[12]


2018-03-29

Tűzmegelőzési tájékoztató anyag


2018-03-27

Képviselő-testületi ülés


2018-03-26

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a megyei állami főépítész,
és a Nógrád Megyei Építész Kamara ajánlásával
ÉPÍTKEZŐKNEK, TÁRSAS- ÉS CSALÁDI HÁZ TULAJDONOSOKNAK


2018-03-20

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt,
önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2018. március 27-én (kedden) 18 órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Tájékoztatás a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői szolgálat tevékenységéről
  Előadók: Tájékoztatók készítői

 3. Pályázati tájékoztatás
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. Egyebek

Nógrád, 2018. március 20.

Szórágy Gyuláné
polgármester


KÖZLEMÉNY
az Angyalvár Óvoda 2018. évi beiratkozási rendjéről


2018-03-19


2018-03-16


2018-03-14

Az 1848-49-es szabadságharcra emlékeztünk


további fotók


2018-03-12

HIRDETMÉNY

Értesítjük a község lakosságát, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelme alapján PE/KTF/444-10/2018 számon környezetvédelmi engedélyt adott az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának megvalósítására.

A határozat hivatali munkaidőben megtekinthető Baloghné Budai Krisztinánál 2018. március 12. és március 26. között, illetve itt.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2018-03-11


2018-03-07

2018. évi rendezvénynaptár


2018-03-06


2018-02-27

Képviselő-testületi ülés


2018-02-21

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt,
önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2018. február 27-én (kedden) 1800-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

1. Településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

2. Nógrád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

3. Nógrád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása
Civil szervezetek működési pályázat feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

4. TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00099 Iskola és sportcsarnok energetikai pályázatának közbeszerzési eljárása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

5. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

6. Egyebek

Szórágy Gyuláné
polgármester


2018-02-13

TÁJÉKOZTATÓ

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága Rétságon is ügyfélkapcsolati helyet hozott létre

Rétságon a polgármesteri hivatal földszintjén található irodában a nyitva tartás az alábbi:
Telefon: 06-35/705-236
hétfő - csütörtök 08.30-12.00 13.00-15.30
péntek 08.30-12.00

Változatlanul lehetőség van a Balassagyarmat, Rákóczi út 48. szám alatti ügyfélszolgálati irodában is az ügyek intézésre az alábbi időpontokban:
Telefon: 06-35/501-060
hétfő 8.00-15.00
kedd szünnap
szerda 8.00-14.00
csütörtök 8.00-14.00
péntek 8.00-12.00


2018-02-08

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi tájékoztatási szakaszát Nógrád Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Nógrád Község Önkormányzatának 8/2017. (X. 25.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a nograd-var.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Nógrád község lakossága és ingatlantulajdonosai; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. február 8-tól - 2018. március 1-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet papíralapon 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. címre történő megküldéssel, vagy a nograd@foepitesz.com email címre.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja:
2018. február 16-án, 11 órától 12 óráig
Helyszín:
Községháza (2642 Nógrád, Hunyadi utca 18.)
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2017. február 24-ig
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet papíralapon 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. címre történő megküldéssel ill. a nograd@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Nógrád, 2018. február 8.

Szórágy Gyuláné
polgármester

A Települési Arculati Kézikönyv-tervezet, valamint a településképi rendelet-tervezet megtekinthető Nógrád Község Önkormányzatának honlapján az alábbi elérhetőségen: nograd-var.hu


2018-02-06


2018-02-03


2018-02-02

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági időpontfoglalásáról
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz


2018-02-01


2018-01-30

Képviselő-testületi ülés


2018-01-25

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt,
önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2018. január 30-án (kedden) 18 órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

1. Nógrád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előkészítése és költségvetési rendelet megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

2. 2018. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

3. Nyilvános WC üzemeltetése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

4. Fakivágási ügyek

- vári fakivágás
- fa csörlőzés
- fa szakvélemény

Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

5. Egyebek

Nógrád, 2018. január 23.

Szórágy Gyuláné sk
polgármester


2018-01-23

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
11/2016. (XII. 21.) rendelet kiegészítéséről

Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló rendeletét a következőképpen egészíti ki:

1.§ Az egészségügyi alapellátásokról szóló 11/2016.(XII.21) rendelet 2.§-a további 5/A bekezdéssel egészül ki.

(5/A) A fogorvosi ellátás a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon Nógrád község teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, mint szolgáltató által működtetett fogorvosi ügyeleten (1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.) kerül ellátásra.

2.§ Ez a rendelet 2017. december 15-én lép hatályba, azt ezt követő napon hatályát veszti.

              Szórágy Gyuláné       Árpásné Schlenk Judit
      polgármester                    jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 13-án

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2018-01-20


2018-01-19

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat könyvbemutatója


kattintson a képre!


további fotók


2018-01-06


2018-01-01


2017-12-22


2017-12-20

Falukarácsony és Idősek napja


további fotók


2017-12-12

Közmeghallgatással egybekötött
képviselő-testületi ülés


2017-12-07


2017-12-06

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt,
önkormányzatunk által tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE

2017. december 12-én (kedden) 16 órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Közmeghallgatás

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Reklámelhelyezésről szóló rendelet megalkotása és a Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos normatív határozat meghozatala
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. 2018. évi munkaterv
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. 2018. évi rendezvénynaptár
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. Egyebek

Nógrád, 2017. december 5.

Szórágy Gyuláné sk
polgármester


2017-12-05Foto: Paulinyi Zoltán Photography2017-12-02

Sajtóközlemény projektindításról

INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KIALAKÍTÁSA DIÓSJENŐN, NÓGRÁDON ÉS BERKENYÉN

Nógrád megyében az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastruktúrája területileg egyenetlen, nagy számú a rossz állapotú, hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező egészségügyi intézmény. Diósjenő, Nógrád és Berkenye települési önkormányzata azért fogott össze, hogy területükön fejlesszék az egészségügyi szolgáltatásokat. Ez a törekvés valósul meg az elnyert pályázati támogatásból.


2017-11-30

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszer létrehozásával kapcsolatos tájékoztató anyag

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

Jelentkezz területvédelmi tartalékos katonának!


2017-11-28

Képviselő-testületi ülés


2017-11-27


2017-11-22

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2017. november 28-án (kedden) 18:00-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Az étkezésekért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet tervezet megvitatása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Helyi népszavazás kezdeményezéséről önkormányzati rendelet alkotása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 3. Tankerülettel szerződésmódosítás
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. Háziorvosi ellátási szerződés módosítása
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 5. Telekeladások feltételei, újabb telekeladás
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 6. Egyebek

Nógrád, 2017. november 21.

Szórágy Gyuláné sk.
polgármester


2017-11-21

98/2017. (X. 24.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2016. (II. 23.) határozatának B1 pontját úgy módosítja, hogy annak szövege 2017. október 23-ától az alábbi:

Amennyiben a vásárlók a vásárlás időpontjában egy 16 éves kor alatti gyermeket nevelnek és vállalják, hogy 5 éven belül a telket beépítik, használatbavételi engedélyt szereznek és ezt követően Nógrádon a család lakóhelyet létesít – kivéve, ha már rendelkezik ezzel – az A pontból 25% kedvezményt kapnak.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot tegye közzé, valamint az alkalmazásáról, az adásvételi szerződések megkötésénél gondoskodjon.

Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester


2017-11-09

Meghívó

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom
2017. november 24-én pénteken 17 óra 30-kor tartandó
közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye:
Angyalvár Óvoda tornaterme
Nógrád, Mikszáth u. 2.

Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel várunk!

Tisztelettel:

Debreceniné Králik Tünde sk.
elnök


2017-11-07

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Nógrád Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Nógrád Község Önkormányzatának 8/2017. (X.25.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető: nograd-var.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Nógrád község lakossága és ingatlantulajdonosai; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje:
2017. november 3-tól - 2017. november 24 -ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet papíralapon 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. címre történő megküldéssel, vagy a nograd@foepitesz.com email címre.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017. november 14-én, 11.00 órától – 11.30 óráig
Helyszín: Községháza (2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. )
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2017. november 22-ig
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet papíralapon 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. címre történő megküldéssel ill. a nograd@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Nógrád, 2017. november 3.

Szórágy Gyuláné
polgármester

bővebb információ


Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


2017-10-24

Képviselő-testületi ülés


2017-10-23

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk

további fotók


2017-10-22

Füke Szabolcs evangélikus lelkész ünnepélyes beiktatása

további fotók


2017-10-17

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2017. október 24-én (kedden) 18:00-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Beszámoló a bizottságok munkájáról
  Előadó: Bizottságok elnökei

 3. Építési telek igénylések
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. DMRV Zrt-vel új szerződések kötése
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 5. KLIK vagyonkezelési szerződés módosítása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 6. Körzeti nővér nyugállományba vonulása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 7. Egyebek

Nógrád, 2017. október 17.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2017-10-12


2017-10-05

Tisztelt Nógrádiak!

Nógrád tiszta levegője és mindannyiunk egészségének védelme érdekében, az Önök háziorvosaként arra kérem Önöket, hogy válasszanak az alábbi lehetőségek közül egyet! Ha ez sikerül, akkor az azt jelenti majd, hogy nem a zöldhulladék égetéssel való megsemmisítését, nem az egészségkárosító, felesleges és értelmetlen füstölést, hanem egy attól jóval egészségesebb megoldást választottak, sokat téve ezzel a döntésükkel környezetünk egészségesebbé tételéért, sokat téve ezzel Nógrád levegőjének és az itt élők egészségének védelméért!

1. lehetőség: hasznosítsuk újra a kertünkben „termelődő” növényi maradványokat! MINDEN növényi maradvány komposztálható! Ahol lehet, hagyjuk a leveleket a földön, parlagon. Ha össze kell szedni, akkor KOMPOSZTÁLJUK !!! Minden kertben van 1-2 négyzetméternyi hely a komposztáláshoz! A fás szárú növényi részek (ágak, vesszők, gallyak) feldarabolva talajtakaró mulcsként is hasznosíthatók! Ha tűzifaként használjuk fel, akkor azt csak a teljesen száraz ágakkal tegyük!

2. lehetőség: ha valamiért nem a legideálisabb megoldást, tehát a helyben történő újrahasznosítást választják, akkor válasszák a távolabbi újrahasznosítást, vagyis az ELSZÁLLÍTÁST. A szállítást végző cég (Zöld Híd) az idei évtől a 2000 fő alatti kisebb településekről már csak egyetlen kijelölt lerakóhelyről viszi el az összegyűjtött zöldhulladékot saját komposzttelepére. Nógrádon a régi gázcseretelep a kijelölt zöldhulladék-lerakóhely, tehát ide kell mindenkinek lejuttatni a saját zöldhulladékát bezsákolva vagy kötegelve. (110 L-es zöldhulladék-gyűjtő zsák a hivatalban kapható. Ágak, gallyak max. 150 cm hosszú kötegekben rakhatók ki.)

Nógrád tiszta levegője és mindannyiunk egészségének védelme érdekében, az Önök háziorvosaként vállalom, hogy ha valakinek szüksége van segítségre a fentiek kivitelezéséhez, annak ellenszolgáltatás nélkül segítek! Akár a komposztálásban, akár az elszállításban! Ha valaki úgy gondolja, hogy kizárólag anyagi okok miatt nem tudja megoldani zöldhulladékának a fenti módokon történő feldolgozását, annak is segítek! A már bezsákolt vagy kötegelt zöldhulladékot bármely nógrádi lakosnak, aki nem tudja a szállítást maga megoldani, ingyen leszállítom a házától a gázcseretelepre! A zöldhulladékgyűjtő zsákok árát (50 Ft/darab) a rászorulóknak kifizetem!

Tisztelettel:
dr. Kovács István háziorvos
tel.: 30-619-81-39
e-mail: istvankovacs.med@gmail.com2017-09-25

Leltár a gyógyszertárban

2017. szeptember 29-én leltár miatt
Berkenye és Nógrád Fiókgyógyszertárak zárva tartanak

Asztalos Zsuzsanna
gyógyszertárvezető szakgyógyszerész
Liliom Patika
2643 Diósjenő Kossuth Lajos út 8.
06-30/746-0745


2017-09-24

Őszi Vigalom

Testvér-települési megállapodás aláírása


további fotók


Váci Ifjúsági Fúvószenekar


további fotók


Emléktábla-avatás

további fotók


Szüreti felvonulás


további fotók


2017-09-22

H I R D E T M É N Y

Tisztelt felsőfokú tanulmányokat folytató!

Ezúton értesítem, hogy Nógrád Község Önkormányzata 2018. évre vonatkozóan is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A pályázatbeadáshoz - akik még nem regisztráltak - a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Akik már a korábbi években regisztráltak az akkori adatokkal tudnak a rendszerbe belépni. A regisztrációt, illetve a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek rész.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

A) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018 tanév első félévéről.

B) Kitöltött jövedelemnyilatkozat és eredeti igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, valamint a családi pótlékról.

Jövedelemnyilatkozat a községházán átvehető, illetve önkormányzatunk honlapjáról letölthető.

A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület 2017. december 07-ig bírálja el.
A döntésről a pályázók 2017. december 11-ig elektronikusan az EPER-Bursa rendszeren keresztül kapnak értesítést.
További információk a  http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica1/ honlapon.


Nógrád, 2017. szeptember 19.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2017-09-14

 


2017-09-12


2017-08-29

Képviselő-testületi ülés


2017-08-22

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2017. augusztus 29-én (kedden) 18:00-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

1. Tájékoztatás az Angyalvár Óvoda tanévkezdéséről
Előadó: Horváth Erzsébet óvodavezető

2. BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás és feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

3. Őszi Vigalom előkészítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

4. Egyebek

Nógrád, 2017. augusztus 22.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2017-08-21

Iskolakezdési támogatás

Képviselő-testületünk az önkormányzat szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló
1/2015. (II. 25.) rendelete 14.§. (8) bekezdésében foglaltak szerint az óvodás- és iskolásszülők tanévkezdési költségeire való tekintettel az alábbi feltételekkel az alábbi összegű rendkívüli települési támogatást nyújtja.

A) A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő az Angyalvár Óvodába 2017. szeptember 15-ig beíratott és rendszeresen óvodába járó gyermek szülőjét gyermekenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatás kifizetésére 2017. szeptember 30-ig az óvodában kerül sor.

B) A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, továbbá a Hesz Mihály Általános Iskolába járó általános iskolások szüleit tanulónként 10.000 Ft-os összegű támogatásban részesíti. A támogatás kifizetésére az iskolában kerül sor az évnyitót követően, de legkésőbb szeptember 30-ig.

C) A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Nógrád településen élő nappali rendszerben középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek szüleit, illetve nagykorú tanulókat személyenként 15.000 Ft összegű támogatásban részesíti.

A támogatást a szülő vagy nagykorú tanuló az önkormányzat pénztárában veheti át iskolalátogatási igazolás bemutatásával egyidejűleg, és nyilatkozat aláírásával. A támogatás a hivatal pénztárában szeptember 5-től 28-ig terjedő időszakban keddenként 8 és 17 óra között, csütörtökönként 8 és 16 óra között vehető át.


2017-08-20

Szent István-napi ünnepi megemlékezés


további fotók


2017-08-14

KÖZLEMÉNYEK
M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasszal kapcsolatban


2017-08-06


2017-08-01


2017-07-27

Lengyelországi partnerkapcsolat

Július elején a lengyelországi Renská Wies település meghívására iskolás gyerekeink és kísérőik részt vettek azon az ünnepségen, amelyen a település európai uniós zászlót kapott a partnerkapcsolatok ápolásának elismeréseként. Az ünnepségről készült felvétel:


2017-07-26


2017-07-25


2017-07-20

„Partnertelepülések lakóinak találkozója,
európai szolidaritás”

Nógrád község iskolájának delegációja és Szendehely község delegációja részt vett 2017. július 7-9-ig Renská Wies-i „Partnertelepülések lakóinak találkozója, európai szolidaritás” elnevezésű partnertelepülési találkozón.

A rendezvényen átadásra került a Renská Wies-i önkormányzat részére Európa Tanács zászlaja.
Ezúton is megköszönjük lengyel barátainknak, hogy részt vehettünk a testvér-települési találkozón!

Szórágy Gyuláné
polgármester


további fotók


2017-07-04


2017-07-03


2017-06-24

Civil szervezetek napja


további fotók


2017-06-14


2017-06-13

Képviselő-testületi ülés


2017-06-11

A Nógrádi Várjátékok
az ECHO TV mai adásában

Köszönet a felvételért Tóth Gábornak!


2017-06-07

M E G H Í V Ó

 

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2017. június 13-án (kedden) 18:00-ra
helye: önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

1. Nógrád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

2. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2016. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

3. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

5. INFOPONT-tal és nyilvános wc használattal kapcsolatos ügyek
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

6. Egyebek

 

Nógrád, 2017. június 6.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2017-05-27

IV. Nógrádi várjátékok

 

további fotók

Facebookos oldalunkon további fotók és videók is megtekinthetők...


2017-01-01 - 2017-05-22

1+1%

Kérjük, adóbevallása elkészítése során támogassa
alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat!


2017-05-202017-05-14

2017. május 20-án Dunakeszi – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

2017. május 26-tól 2017. május 28-ig
Nagymaros – Szob állomások között
végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonat módosított menetrend szerint közlekedik.


2017-05-10

Sajtóközlemények

 

Még nem késő

Részletekben is fizethető a személyi jövedelemadó


2017-04-29

"Nem élhetek muzsikaszó nélkül!

Nemôľem ľi» bez muziky!"

a szlovák nemzetiségi önkormányzat

anyáknapi ünnepséggel egybekötött dal- és nótaversenye

fotók és videók az eseményről - a nemzetiségi önkormányzat honlapján


2017-04-28

HIRDETMÉNY

Nógrád Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladék
2017. május 8-án
összegyűjtésre és elszállításra kerül.
A későbbiekben a volt gázcseretelep a kijelölt gyűjtőpont, ahová kérjük, szíveskedjenek a zöld hulladékot, gallyakat leszállítani.

Környezetünk tisztántartása érdekében együttműködésüket megköszönjük.

Nógrád Község Önkormányzata


Tisztelt Nógrádi lakosok!

 

A Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft. Nógrád hulladékgazdálkodási közszolgáltatója zöldhulladék gyűjtőpontot alakított ki településünkön, gázcsere telep területén. A gyűjtőpontról áprilistól novemberig, havonta minimum egy alkalommal szállítja el a Zöld Híd B. I. G. G. a kihelyezett zöldhulladékot.

Elhelyezhető hulladék
Zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék pl.: falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék.

Elhelyezés módja

Zsák. Általános hulladékgyűjtő zsák. A szelektív hulladékgyűjtő zsák nem megfelelő. A gyűjtőpontra egy háztartás a zsákokból legfeljebb 10 db-ot helyezhet ki egyszerre.
Kötegelés. Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot legalább egy ponton összekötve helyezheti ki. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 m3 lehet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyűjtőponton a fent felsorolt zöldhulladékon kívül szigorúan tilos elhelyezni más hulladékot pl. kommunális vagy szelektív hulladékot, építési törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot, stb.! Az illegális hulladék-elhelyezés köztisztasági szabálysértésnek minősül.

Köszönjük, hogy hozzájárul környezetünk megóvásához!

Nógrád Község Önkormányzata


Bűnmegelőzési Hírlevél 2017-04


2017-04-26

 Nagytakarítás a Tájházban


további fotók

Nógrád Község Hagyományőrző Egyesület kis csapata ez évben is elvégezte a Tájház nagytakarítását. Köszönöm nekik az odaadó, együttműködő, szorgalmas munkájukat, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő nemzedéke részére megőrzésre kerüljenek a Tájházban meglévő - dédszüleink, nagyszüleink által használatos eszközök, ma már értéknek számító kincsek.

Bera Marika


2017-04-25

Képviselő-testületi ülés


NAV - tájékoztatás

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettséggel, és az szja az 1+1 százalékos felajánlással kapcsolatos aktuális információk:

1. Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
2.
Rendelkező nyilatkozat a befizetendő adó 1+1 százalékáról
3.
1 perc figyelem
4.
Ha egyetért, nincs teendője


2017-04-24


2017-04-20

TÁJÉKOZTATÁS

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Nógrád megyei referenseként 2017. április 25. napján ingyenes ügyfélfogadást tartok Salgótarjánban a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Irodájában 8.30-12.30 óráig.
Az ügyfélfogadásra vonatkozó információkat a mellékelten csatolt plakát tartalmazza.

                                                                  Tisztelettel:

Dr. Simon Ágnes


2017-04-19


nagyobb méret


2017-04-18

TÁJÉKOZTATÁS

Nógrád község önkormányzatának képviselő-testülete
2017. április 25-én (kedden) 18:00 órakor
nyilvános ülést tart az önkormányzat hivatalában

 

Napirend előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
 

Napirendek:

1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előterjesztő: Okolenszki Gábor tü. alezredes

2.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Mohács Gábor tü. őrnagy

3.
Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

4.
Dr. Kricsfalvi Anita ajánlata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

5.
Egyebek

Nógrád, 2017. április 18.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2017-04-04

KÖZLEMÉNY
a 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről


2017-03-30

Hirdetmény

12-553850 kódszámú vadászterület határát megállapító, valamint tulajdonosi közösséget nyilvántartásba vevő határozat kijavítása


2017-03-29

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2017. április 1-jétől 2017. április 30-ig Vác – Balassagyarmat állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Drégelypalánk – Balassagyarmat állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a mellékletben megjelölt menetrend szerint.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.


 

2017-03-28

Képviselő-testületi ülés


2017-03-21

M E G H Í V Ó

 

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2017. március 28-án (kedden) 18 órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

 

Napirend előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 

Napirendek:

1. Tájékoztatás kérése a háziorvos, házi gyermekorvos és a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: Tájékoztató készítői

2. Dr. Kricsfalvi Anita ajánlata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

3. Egyebek

Szórágy Gyuláné
polgármester


2017-03-20

Bűnmegelőzési Hírlevél 2017-03

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya a következő időszakban havonta küld ilyen jellegű prevenciós tanácsokat, illetve felhívásokat a lakosság részére.


2017-03-14

Megemlékezés
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
169. évfordulójának tiszteletére

további fotók


2017-03-06


2017-02-28

Képviselő-testületi ülés


„Most szép lenni katonának…”

A honvédelmi tárca jelentős illetményemelést hajtott végre, ami része az új honvédségi életpályamodellnek. A katonai vezetés céljai egyértelműek: elérni, hogy a katonai pálya vonzó lehetőség legyen az állást keresők körében.

A Magyar Honvédségben a rendszerváltást követően gyökeres változások következtek be, amelyek az utolsó sorkatona leszerelésével teljesedtek ki. Több mint tíz éve hazánkban önkéntes, professzionális haderő működik, a katonaság a fiatal nők és férfiak válogatott csoportjává vált, ahol kizárólag a legjobbak, a legtehetségesebbek, a legelkötelezettebbek szolgálnak. Az elmúlt időszakban a honvédségnél nem volt bérfejlesztés, így nagyon komoly lemaradások keletkeztek a munkaerőpiac többi szereplőjével szemben. Ez változott meg az utóbbi években, hiszen 2015. július 1-jén új bérezési és előmeneteli rendszer lépett hatályba.

Ekkor átlagosan 30 százalékos béremelés valósult meg, amelyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés követ majd. Összesen tehát átlagosan 50 százalékos illetményemelés várható, amelynek révén minden katona jövedelme nőni fog.

„A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja szerződéses katonai szolgálatra” – tájékoztatta lapunkat Szép Tamás százados, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság salgótarjáni irodavezetője. „A honvédség folyamatosan várja a munkavállalók jelentkezését, elsősorban egészségügyi katona, gépjármű- és berendezés-szerelő, lövész, tüzér, híradó, díszelgő, illetve – „C”, „D” + „E” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén – gépkocsivezető (harcjármű-vezető, vontatóvezető) munkakörökbe adhatják be a pályázatukat.”

A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, magyar állampolgárság megléte, belföldi lakóhellyel való rendelkezés, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma már csak toborzás útján történik, ezért az érdeklődők Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt lévő irodában tájékozódhatnak a betölthető álláslehetőségekről.”

A salgótarjáni Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda elérhetősége:
Cím: 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
Telefon: 32/416-622;
E-mail: nograd.toborzo@regiment.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

08:00-12:00, 13:00-18:00

08:00-12:00

Zárva

08:00-12:00, 13:00-15:30

08:00-12:00

 


2017-02-21

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2017. február 28-án (kedden) 17 órára

helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, jóváhagyása
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 2. Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása, elfogadása
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. Polgármester szabadságolási ütemterve
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. Egyebek

Nógrád, 2017. február 21.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2017. évi RENDEZVÉNYNAPTÁR


2017-01-31

Képviselő-testületi ülés


Felhívás síkosság-mentesítésre

Kérünk minden magánszemélyt, az intézmények, üzletek, vállalkozások tulajdonosait, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében fokozottan figyeljenek az ingatlanaik előtti járdaszakasz és közterület megtisztításáról, csúszásmentesítéséről.


2017-01-27

BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás 2017. évi januári közleménye


Pályázati felhívás

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP 1.2.2-16)

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
(GINOP-1.2.3-8.3.4-16)


2017-01-25

MEGHÍVÓ

 

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE

2017. január 31-én (kedden) 16-ra

helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

 

Napirend előtt:

1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

1.      Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

2.    Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

3.     Nógrád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és a bizottságok személyi összetételének megtárgyalása
Előterjesztő: Árpásné Schlenk Judit jegyz

4.      Civil szervezetek működési támogatás pályázat feltételeinek megtárgyalása

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

5.     Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi munkaterv megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

6.      Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénynaptár megtárgyalása

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

7.       Polgármester, alpolgármesterek illetménye, költségtérítése

Előterjesztő: Árpásné Schlenk Judit jegyző

8.      Külterületi mezőgazdasági helyi utak fejlesztése pályázat

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

9.      I. világháborús emlékmű felújítási pályázat

Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

10.  Egyebek

 

Nógrád, 2017. január 24.

       Szórágy Gyuláné

                                             polgármester


2017-01-16


2017-01-09


2017-01-04


2016-12-20

Képviselő-testületi ülés


2016-12-16


Fogyatékossággal élők és nyugdíjasok,

szépkorúak számára

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében, az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára szociális üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

bővebb információ

PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI
2016. DECEMBER 1-30. KÖZÖTT LEHET

Pályázati felhívások

Fogyatékossággal élő pályázók számára

Nagycsaládos pályázók számára

Nyugdíjas pályázók számára


2016-12-14

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt,
önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2016. december 20-án (kedden) 17.00-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

 

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Nógrád Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
  Előterjesztő: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi munkaterv megtárgyalása
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi rendezvény naptára
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. Egyebek

Szórágy Gyuláné
polgármester


2016-12-09

2016. december elsejétől változik a szelektív és a zöldhulladék gyűjtési rendje

A Zöld Híd szolgáltatási területén 2016. december elsejétől változik a szelektív és a zöldhulladék gyűjtési rendje, mivel a szolgáltató december elsejétől visszaáll az egyműszakos munkarendre. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Zöld Híd Régió NKft. munkatársai plusz egy alkalommal még mindenhol begyűjtik a zöldhulladékot a meghirdetett utolsó gyűjtési nap után 2 héttel. Kérem, hogy ezt a hírt, illetve a csatolt hasznos decemberi információkat az Ön által szerkesztett, felügyelt honlapokra, újságokba, médiafelületekre feltölteni szíveskedjen!

Az aktuális gyűjtési naptárat megtalálja az alábbi webhelyen:

http://www.zoldhid.hu/nkft/hulladekgyujtes_rend/

Üdvözlettel és köszönettel:

Zöld Híd Régió Nkft.

Hasznos decemberi infók a Zöld Hídtól


2016-12-08


2016-12-01

Nyílt Nap a Rétsági Rendőrkapitányságon

 

A rendezvény időpontja:
2016. december 9. (péntek) 9 óra

A rendezvény helye:
Rétsági Rendőrkapitányság Rétság, Rákóczi út 8-10. sz.

 

A nyílt napon az érdeklődőket tájékoztatják a rendészeti szakgimnáziumi, valamint a határvadász-képzés felvételi feltételeiről. Nagy tisztelettel várják az érdeklődőket.


2016-11-30

Kúttulajdonosok figyelmébe

Tisztelt Kúttulajdonosok! A Polgármesteri Hivatalban folyamatosan érdeklődnek a médiában hallható kutak fennmaradási engedélyéről. Ezzel kapcsolatban olvashatnak tájékoztatót itt. Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy az engedélyhez tervdokumentáció szükséges, amit kizárólag megfelelő tervezői engedéllyel rendelkező szakember készíthet el.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2016-11-24

Ivóvíz-szolgáltatás szünetelése az Almáskertben
2016. november 30-án 8-tól 13 óráig


2016-11-20

Álláslehetőség

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gépkocsivezető és rakodó munkatársakat keres Rétságon nyíló új telephelyére.


2016-11-19

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
II. Dal- és nótaversenye


további fotók


2016-11-15

Képviselő-testületi ülés


ÁLLÁSBÖRZE

2016. november 21-én (hétfőn)
10:00-12:00 ill. 13:00-14:00 óra között
a NMKH Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
(2651 Rétság, Radnóti u. 2.)

bővebb információ


Meghívó

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom

2016. november 19-én 14 óra 30 perckor tartandó
közmeghallgatásra.

A közmeghallgatás helye:

Művelődési Ház
Nógrád, Szondy u. 27.

Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel várunk!

Debreceniné Králik Tünde
elnök


2016-11-13


2016-11-08

M E G H Í V Ó

Nógrád község önkormányzatának képviselő-testületi ülésére
2016. november 15-én (kedden) 17.00-ra
helye: önkormányzat hivatala, Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirend:

 1. Szociális célú tüzifa-támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
  Előterjesztő: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
  Előterjesztő: Bizottságok elnökei

 4. Szociális étkeztetés ellenőrzéséről tájékoztatás és módosított szakmai program megvitatása, elfogadása
  Előterjesztő: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 5. Nógrád Község Önkormányzata gazdálkodásának III. negyedéves beszámolója
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 6. Alpolgármester-választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
  megállapítása
  Előterjesztő: Szórágy Gyuláné polgármester

 7. Egyebek

Nógrád, 2016. november 8.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2016-11-03


2016-11-02

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2016. november 11-től 2016. november 13-ig Göd-Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a fenti vonat módosított menetrend szerint közlekedik.


2016-10-21

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékeztünk

56-os forradalom 60. évfordulója Nógrádon

további fotók


2016-10-13


2016-10-02

A népszavazás Nógrádi végeredménye

Részvételi adatok Nógrád községben
Névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 1258 fő

Megjelentek aránya (pirossal az országos adat)

07:00 óráig

1,11%

1,16%

09:00 óráig

11,21%

7,25%

11:00 óráig

23,45%

16,37%

13:00 óráig

29,89%

23,56%

15:00 óráig

39,35%

30,66%

17:30 óráig

50,72%

39,88%

19:00 órakor

53,82%

43,91%


2016-09-30

Sziréna ellenőrzés

A Nógrád Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság településünkön október 12-én ellenőrzi a lakossági riasztó rendszer riasztó, valamint riasztó-tájékoztató végpontjait, a riasztó eszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.

Az ellenőrzés során hangos próbával győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros szirénák hangos próbáját a morgató szignál kiadásával történik.

Hangképek – Riasztási jelzések/szignálok

Morgató szignál meghallgatása

A lakossági riasztó és tájékoztató rendszer hangospróbájának szövege:

Figyelem! Figyelem!

Önök a lakossági riasztó és tájékoztató eszköz hangos üzempróbáját hallják. A riasztó rendszer működőképességét ellenőrizzük, a lakosságnak nincs teendője.


Ügyeletet tartanak a kormányablakok

a népszavazás hétvégéjén

A Nógrád megyei Kormányablakok nyitvatartása:
2016. október 1-jén (szombaton) 8.00 - 18.00 óráig
Nógrád megyében
Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón,
Rétságon és Szécsényben;
8.00 - 19.00 óráig Salgótarjánban

2016. október 2-án (vasárnap) 8.00 - 18.00 óráig
Nógrád megyében
Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón, Rétságon és Szécsényben;
8.00 - 19.00 óráig Salgótarjánban


Ebzárlat és legeltetési tilalom

Szombaton indul a rókák veszettség elleni vakcinázása

2016. október 1-15. zajlik hazánkban a rókák őszi veszettség elleni orális vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a lakott területeket és a belterületeket nem érinti. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Magyarország veszettségmentessé tétele érdekében szemléletformáló kampányt is indít az Európai Unió támogatásával.

bővebb infó


2016-09-25

Őszi Vigalom


további képek

Tartalom:
00:00:00 Szórágy Gyuláné polgármester megnyitóbeszéde
00:03:33 Búzavirág Kórus
00:09:54 Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör
00:23:00 Hajnalmuzsika – zenés produkciók
00:51:47 Csővári Muskátli Hagyományőrző Egyesület
01:04:12 Szokolyai Dalárda
01:25:29 Diósjenői Kőszirt Hagyományőrző Néptánc Egyesület
01:41:10 Felsőtúri Kéknefelejcs Kórus
01:54:11 Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör
02:03:05 Dj. Szatmári & Jucus
02:29:26 Sivatagi Rózsák Hastánccsoport
02:52:31 Jóni Anita és a Suhajda Zenekar
03:16:18 Los Domestos Zenekar - Tábortűz


2016-09-24

Szüreti felvonulás


további képek

Váci Ifjúsági Fúvószenekar

további képek


2016-09-20

H I R D E T M É N Y


Tisztelt felsőfokú tanulmányokat folytató!

Ezúton értesítem, hogy Nógrád község önkormányzata 2017. évre vonatkozóan is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A pályázatbeadáshoz - akik még nem regisztráltak - a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Akik már a korábbi években regisztráltak az akkori adatokkal tudnak a rendszerbe belépni. A regisztrációt, illetve a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek rész.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:

A) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017 tanév első félévéről.

B) Kitöltött jövedelemnyilatkozat és eredeti igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, valamint a családi pótlékról.

Jövedelemnyilatkozat a községházán átvehető, illetve önkormányzatunk honlapjáról letölthető.

A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.

A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület 2016. december 08-ig bírálja el.

A döntésről a pályázók 2016. december 12-ig elektronikusan az EPER-Bursa rendszeren keresztül kapnak értesítést.
További információk a http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper-bursa honlapon.

Nógrád, 2016. szeptember 20.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2016-09-082016-09-07

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet
a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába, járőrtárs beosztás betöltésére


2016-09-02

Hirdetmény

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. augusztus 30-án megtartott ülésén az alábbi, 80/2016. (VIII. 30.) számú határozatot hozta:

 

A képviselő-testület az önkormányzat szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) rendelete 14.§ (8) bekezdésében foglaltak szerint az óvodás és iskolás gyermekek tanévkezdési költségeire való tekintettel rendkívüli települési támogatást nyújt az alábbi feltételekkel.

 1. A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő az Angyalvár Óvodába 2016. szeptember 15-ig beíratott és rendszeresen óvodába járó gyermek szülőjét gyermekenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatás kifizetésére 2016. szeptember 30-ig az óvodában kerül sor.

 2. A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, továbbá a Hesz Mihály Általános Iskolába járó általános iskolások szüleit tanulónként 10.000 Ft-os összegű támogatásban részesíti. A támogatás kifizetésére az iskolában kerül sor az évnyitót követően, de legkésőbb szeptember 30-ig.

 3. A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Nógrád településen élő nappali rendszerben középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek szüleit, illetve nagykorú tanulókat személyenként 15.000 Ft összegű
  támogatásban részesíti.

A támogatást a szülő vagy nagykorú tanuló az önkormányzat pénztárában veheti át iskolalátogatási igazolás bemutatásával egyidejűleg, és nyilatkozat aláírásával.

A támogatás a hivatal pénztárában szeptember 6-tól 29-ig terjedő időszakban keddenként 8 és 17 óra között, csütörtökönként 8 és 16 óra között vehető át.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Kérem a Tisztelt Szülőket, illetve nagykorú tanulókat, hogy a határozatban foglaltak szerint a támogatást vegyék át, illetve a szükséges irat beszerzéséről gondoskodjanak.

Az önkormányzat képviselő-testülete bízik abban, hogy a támogatás nyújtásával enyhíteni tudta a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos költségeit.

Nógrád, 2016. szeptember 2.

Szórágy Gyuláné

az igényléshez szükséges nyilatkozat


2016-08-30

Képviselő-testületi ülés


2016-08-24


2016-08-19

Szent István-napi

ünnepi megemlékezés

további fotók


2016-08-13

Testvértelepülési találkozó

Fotók - I.


további képek

Fotók - II.


további fotók

Videók

Tartalom:

00:00:00 Megnyitó

00:10:05 Shottnerné Monori Zsuzsanna énekel

00:19:10 Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

01:20:50 Jóni Anita és a Suhajda Zenekar

01:59:00 Kázmér László felsőtúri önkormányzati képviselő házasságkötése alkalmából...

02:04:25 Mészáros Péter énekel

02:12:00 A kispályás focitorna eredményhirdetése

02:16:00 Végh József helytörténész - Nógrád történetéről

02:52:20 Török Ildikó nótaestje


Meghívó Cibakházára

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy településünk meghívást kapott Cibakházára
2016. augusztus 20-i rendezvényükre,
amelynek programja a következő:

09:30 Vendégfogadás
10:00 Ünnepi testületi ülés
11:00 Ünnepi szentmise, a szentmisét celebrálja Varga Tamás atya
12:30 Ebéd
13:30 a Holt-Tiszai szabadidő központ, a „Gödör” látogatása, csónakázás, íjászat
15:00 a vásártéri kulturális programok látogatása, megtekintése

Önkormányzatunk autóbuszt szervez önköltségi áron, melynek várható költsége: 3.000 Ft/fő.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az indulás 600-kor lesz a sorompónál lévő buszmegállóból, 605-kor a nagybolt előtti buszmegállóból.

Várható visszaérkezés 22 órakor.

Aki részt kíván venni az utazáson, részvételi szándékát szíveskedjen jelezni az önkormányzatnál 2016. augusztus 18-ig.

Az ünnepségre szeretettel várnak mindenkit!

Szórágy Gyuláné sk.
polgármester


2016-08-07


2016-08-06


2016-08-04

Ebösszeírás

 

Tisztelt Állampolgár!

Szeretném hívni a figyelmét a 2016. augusztusi ismételt ebösszeírásra.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

A nyilvántartást tehát elsősorban az oltatlan ebek kiszűrése, valamint a kóbor állatok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága érdekében hoztuk létre és most aktualizáljuk.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

A 2013. évben végzett ebösszeíráskor Önök már szolgáltattak adatot, jelen összeírás, a nyilvántartás frissítése miatt szükséges, mert azóta újabb oltásnak mindenféleképpen történnie kellett.

Az ismételt összeírás során a 3 fajta adatlap valamelyike nyújtható be:
1. számú melléklet: Új eb bejelentése
2. számú melléklet: A 2013-ban jelentett adat egy része változott, az akkori kutya új oltást kapott.
3. számú melléklet: A 2013-ban jelentett adat már nem aktuális, az eb elhullott, elveszett.

A szükséges adatlapokat a hivatal által foglalkoztatott nyári diákmunkások adják át a hónap során, akik fel fogják keresni Önt, továbbá munkaidőben a hivatalban is beszerezhető, vagy innen, honlapunkról letölthető.
2016. augusztus 31-ig kérem, hogy feltétlenül jutassák el a nyomtatványokat az önkormányzathoz vagy a diákmunkásokhoz.
Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt a sort húzza ki.

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek ismételt összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Felhívjuk továbbá figyelmét, - a bírságolás elkerülése érdekében - hogy amennyiben még nem tette meg soron kívül intézkedjen ebe transzponderrel (chippel) történő ellátásáról, és a veszettség elleni védőoltásáról. A szükséges feladatok elvégzése érdekében fordulhat Dr. Kakuk Attila, (telefon: 0630-948-6493), vagy Dr. Virsinger Norbert (tel.: 0630-338-1762), vagy az Ön által választott állatorvoshoz.

Kérjük, hogy a jövőben se feledkezzen meg arról, hogy a változást az önkormányzathoz be kell jelentenie annak érdekében, hogy a nyilvántartásunk pontos legyen.

Nógrád, 2016. augusztus 4.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2016-07-30

Előjegyzés a balassagyarmati kórházban


2016-07-18

HIRDETMÉNY

Balla Mihály országgyűlési képviselő úr közbenjárására lehetőség nyílik arra, hogy a településen élők 2016. szeptember 28-án látogatást tehessenek a Parlamentben és a Terror Házában.
Az utaztatáson és minimális költségtérítésen kívül más kiadásra nem kell számítani, ezeket a képviselő úr állja.
A látogatásra szeptember 28-án lesz lehetőség, de a Parlament idegenforgalmi szolgálatával történő egyeztetések miatt kérjük, hogy részvételi szándékát 2016. július 25-ig szíveskedjen jelezni az önkormányzat hivatalában, személyi igazolvány számának közlésével.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2016-06-25

Civil szervezetek napja

káposztafőző verseny


további fotók


2016-06-22

Új állampapír-forgalmazó értékesítési pontok Balassagyarmaton és Pásztón

A balassagyarmati értékesítési pont, Pásztó után már a második helyszín, ami rövid időn belül a „modern kincstár stratégia” részeként Nógrád megyében megnyílt. Ennek fontos eleme az is, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások területén meg kell újítani a szolgáltatói szerepkört: – Legfontosabb a termékek minél intenzívebb eljuttatása az ügyfelekhez, emellett a kincstár jelenlétének marketing kommunikációja – mondta Balatoni Ildikó pénzforgalmi elnökhelyettes. Kiemelte, hogy az állampapírok ma a legbiztonságosabb befektetési formát jelentik Magyarországon, a termékek mögött mind kamat, mind tőkegarancia áll.

A balassagyarmati ügyfélszolgálat – igazodva a piaci napokhoz, amikor sok környékbeli is a városba látogat – hétfőn, csütörtökön és pénteken várja a kedves ügyfeleket, a Rákóczi fejedelem út 13. szám alatt, a Projektek Házában.

bővebb információ


2016-06-18

A mai napon áldozópappá szentelt
Polcz Zoltán első szentmiséje Nógrádon

további képek


2016-06-14


2016-06-07

Történelmi csetepaték a "Nógrádi Várjátékokon"

 

Harmadízben rendezték meg a megyénk névadó települése feletti magaslaton a "Nógrádi Várjátékokat". A színes programok tárházában megelevenedett a középkor, lovagokkal, hajdúkkal, törökökkel és bőségtálakkal.
Nógrád. Lovasokkal, dudaszóval, díszes felvonulással indult a toborzó portya a falu utcáin, hogy minél többen vegyék a fáradtságot, és a hol meredek kaptátokkal, hol lankásabb részekkel vegyített emelkedőn felballagjanak az igazi, hamisítatlan magyar múltba, ahol a vár teljes területén megannyi szórakozás várhat rájuk. Csatlakoztak is bőven ehhez a menethez, ahol a lovas felvezetők után büszkén gyalogoltak a különböző korok öltözeteit viselő katonák, elmaradhatatlan "Hintájukat" hanyagul vállaikra vetve, és a településük címere mögött gyönyörű, zöldes-fehéren csillogó, hagyományőrző ruhájukban vonuló nótás nógrádi asszonyok.
 
Toborzó portyán érkezett a menet a vár kapujához

Az ünnepélyes megnyitón - amelyen megjelent
Balla Mihály országgyűlési képviselő is - Szórágy Gyuláné, Nógrád polgármestere lobogtatta meg a közönség előtt a címeres községi zászlót, majd méltóságteljes menet indult a vár fokához, és néhány perc múlva már a szél lengette a lobogót a magasban. A versekkel, dalokkal és ünnepi köszöntőkkel teli megnyitót követően kezdetét vehette a mulatság.
 
Szórágy Gyuláné polgármester lobogtatta meg a község címeres zászlaját
 
A szemlélődő látogató pár tucat négyzet-méteren találkozhatott itt mindennel, ami a tizenötödik-tizenhatodik századbeli életet jellemezte. Északi szabad hajdúk mutatták be, milyen is volt az a harcmodor, ami a fegyvert viselő alföldi és felvidéki katonákat oly' híressé tette szerte Európában. Mutatványosok léptek a színpadra, kígyóbűvölő hölgy tárta a publikum elé, milyen jámbor is ez az óriásira nőtt hüllő. Vásárosok sátrai között bolyonghatott a járókelő, s ha akarta, bizony bőven válogathatott a különféle portékák között, több helyen finom ételek készültek, természetesen korabeli receptek felhasználásával is. A hun-lak jurtájában ősmagyar környezetbe kalandozhatott az emberfia, a zenészek-muzsikások közös táncra is hívták a népet. A felhők elvonultával pedig a vár falairól letekintve pompás látvány tárult a szemek elé: nagyszerű panoráma Csóványostól a Naszályig, alant pedig Nógrád házai és templomai úgy festettek, mintha csak egy makett részletei lennének.
 
Északi szabad hajdúk mutatták be a korabeli harcmodort
 
Ahogy telt-múlt az idő, és a délutánba fordult az óra, úgy lépdeltek fel egyre többen és többen az erődítmény területére. Kíváncsian figyelték a kecses sólymok és egyéb királyi madarak röptét, sok kisgyerek szaladt lelkesen, kipingált arccal, vagy éppen próbálta ki, milyen érzés gólyalábakon közlekedni.
 
Látványos várostrom szórakoztatta a népet
 
Természetesen a várostrom vonzotta a legnagyobb érdeklődést. Nagy dérrel-durral - ahogy annak idején az Egri csillagokban olvashattuk - vonult fel a török sereg, hogy megindítsa támadását a vár védői ellen. De a jó magyar vitézek sem voltak restek, felkészülten várták a janicsárok rohamát, ágyú dörgött, puska ropogott, színpadias csetepaté zajlott. Hatalmas ováció fogadta, ahogy megkezdődött a közelharc, villantak a kardok, egymás után hullottak a földre a hős katonák, de sikeresen védték meg otthonukat. A nagyok után következtek a kicsik, persze tompább, játékosabb fegyverekkel estek egymásnak, jó lecke volt számukra, hogy megtanulják, bizony elődeink élete a várakban cseppet sem volt kényelmes és mesebeli.
A „III. Nógrádi Várjátékok" végeláthatatlannak tűnő eseménysorozata a sötét estében zárult, tűzzsonglőrök látványos bemutatójával, és fáklyás levonulással.
 
Hegedűs Henrik
forrás: Nógrád Megyei Hírlap

2016-06-06

a tábor programja


2016-06-04

III. Nógrádi várjátékok


további képek


2016-05-31

Képviselő-testületi ülés


2016-05-30

Burgonyafélék öntözési tilalma


A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint első fokon eljáró élelmiszerlánc felügyeleti szerv (továbbiakban elsőfokú hatóság) a Lókos-patak Ralstonia solanacearum (burgonya baktériumos hervadása és barnarothadása) fertőzése vonatkozásában a 2016-os évben is a Lókos-patakon, a patak összes eredetétől az Ipoly folyóba való betorkolásáig ÖNTÖZÉSI TILALMAT rendel el az alábbiak szerint. A tilalom alá vont patak vizéből TILOS a burgonya (vetőgumó, valamint áruburgonya előállítás) a paradicsom (vetőmag, valamint áruparadicsom, illetve palánta előállítás), a paprika (vetőmag, valamint friss- illetve fűszer paprika, illetve palánta előállítás) és a Ralstonia solanacearum kórokozóra fogékony egyéb gazdanövények növény-állományainak öntözése, valamint TILOS az előzőekben felsorolt növények patakból nyert vízzel történő permetezése.

a határozat itt olvasható


2016-05-21


2016-02-01-től 2016-05-20-ig

1+1%
Kérjük, adóbevallása elkészítése során támogassa
alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat!


2016-05-03

Képviselő-testületi ülés


2016-05-02


2016-05-01

Anyák napi ünnepség


további fotók


2016-04-27

Értesítés vegyszeres gyomirtásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRt. vágányhálózatán 2016. május 2-től levelük mellékletét képező program szerinti vegyszeres gyomirtást végeznek.

Kedvezőtlen időjárás esetén a munka elvégzése 1-2 napot csúszhat.

A kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

részlet az ütemtervből


2016-04-23

Bérmálási szentmise Nógrádon


további fotók


2016-04-22

MENETRENDI HIRDETMÉNY!

Értesítjük a Tisztelet Utazóközönséget, hogy Diósjenőn a 12122. jelű (Diósjenő újtelep és a 2-es út között) bekötőúton lévő vasúti átjáró felújítása miatt 2016. április 26-án 7:30-tól, április 27-én 24:00-ig teljes útzár lesz érvényben.
A felújítási munkálatok miatt a 3271 számú autóbuszvonalon közlekedő járatok kerülő útvonalon közlekednek.
A menetrenddel kapcsolatban tájékozódni a
35-301-400, 35-501-280-as telefonszámokon, az autóbuszvezetőknél, a KMKK Zrt. honlapján, a kihelyezett indulási jegyzékeken lehet.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY

Indulási jegyzékek

Berkenye, Zrínyi út

Nógrád, Eszpresszó

Nógrád, Mátyás király út

Nógrád Vasútállomás

Diósjenő Újtelep

Diósjenői elágazás

Diósjenő, Arany János út

Diósjenő, Szabadság út

Pápai László
Balassagyarmati Forgalmi Üzemvezető
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Salgótarjáni Területi Igazgatóság
Salgótarján, Rákóczi út 137-139.
Tel: 35/501-284
Fax: 35/501-285


2016-04-20

Rétsági Járási Hivatal

osztályainak ügyfélfogadási rendje

Kormányablak osztály

Hétfő

07:00-17:00

Kedd

08:00-18:00

Szerda

08:00-18:00

Csütörtök

08:00-18:00

Péntek

08:00-18:00


Hatósági és gyámügyi osztály

Hétfő

08:00-12:00 13:00-15:00

Kedd

az ügyfélfogadás szünetel!

Szerda

08:00-12:00 13:00-15:00

Csütörtök

08:00-12:00

Péntek

08:00-12:00


Földhivatali osztály

Hétfő

08:00-12:00 13:00-15:00

Kedd

az ügyfélfogadás szünetel!

Szerda

08:00-12:00 13:00-15:00

Csütörtök

az ügyfélfogadás szünetel!

Péntek

08:00-12:00


Foglalkoztatási osztály

Hétfő

08:00-12:00 13:00-15:00

Kedd

08:00-12:00

Szerda

08:00-12:00 13:00-15:00

Csütörtök

08:00-12:00

Péntek

08:00-11:00


osztályok telefonos és e-mailes elérhetőségeinek frissített listája

Titkárság

Kormányablak osztály

Hatósági és gyámügyi osztály

Földhivatali osztály

Foglalkoztatási osztály

Dudás György
hivatalvezető

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Rétsági Járási Hivatal
2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.
tel: 35/795-051
e-mail: dudas.gyorgy@retsag.nmkh.hu


2016-04-14


2016-04-12

A Hely - Nógrád
a Kossuth rádió 2016. április 12-ei adása

A jelenlegi község valamikor a megye névadója volt, neve valószínűleg a „novi grad” új vár kifejezésből származik. A falu melletti dombon ma már csak viszonylag jól karbantartott falmaradványok jelzik, hogy mekkora is volt ez az erősség. Hazánk legrégibb kővárai közé tartozik. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy a kezdetleges formában épült földvár már a népvándorlás korában fennállott. A későbbiek során az itt élt szláv és bolgár törzsek ezt felújították, megerősítették, és talán ez időben vetették meg a kővár alapjait is, melyet Novigrádnak, Újvárnak neveztek.1663-ban a török újra elfoglalta és a kezén volt 1685-ig. Ekkor egy villám felrobbantotta az öregtoronyban elhelyezett lőporraktárat. A detonáció a falak jelentős részét is romba döntötte. A török ezek után magára hagyta a romos területet, és a későbbiekben sem építették újjá. Napjainkban immáron látogatható, és a tervek szerint néhány éven belül megújul a vár. A helyiek pedig gyakran programokkal töltik meg a vastag falak határolta területet, a hajdani vár belső részeit.

Szerkesztő: Varga Júlia
Műsorvezető: Farkas Erika


2016-04-06

HIRDETMÉNY

A Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 12-553910-201 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

ajánlás - szöveges dokumentum

áttekintő térkép

553910-201kódszámú vadászterület térképe


2016-04-05

HIRDETMÉNY

az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz
környezeti hatásvizsgálati eljárása

Részletek a tervdokumentációból

1. környezetvédelmi hatástanulmány

2. környezetvédelmi áttekintő helyszínrajz

3. környezetvédelmi átnézeti helyszínrajzok


nagyobb mérethez kattints a képekre

Értesítjük a község lakosságát, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelme alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszra vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

Az ezzel kapcsolatos kérelem, közlemény és mellékletei megtalálhatók a http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/mukodes/hirdetotabla/2016-2/ címen.

A kérelem és mellékletei hivatali munkaidőben megtekinthetők Matikovszki Bernadettnél 2016. április 6. és május 2. között.

A fenti időtartamban lehet észrevételt tenni az üggyel kapcsolatban.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://nograd.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (http://www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Győri Ferenc tűzoltó alezredes
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség


2016-04-04

KÖZLEMÉNY
a 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről


 

2016-03-24

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárd tüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseiben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbejutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéshez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst,- illetve szén-monoxid-mérgezést okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Győri Ferenc mk. tű. alezredes
polgári védelmi felügyelő
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség


2016-03-23

MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS

Nógrád: 2016-04-01 14:30
helyszín: védőnői tanácsadó

 Berkenye: 2016-04-15 14:30
helyszín: orvosi rendelő

orvos: Dr. Gyurkovics Iván
ára: 2000 Ft

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ- kártyáját,
előző leletét szíveskedjen magával hozni!

Kerekesné Holes Erika
védőnő


2016-03-22

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA
a Balassagyarmati és Rétsági Járás területén lévő
valamennyi település közigazgatásiterületére
rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt
2016. 04. 04 - 2016. 04. 25-ig
terjedő időszakra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


a határozat innen érhető el


2016-03-16


Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
2016. április 1-jétől 2016. április 30-ig Nógrád – Diósjenő állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a Vác – Balassagyarmat vasútvonalon az alábbi módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Nógrád – Diósjenő állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a sötétített alappal jelölt menetrend szerint"
A vágányzár oka: Nógrád-Diósjenő között a 266-278. sz. szelvények között felépítmény javítás, megerősítés, peronépítés.


2016-03-12

Testvértelepülési találkozó
kispályás focitornával


további fotók


2016-03-11

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére


további fotók


2016-03-10

A Nógrádi Napraforgó Egyesület foltvarróinak
'Nógrád virágai' című kiállítása Rétságon

A virágok sokaságával mutatkoztak be a Nógrádi Napraforgó Egyesület foltvarrói Rétságon a Művelődési Ház galériájában. A kiállítás megnyitója nagy érdeklődés mellett 2016. március 9-én volt. A falakat virágokat ábrázoló képek borítják, az asztalokon textiből készített térbeli virágok láthatók 2016. április 12-éig.


további képek
fotó: K-né B.M.


A retsag.net portál beszámolója az eseményről

Nógrád virágai - kiállítás

A művelődési központ galériájában eddig is sokféle műfajban kerültek falra különleges alkotások. A legutóbb nyílt tárlat többféle értelemben is különleges. Egyrészt mert a képzőművészeti művek jelenlétükkel teremtenek értéket környezetünkben, a szó szoros értelmében közvetlen használati értékük nincs. A foltvarrás azonban olyan tárgyakat állít elő - pl. takarók, párnák, terítők - amelyek nem csak szépek, hanem használhatóak is. Ezen túl - tulajdonképpen hulladék anyagok újrahasznosításával - a fenntartható környezetet is segíti.

a teljes cikk itt olvasható2016-03-07


2016-02-28

Matrica ellenőrzés

Kedves Ügyfeleink! Újabb ellenőrzések Nógrád megyében!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy még a tavalyi év során megkezdtük azt az eljárást, amely szerint ellenőrizzük, és nem ürítjük ki az érvényes matrica nélküli edényeket. A következő ellenőrzések az alábbi településeken lesznek:

Nógrád 2016. február 29-én, hétfőn, a szokásos gyűjtési időpontban.

Romhány 2016. március 2-án, szerdán, a szokásos gyűjtési időpontban.

Alsópetény 2016. március 2-án, szerdán, a szokásos gyűjtési időpontban.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a szerződésben rögzített szolgáltatásainkat igénybe vevő Ügyfeleink elégedett legyenek, valamint igyekszik megelőzni minden félreértést, ezért a következőket kérjük Önöktől:

 • aki rendelkezik érvényes szerződéssel, de elfelejtette felragasztani a 2016. évi matricát, azt legyen szíves, tegye meg

 • aki elveszítette a matricáját, az Ügyfélszolgálatunkon keresztül, 750 forint pótdíj megfizetése után pótolhatja

 • aki még nem jelentkezett be a rendszerünkbe és nincs érvényes szerződése, kérjük, keresse fel Ügyfélszolgálatainkat

Nógrádban 244 Ügyfelünk halmozott fel 90 napon túli tartozást, összesen 1.938.444 forintot.

Romhányban 350 Ügyfelünk halmozott fel 90 napon túli tartozást, összesen 11.153.741 Forintot.

Alsópetényben 116 Ügyfelünk halmozott fel 90 napon túli tartozást, összesen 2.392.968 Forintot.

Hátralékos Ügyfeleinknek nem küldtük ki a 2016-os évi matricát. Az elmúlt hónapokban több alkalommal felhívtuk hátralékos Ügyfeleink figyelmét, hogy rendezzék tartozásukat. Kérjük, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal és mielőbb rendezzék elmaradásukat!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás díjköteles!

Társaságunk munkatársai a hulladékbegyűjtések alkalmával csak az érvényes, felragasztott matrica alapján tudják eldönteni, hogy az adott cím vagy háztartás regisztrálva van-e a rendszerünkben. A nem fizető ügyfeleink hulladékát a továbbiakban nincs lehetőségünk elszállítani!

A tartozásukat nem rendező és a nem regisztrált, matrica nélküli Ügyfeleink hulladékát nem szállítjuk el, postaládájukba adatbejelentő lapot és a bejelentkezéshez szükséges információkat tartalmazó felhívást helyezünk el.

Akcióink során eddig 20 települést ellenőriztünk a szokásos begyűjtési időpontok alkalmával.

Köszönettel és üdvözlettel:

ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.


2016-02-252016-02-22


2016-02-11

HIRDETMÉNY

A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
RÉTSÁGI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLYA
TÁJÉKOZTATJA TISZTELT ÜGYFELEIT, HOGY
2016. FEBRUÁR 16-TÓL
2016. FEBRUÁR 19-IG


KORMÁNYABLAK KIALAKÍTÁSA MIATT
ZÁRVA TART!

2016. FEBRUÁR 22-TŐL
A RÉTSÁGI JÁRÁSI HIVATAL
FÖLDSZINTI TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN
A MEGSZOKOTT ÜGYFÉLFOGADÁSSAL FOGADJUK ÜGYFELEINKET.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Dudás György
hivatalvezető


2016-02-09

Tájékoztató hulladék-közszolgáltatással kapcsolatban

Tisztelt Egyedülálló Ingatlantulajdonosok!

Jogszabályváltozás következtében lehetőség van arra, hogy aki a háztartásában egyedül él – életvitelszerűen használja az ingatlant és oda senki más nincs bejelentve - 60 literes gyűjtőedényt kérjen, és csökkentett díjat fizessen.

A kisebb méretű kuka igénybevétele úgy lehetséges, hogy az ingatlantulajdonos vagy használó kitölti a mellékelten csatolt adatbejelentő lapot, amelyet a hivatalban igazoltatni kell és utána eljuttatni a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató részére történő eljuttatásban segítséget nyújt a hivatal.

Az adatlapon nyilatkozni kell arról is, hogy a kisebb méretű kukára le szeretnék-e cserélni a jelenlegi edényzetet, vagy vásárolni szeretnének újat esetleg a szolgáltatótól.

A 60 literes kuka díja 244 Ft/ürítés, így a negyedéves bruttó díj 3.170 Ft.

A hivatalban ellenőriznünk kell, hogy az ingatlanba más nincs-e bejelentve, és az igazolást csak abban az esetben adhatjuk meg, ha ez a feltétel fennáll.

Az ügyben tájékoztatást találnak a http://www.zoldhid.hu honlapon az Ügyfélszolgálat menüpontnál, a hivatalban Matikovszki Bernadett nyújt felvilágosítást és segítséget.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

adatbejelentő lap


2016-02-07

Nem élhetek muzsikaszó nélkül!
a szlovák nemzetiségi önkormányzat dal- és nótaestje


további fotók


2016-01-17


2016-01-14

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felhívása


2016-01-122016-01-11

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata az "Örökség-Kultúra" oktatási Elektronikus Könyv- és Médiatár honlapra - ezen belül a Sulinet Programba - feltöltetett néhány anyagot a szlovák kultúrával kapcsolatosan.

Az anyagok közvetlen elérhetőségei:

NÓGRÁD KÖZSÉG ÉS A NÓGRÁDI SZLOVÁKOK BEMUTATKOZÁSA

NÓGRÁDI MINDENNAPOK "Nagyszüleink" meséi nyomán

NÓGRÁD c. kiadvány


2016-01-01


számláló 2009. január 15-étől