi Asszonykórus
0:42:36 Nógrád Község Hagyományőrző Klub - Nógrádi nótacsokor; Dudás Andrásné - ének
0:54:14 Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör - a Kiscsoport műsora
1:01:36 Felsőtúri Énekkar
1:14:39 Őszi Rózsa Rétsági Nyugdíjas Klub Tánccsoport
1:21:11 Romhányi Dalárda
1:36:42 Jóni Anita énekel (Nógrád)
1:40:11 Muskátli Hagyományőrző Csoport, Csővár
1:53:54 Schottnerné Monori Zsuzsanna énekel (Nógrád)
1:57:48 Nógrád Község Hagyományőrző Klub - Katonadalok
2:07:32 Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör műsora
2:20:20 Diósjenői Kőszirt Hagyományőrző Néptánc Egyesület


Zetorock koncert - tábortűz


2013-09-28

A szüreti felvonulás képekben

további fotók


A Váci Ifjúsági Fúvószenekar
vendégszereplése Nógrádon

további fotók


Szüreti bál

Hugyecz Ildikó felvétele


2013-09-24

Próbasütés a Tájház új kemencéjében

további fotók


2013-09-23

Nógrád megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 
nyugati csoport
5. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.09.22 Vasárnap 15:00 KSE SZÁTOK - SZENDEHELY FC II   1 - 0
  16:00 NÓGRÁD SE - VANYARC KSE  

  0-1*

  16:00 ERDŐKÜRT SK - ŐSAGÁRD LK   1 - 1
  16:00 LEGÉND SE - KSE BECSKE   1 - 1
  16:00 KESZEG SE - KÁLLÓ FC   7 - 1
  16:00 TOLMÁCS SE - EGYHÁZASDENGELEG   3 - 1
hely     csapat M   GY   D   V   LG   KG   GK   P     megjegyzés
1.     ERDŐKÜRT SK 5   3   2   0   13   4   9   11      
2.     VANYARC KSE 5   3   2   0   8   1   7   11      
3.     ŐSAGÁRD LK 5   3   2   0   15   9   6   11      
4.     KESZEG SE 5   3   0   2   18   12   6   9      
5.     TOLMÁCS SE 5   3   0   2   13   10   3   9      
6.     LEGÉND SE 5   2   2   1   9   7   2   8      
7.     EGYHÁZASDENGELEG FE 5   1   2   2   10   12   -2   5      
8.     KSE SZÁTOK 5   1   1   3   11   14   -3   4      
9.     KSE BECSKE 4   1   1   2   9   13   -4   4      
10.     NÓGRÁD SE** 5   1   1   3   5   13   -8   4      
11.     SZENDEHELY FC II 5   1   0   4   5   12   -7   3      
12.     KÁLLÓ FC 4   0   1   3   2   11   -9   1      

*   a mérkőzés jegyzőkönyve

** mérkőzéseink


2013-09-22

A Börzsöny és Nógrád - Berkenyéről nézve

nagyobb mérethez kattints a képre


2013-09-18

Felújul a Csóványosi kilátó!

Az elkövetkező hetekben megkezdődhet a Börzsöny legmagasabb pontján álló torony kilátóvá történő rekonstrukciója.

Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően, az Ipoly Erdő Zrt. saját forrásainak bevonásával, és a szükséges tervek, engedélyek birtokában elhárultak az akadályok, hogy a 938 m magasan álló geodéziai mérőtorony megújulhasson. A turista utak mentén álló építménybe volt idő, amikor be lehetett jutni, manapság azonban hivatalosan biztosan nem. A torony kezelője ugyanis a megyei Földhivatal vélhetően biztonsági okokból lezáratta (társaságunk csupán a környező erdők kezelője).

A bezárt torony jelen állapotáért éppen ezért nem az erdőgazdálkodó felelős, ugyanakkor a gyalogos természetjáró turizmus pártolójaként felelősséget érzünk az oda látogatókért biztonságáért is. Ezért a torony jelenlegi állapotát felmértük és a kilátóvá történő átalakítás élére álltunk. A torony szerkezetileg megfelel a statikai elvárásoknak, azonban a kialakítása nem a turisztikai terhelések elviselésére, hanem az eredeti funkció ellátására lett kialakítva.

Az elnyert pályázat a kilátóvá történő teljes rekonstrukciót célozza. A közbeszerzési eljárás lezárása után heteken belül várható a kilátó teljes körű kivitelezésének megkezdése, amely átadás után már alkalmas lesz a látogatásra.

Addig is kérjük megértésüket, türelmüket!

Forrás


2013-09-17


Pénteken temetik
Szarvas András cibakházi plébánost

Szarvas András tb. főesperes, plébános, Cibakháza díszpolgára 2013. szeptember 11-én gyilkosság áldozata lett.

Az elhunytért az engesztelő szentmiseáldozatot 2013. szeptember 20-án 10 órakor mutatják be a cibakházi templomban. Délután 17 órakor a nógrádi templomban szentmise keretében búcsúznak el tőle, ezt követően a helyi temetőben szülei sírjába helyezik örök nyugalomra.

Szarvas András 1940. november 11-én született Nógrádon. 1964. június 21-én szentelték pappá Vácon. 1964-től 1969-ig Tápiósülyön, 1969-től 1970-ig a pestszenterzsébeti Jézus Szíve-plébánián, 1970-től 1978-ig a szentesi főplébánián, 1978-tól 1979-ig Abonyban volt káplán. 1979-től volt Cibakháza plébánosa.

"Isten szolgájának életét az alázat, a szerénység, a segítőkészség, valamint a tettrekészség jellemezte. Sokakkal tett jót, a faluban közkedveltségnek örvendett, felkarolta a szegényeket, annak ellenére, hogy ő is nagyon egyszerű körülmények között élt. Kétkezi munkájával is sokat tett a templomokért, különösen Cserkeszőlőért és Tiszakürtért, nagy gonddal kezelte a cibakházi templomot. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata saját halottjának nyilvánította paptestvérünket. Imáinkban szeretettel és hálás szívvel ajánljuk a Jó Pásztornak, Jézusnak oltalmába alázatos, hűséges paptestvérünket. Az atyai házban legyen örök otthona!" – áll a gyászjelentésben.

Magyar Kurír


50 éves osztálytalálkozón Nógrádon (pár évvel ezelőtt)2013-09-16

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a használtruha-gyűjtő konténer elhelyezésre került a Védőnői Tanácsadó udvarán. A zsákokba gyűjtött használt ruhát minden nap 8-16 óráig várjuk. Szombaton és vasárnap zárva tart az udvar.

Nógrád Község Önkormányzata


A Munkaügyi Központ rétságiváci,
valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-09-15

2013. szeptember 16-tól 2013. október 12-ig és
2013. október 14-től 2013. november 22-ig
Vác állomás átépítése és Vác – Göd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a
Budapest – Szob vasútvonalon módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok

2013. szeptember 16-tól 2013. november 22-ig
Vác állomás átépítése miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek


Naszály - Nógrádi vár - Börzsöny

nagyobb mérethez kattints a képre


Nógrád megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 
nyugati csoport
4. forduló

dátum idő hazai csapat - vendég csapat   eredmény
2013.09.14 Szombat 16:30 KSE BECSKE - NÓGRÁD SE  

  8-1*

2013.09.15 Vasárnap 16:30 VANYARC KSE - ERDŐKÜRT SK   1 - 1
  16:30 KÁLLÓ FC - LEGÉND SE   0 - 1
  16:30 SZENDEHELY FC II - KESZEG SE   1 - 4
  16:30 EGYHÁZASDENGELEG - KSE SZÁTOK   4 - 3