[14]

[14]

[13]

[12]

[11]

[10]

[9]

[8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]Lomtalanítás

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. 2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon történik.

A lomtalanítás menete

1: Igénylés és időpontok

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, a honlapunkon a "Településválasztó" blokkon keresztül elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával. Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható időpontjáról. Ha az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Figyelje a spam mappát, mert egyes esetekben ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbízható e-mail címek közé a levelezőjében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!

2: A lomok összekészítése, tárolása

A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár.

3: A lomok elszállítása

Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ez alatt az idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!

Társasházak lomtalanítása

A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok lomtalanítási igényét a közös képviselők nyújthatják be, és a szolgáltató velük egyezteti az időpontot.

A közös képviselőnek kötelessége gondoskodni róla, hogy a lomtalanítás lebonyolítása megfeleljen az általános feltételeknek.

Akadályoztatása esetén a közös képviselő megbízottja is lebonyolíthatja a lomtalanítást. Erről előzetesen írásban kell tájékoztatni a szolgáltatót név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.


Tájékoztató rendkívüli intézkedésekről

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft – a Magyarországon kialakult járványügyi veszélyhelyzet tükrében – különböző, a szolgáltatást érintő változtatásokat vezet be, amelyekről bővebben itt olvashat.

Március 16-tól kezdődően határozatlan ideig szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfogadását. Az online csatornákon keresztül továbbra is elérhetőek kollégáink, amelyekről bővebben honlapunkon tájékozódhat: https://www.zoldhid.hu/ugyfelszolgalat.

A kialakult helyzetre való tekintettel a szolgáltatás igénybevételére feljogosító matricák ellenőrzését ideiglenesen szünetelteti vállalatunk, akárcsak a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást.

Március 17-től rétsági és balassagyarmati hulladékudvaraink ideiglenesen nem fogadnak Ügyfeleket!

Továbbá, korlátozzuk a nógrádmarcali és a kerepesi hulladékkezelő központunkba történő lakossági hulladékok beszállítását: csak a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a szerződött alvállalkozók gépjárműi hajthatnak be a területre.

Mindezek mellett kérjük Ügyfeleinket, hogy a fertőzésveszély csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot.

Amennyiben a hulladékgyűjtő edény mellé plusz hulladékot helyeznek el, ezt egészségügyi okokból dupla zsákban tegyék meg, ügyelve arra, hogy a társaságunk által biztosított gyűjtő legyen a külső.

A felsorolt változások mellett társaságunk folytatja a jogszabályok által is előírt hulladékgazdálkodási tevékenységét.

Szíves megértésüket és türelmüket kérjük az elkövetkező időszakra!


Zöldhulladék gyűjtése

Változás a zöldhulladék-szállítás ütemezésében - 2020.03.27.


 

 

2020-05-21

 

Hirdetmény földhaszonbérleti díjak kifizetéséről


 2020-05-20

 

A diósjenői Liliom Patika,

valamint a nógrádi Nógrád Fiókgyógyszertár 

2020. május 29-én pénteken

szabadság miatt ZÁRVA tart.


 2020-05-13

Rétságon május 11-től – bizonyos korlátozások mellett – újra látogatható a hulladékudvar

bővebb információ


 

 MAGYAR VAGYOK 2020 - Virtuális időkapszula
Üzenjünk a jövő magyarjainak!

A Rákóczi Szövetség létrehozott egy virtuális időkapszulát, Magyar vagyok 2020 elnevezéssel, ahová 2020. június 4-ig bárki elhelyezheti „Magyar vagyok...” kezdetű videó, hang, vagy szöveges üzenetét a  www.magyarvagyok2020.hu  oldalon. A virtuális időkapszula 2020. június 4-én bezárul, és legközelebb csak húsz év múlva, 2040. június 4-én nyílik ki újra.

2020 a Nemzeti Összetartozás Éve. Száz évvel a trianoni döntés után megmaradtunk. Trianon centenáriuma egyszerre gyász és öröm. Gyászoljuk a veszteséget, a szétszakítottságot, de okunk van az örömre, hiszen dacára az elmúlt 100 évnek nem tűntünk el a térképről, nem vesztünk el, és bizakodva tekinthetünk a jövőbe.

Fogjuk össze, öleljük át virtuálisan a magyarságot és adjunk hitet a megmaradásnak, üzenjünk a jövőnek!


 

 2020-05-03

Anyák napi köszöntő

 


2020-05-01

 

 

Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének nevében hozott 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a 2020. május 1 napjára, és a május 02-03-i hétvégére vonatkozó rendkívüli szabályokról

 

 

nagyobb méret


 2020-04-27

 


 2020-04-24

 

2020. április 25-26-ai hétvégére vonatkozó
rendkívüli szabályok

 

 

nagyobb méret


 

2020-04-23

 

 

nagyobb méret


 

Tájékoztatás földgázszolgáltatás szüneteléséről

 

 

nagyobb méret


2020-04-22

 

ÁNTSZ-tájékoztatás szájmaszk viseléssel kapcsolatban

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

 


 

HIRDETMÉNY

 

Nógrád 09/6 hrsz-ú külterületi gyümölcsös adás-vételi szerződése


 

ÍRD ALÁ!

 

Segítsük együtt a székelyeket, a baszkokat, a katalánokat,

segítsük együtt Európa őshonos nemzeti kisebbségeit!

Segítsük együtt megmaradásukat!

Segítsük együtt, hogy ezek a kisebbségi nemzeti régiók

európai uniós kohéziós pénzekhez juthassanak

közvetlenül a brüsszeli kasszából!

itt írhatod alá

 


2020-04-19

 

nagyobb méret


 2020-04-17

 


 2020-04-09

 

A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról


 

 


2020-04-08

 

HIRDETMÉNYEK

 

Nógrád 2086 hrsz-ú zártkert adás-vételi szerződése

 Nógrád 2088 hrsz-ú zártkert adás-vételi szerződése

Nógrád 015/10 hrsz-ú külterületi ingatlan adás-vételi szerződése

Nógrád 061/22 hrsz-ú külterületi ingatlan adás-vételi szerződése

Nógrád 0325/1 hrsz-ú külterületi ingatlan adás-vételi szerződése


 

 2020-04-06

 

 

HIRDETMÉNYEK

 

Hirdetmény a 13-570450-201 vadászterület tulajdonosait illető haszonbérleti díj kifizetésének helyéről, idejéről, módjáról


Tájékoztatás a 13-570450-201 kódszámú vadászterület 2020. március 26-án megtartott tulajdonosi gyűlésén hozott érdemi határozatokról


2020-04-04

 


2020-04-02

 

Óvodai beiratkozás
április 15-18-áig

 

bővebb információ

 


2020-03-31

 

VÁLTOZÁS!!!
Kötelező és választható védőoltások beadása a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet alatt

Tisztelt Szülők, Kismamák!

A mai napon dr. Rados György gyermekorvossal történő egyeztetés alapján, a védőoltások beadatása annyiban változik, hogy mindenképp előzetesen időpontot kell egyeztetni a doktor úrral! A keddi nap valószínűleg marad.

Kerekesné Holes Erika M.
védőnő


 2020-03-30

 

Tartsunk össze: MARADJON OTTHON!

 2020-03-28

 

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS

 

Tisztelt Nógrádiak!

A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idősek és a betegek szervezetére és életére jelenti a legnagyobb veszélyt.

A járvány sajnos községünket sem kerülte el, ezért mindenkit arra kérek, ha a veszélyeztetett korosztályba tartozik, vagyis 65 év feletti, maradjon otthon.

Szükség esetén bátran kérjenek tőlünk segítséget, ellátásukról az önkormányzat gondoskodik! Mindenkit kérek arra, hogy kellő óvatossággal, fegyelemmel, a szabályok betartásával járjanak el!

Vigyázzanak egymásra, kerüljék a találkozásokat, feleslegesen ne menjenek az utcára, lehetőleg maradjanak otthon!

Mindenkinek jó egészséget, sok erőt, és kitartást kívánok!

Varga Richárd
polgármester


2020-03-27

 

 

A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet


2020-03-23

Hirdetmények

 

 


 

 

Védőnői szolgáltatás a Covid-19 járvány miatt kialakult veszélyhelyzet alatt

 

Tisztelt Szülők, Kismamák! 

Tekintettel a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, a védőnői ellátás a következőképpen alakul:

A védőnői ellátás a személyes találkozás helyett a távkonzultáció keretében folytatandó: telefonon vagy elektronikus csatornán történik a státuszfelvétel, tanácsadás.

Elérhetőségem: 06/30-739-4137, ill. e-mail: nograd2642@gmail.com.

Én is kérném a szülőket, hogy az e-mail címüket juttassák el számomra!

Rendkívüli helyzetben, egyedi esetben, amennyiben nélkülözhetetlen a személyes konzultáció, előzetesen időpontot kell egyeztetni. Az általános óvintézkedések betartása mellett, a tanácsadóban történik meg a találkozás.

A védőnői tanácsadó váróhelyiségében egyszerre, egy időben csak egy gondozott és/vagy egy hozzátartozója lehet jelen.

A kötelező védőoltások beadása dr. Rados György háziorvos részéről Diósjenőn történik, keddenként 10 órától a tanácsadó helyiségben: Börzsönyi u. 7. A választható védőoltások beadatása, amennyiben igényli a szülő, a gyermekorvossal egyeztetett időpontban, ugyanitt történik.  

A járvány terjedésének mérséklése, megakadályozása amíg egészségesek vagyunk igazán nem jár nagy áldozattal! Annak érdekében, hogy saját bőrünkön soha ne tapasztaljuk meg, mit jelent a fertőzés, kérem a kedves Szülőket, Kismamákat, hogy higgyenek a híreknek és tartsák be a járványügyi intézkedéseket, különös tekintettel az OTTHON MARADÁSRA!!!

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel:

Kerekesné Holes Erika Mária
védőnő

Az alábbi dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága Lezárás dátuma: 2020. 03. 11.

 

Óvintézkedések várandósok, kismamák részére saját egészségük és a csecsemő egészség érdekében – COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban


 2020-03-22

 

 


2020-03-20

A megyei tisztifőorvos tájékoztatója a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

Az elmúlt időszakban az új koronavírus okozta világjárvány miatt számos kérdés érkezett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához egészségügyi (sebészeti) szájmaszkok gyártásával és használatával valamint a vírusfertőzés megelőzésével kapcsolatban.

A témában az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

 • A sebészeti szájmaszkok gyártásához speciális alapanyagra van szükség, tehát nem lehet bármilyen szabadon választott anyagból sebészeti szájmaszkot készíteni.

 • Amennyiben sebészeti szájmaszk gyártására van varrodai kapacitás, azt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé kérem jelezni. (1125 Budapest, Diós árok 3., email: aeek@aeek.hu)

 • Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyértelmű ajánlása alapján egészséges ember számára a mindennapokban nem szükséges a sebészeti szájmaszk viselése, mert jelentősen nem csökkenti a fertőződés veszélyét, viszont álbiztonságot adhat, esetleg nem figyelnek a többi megelőző ajánlásra (pl. ne nyúljanak arcukhoz, szemükhöz kézmosás nélkül). A fertőzés ellen speciális maszkok védenek, amelyeket az egészségügyi ellátó személyzetnek kell viselnie.

 • Csak akkor használjon sebészeti szájmaszkot, ha lázas, köhög vagy folyik az orra, ezzel védje a környezetében lévőket! A használt maszkot ne az utcán lévő közterületi hulladék gyűjtőbe dobja el, hanem otthonában lehetőleg zárható műanyag szemetes zsákba dobja el.


 Felhívás a településen élő időskorúak és a mozgásukban akadályozottak részére

Tisztelt Nógrádi Lakosok!

Nógrád község területén lehetőség van élelmiszer összekészítésére és házhozszállítására, meleg étel rendelésére az alábbiak szerint:

Marton Bolt: rendelésre élelmiszert összekészítenek
Kiszállítást nem tudnak vállalni.
Telefon: 06 35/362-101

Nívós ABC: élelmiszer házhozszállítása minimum 4.000 Ft összegtől ingyenesen Nógrád területén
Telefon: 06 30/768-83-90

Classic Csemege (az üzlet Szendehely-Katalinpusztán található): kiszállítás Nógrád területére 500 Ft-ért, amennyiben 5.000 Ft értékben vásárol, akkor ingyenesen
Telefon: 06 20/386-21-34
e-mail: kovacs.kitti515@gmail.com

Sas Vegyesbolt: Az árukészlet folyamatosan elérhető, de kiszállítást nem vállalnak
Telefon: 06 30/625-18-23

Vár Vendéglő: meleg étel kapható, kiszállítást nem vállalnak
Nyitva tartás: szerdától vasárnapig 9-15 óráig
Az étlap a Vár Vendéglő facebook-os oldalán elérhető.
Telefon: 06 30/398-72-00

Kérjük, hogy az idősek, és különösen veszélyeztetett személyek lehetőleg maradjanak otthon, és vegyék igénybe a fenti lehetőségeket.

Amennyiben bárkinek ellátási nehézsége akad, akkor azt kérjük, jelezze a polgarmester@phnograd.hu email címen, vagy az alábbi telefonszámokon:
Varga Richárd polgármester: 06 30/418-03-38
Dávid Barbara, a polgárőrség vezetője: 06 30/972-13-45

Köszönettel és tisztelettel:

Varga Richárd
polgármester


 

 2020-03-19

Ügyintézés a Rétsági Járási Hivatalban

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Rétsági Járási Hivatalban a személyes ügyintézés helyett határozatlan ideig az

alábbi módokon intézhetik ügyeiket:

Kérelmeket, egyéb beadványokat, de a hiánypótlásban Önöktől kért dokumentumokat is – a személyes megjelenést lehetőség szerint elkerülve:

tudják hivatalunk részére megküldeni.

A hatósági eljárásokról, egyes támogatások jogosultsági feltételeiről elsősorban telefonon keresse fel hivatalunkat az alábbi elérhetőségeken:

Családtámogatási ügyekben:
06-35/795-035
06-35/795-042

Szociális igazgatást érintő ügyekben:
06-35/795-053
06-35/795-032
06-35/795-052

Gyámhatósági ügyekben – a személyes megjelenést nem igénylő – ügyekben általános felvilágosítás:

06-35/795-043
06-35/795-047
06-35/795-048
06-35/795-044
06-35/795-046
06-35/795-045

Egyéb,hatósági ügyekben:

06-35/795-043

Kérjük minden ügyfelünket, hogy mindannyiunk egészségének megóvása érdekében részesítsék előnyben az elektronikus kapcsolattartás formáit, valamint a járási hivatal hatáskörében lévő hatósági ügyekben a telefonon történő előzetes információ és felvilágosítás kérést.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!


Tájékoztatás adózásról

Tisztelt Adózók!

Mint már tájékoztattuk Önöket, a Takarékbank Zrt. helyi fiókja sajnos bezárt.

A helyi adók befizetési határideje március 16-án lejárt. Aki azonban még nem tett eleget fizetési kötelezettségének, három féle módon teheti ezt meg:

  • a kiküldött Takarékbank Zrt.-nél használatos csekken Diósjenőn, vagy Rétságon lehet befizetni

  • sárga csekken a postahivatalokban (aki nem kapott ilyet, annak külön kérni kell az önkormányzati hivataltól telefonon, vagy elektronikus úton)

  • átutalással, amelyhez közöljük a bankszámlaszámokat:

Magánszemélyek kommunális adója számlaszám: 63800111-10001349
Gépjárműadó számlaszám: 63800111-10001332
Késedelmi pótlék számlaszám: 63800111-10001370
Helyi iparűzési adó számlaszám: 63800111-10001442
Talajterhelési díj számlaszám: 63800111-10001514

Adóügyeiket az E-önkormányzati portálon is intézhetik

Telefonálhatnak még a 06 35 562-000 telefonszámra is adóügyekben. Mátyásné Fidler Brigitta kedden és csütörtökön du. 13-16-ig érhető el.

A személyes ügyfélfogadás jelenleg szünetel.

Kérem megértésüket!

Árpásné Schlenk Judit
jegyző 

 2020-03-17

 

Változás a gyermekorvosi rendelésben!

 

COVID-19 miatti veszélyhelyzet, valamint a fertőző betegség behurcolásának, terjedésének megakadályozása végett (40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet)

NÓGRÁDBAN, BERKENYÉN
A GYERMEKORVOSI RENDELÉS VISSZAVONÁSIG SZÜNETEL. 

BETEGRENDELÉS DIÓSJENŐN LESZ KIZÁRÓLAG

HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 10.00-11.30
KEDD: 13.30-15.00

ORVOSI RENDELŐKET JAVASLOM ELKERÜLNI JÁRVÁNY IDEJÉN.

TELEFON: 06 35 364 004


 

 

A Nógrád Megyei Hírlap mai cikke

 


Nagyobb mérethez kattintson a képre!


 2020-03-16

 

Polgármesteri tájékoztató

 

Tisztelt Nógrádiak!

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt a mai napon az alábbi intézkedéseket hozom Nógrád községre vonatkozóan:

 • A Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (Nógrád, Hunyadi utca 18. ) a személyes ügyfélfogadást – rendkívüli eset kivételével – 2020. 03. 18-tól visszavonásig szüneteltetjük.

 • Telefonon a 06 35 562-000 számon, és a 06 30 409-7806 ügyfélfogadási időben elérhetőek vagyunk. Kereshetik továbbá a jegyzőt és az ügyintézőket a honlapon szereplő elektronikus elérhetőségeken, valamint ügyfélkapun keresztül is.

 • Az önkormányzat fenntartásában lévő Angyalvár Óvodában 2020. március 18-ától rendkívüli szünetet rendelek el. A gyermekfelügyelet különösen indokolt esetben biztosítva lesz.

 • A közétkeztetés módjáról az óvodavezető ad tájékoztatást.

 • A szociális étkeztetés az eddig megszokott módon történik.

 • Az önkormányzat rendezvényeket (zárt és szabadtérben egyaránt) újabb rendelkezésig nem tart.

 • Ezennel kérem a civil szervezeteket, egyházakat, vállalkozásokat, magánszemélyeket, hogy tervezett rendezvényeiket halasszák el.

 • Kérem továbbá a különösen veszélyeztetett idősebb korosztályt, hogy bevásárláskor, ügyintézéskor, kérjék, és vegyék igénybe rokonaik, ismerőseik segítségét, és lehetőleg maradjanak otthon.

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy kellő óvatossággal, fegyelemmel, a szabályok betartásával járjanak el, fokozottan figyeljenek egymásra, segítsék a rászorulókat.

Amennyiben bárki segítségre szorul, kérem hogy azt a 06 35562-000 számon, vagy a 06 30 418-0338, illetve a 06 30-409-7806 számon jelezze.

Önkormányzatunk figyelemmel kíséri a veszélyhelyzettel kapcsolatos eseményeket, a változásokról, újabb intézkedésekről a lakosságot folyamatosan tájékoztatja.

Fogjunk össze, vigyázzunk egymásra, Isten óvjon mindenkit!

Nógrád, 2020. 03. 16.

Varga Richárd sk. polgármester


Tájékoztatás a szülők részére az Angyalvár Óvoda rendkívüli szünet ideje alatt ügyeleti rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete szerinti, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok 2§-ában foglaltak alapján Varga Richárd polgármester úr, Nógrád Község Polgármestere az Angyalvár Óvoda önkormányzati fenntartású, óvodai ellátását végző intézményénél 2020. március 18-tól rendkívüli szünetet rendel el.

A rendkívüli szünet határozatlan időre szól, visszavonása összhangban lesz a Magyar Kormány által meghirdetett és elrendelt rendkívüli jogrendben, veszélyhelyzetben hozott kormányhatározatokkal, központi döntésekkel, az Operatív Törzs utasításaival és ajánlásaival.

A rendkívüli szünet ideje alatt az intézmény vezetője és dolgozói az intézményben tartózkodnak, feladataikat ellátják, a gyermekek otthonmaradását megszervezni nem tudó családok számára felügyeletet biztosítanak.

Kérjük a Szülőket, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe a felügyeletet!

Kérjük továbbá, hogy minden Szülő írásban  az angyalvarovoda@freemail.hu címen jelezze felénk a mai napon (03.17.) 17 óráig, hogy március 18-tól otthon kívánja tartani gyermekét, vagy igénybe veszi az ügyeletet.

Az ügyelet során kizárólag egészséges gyermekeket tudunk fogadni. (a vírus terjedésének megakadályozása végett).

Az ügyeletet az alábbiak szerint tudjuk biztosítani: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.

 Köszönjük megértésüket!

 Nógrád, 2020. március 16.

Horváth Erzsébet
óvodavezető


Tájékoztató az intézményi étkezésről

Tájékoztatjuk az iskolás és óvodás gyermekek szüleit, hogy az óvodások és tanulók étkeztetése a rendkívüli szünet ideje alatt nem biztosított.

Azon gyermekek számára, akik felügyeletet igényelnek az intézményekben, természetesen az étkeztetés megoldott.

Ebben az esetben, egy nappal az igénybevétel előtt kérjük, hogy jelezzék ezt az intézményvezetőknek,

Hekli Péternek:  nogradisuli@gmail.com,  

Horváth Erzsébetnek: angyalvarovoda@freemail.hu címen.

Az idős korúak szociális étkeztetése az eddig megszokott gyakorlatnak megfelelően történik.

Nógrád, 2020. 03. 16.

                                                                            Horváth Erzsébet
óvodavezető


  2020-03-15

Hirdetmény

Tisztelt Nógrádi Lakosok!

A koronavírus-járvány miatt a Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén az alábbi változások lépnek életbe:

Az ügyfelfogadást a keddi naptól – 2020. március 17-étől – heti 2 alakalomra csökkentjük

·         kedden 13 órától 16 óra 30-ig,

·         csütörtökön 8 órától 12 óráig tartunk ügyfélfogadást.

Kérjük azonban, hogy ebben az időpontban csak az jelenjen meg személyesen az ügyfélfogadáson, akinek sürgős halaszthatatlan ügye van, és egészséges.

Kérjük, hogy használják az elektronikus utat. A központi emailcím, amit használhatnak: hivatal@phnograd.hu

Telefonszámaink a 06 35/562-000, igazgatási ügyekben a 06 35 362-210, mobil 06 30 409-7806, amelyeket ügyfélfogadási időben fogunk felvenni.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ügysegéd kihelyezett ügyfélfogadása hétfőtől – 2020. március 16-ától – szünetel.

Adóval kapcsolatos tájékoztatás

Fontos, hogy az adók első félévi befizetési határideje a 2020. március 16-án lejár, tehát pótlékmentesen még ezen a napon lehet befizetni az adót. Ezt követő befizetéseknél a gép automatikusa pótlékot számít fel.

Kérjük tehát, hogy a holnapi napon mindenki próbáljon meg eleget tenni a befizetési kötelezettségének, emiatt 2020.03.16-án egész napos ügyfélfogadást tartunk, hogy aki sárga csekket kér - amellyel a postán lehet fizetni - azt ki tudjuk adni. Hétfőn 9 órától igény szerint a falubusz elszállítja Diósjenőre az embereket, hogy ott a Takarékbank fiókjában befizetéseiket a kiküldött csekken megtehessék.

Kérjük, hogy akinek lehetősége van, az utalással teljesítse a befizetést,  a csekken  szereplő azonosító feltüntetésével.

2020. március 15.

Varga Richárd polgármester Árpásné Schlenk Judit jegyző


 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére és tiszteletére rendezett megemlékezés képei

 

további fotók


 

2020-03-14

Polgármesteri közlemény

 

Március 16-ától bezárnak a közoktatási intézmények Magyarországon – jelentette be tegnap késő este Orbán Viktor miniszterelnök.

Nógrád község mindenben a kormányzati intézkedéseknek megfelelően jár el, így amennyiben lesz óvodai intézmények bezárására vonatkozó kormánydöntés, az abban foglaltakat maradéktalanul végrehajtjuk.

A nógrádi Angyalvár Óvoda az előző napokban meghozott elővigyázatossági intézkedések betartása mellett hétfőn fogadja a gyermekeket!

Tisztelettel

Varga Richárd
polgármester


2020-03-12

 

FELHÍVÁS

Felhívjuk a külföldről hazatérők figyelmét az alábbiakra: ·        

 • aki két héten belül külföldön volt, és légúti tünete, vagy láza van, kérjük, hogy telefonon feltétlenül hívja fel háziorvosát! 

Dr. Kovács István háziorvos elérhetőségei: 06 35 362-106; 06 30 619-8139

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy saját és a környezetében élők egészsége érdekében tartsa be a felhívásokban foglaltakat!

Kérjük továbbá, hogy mindenki figyeljen oda a környezetében élő személyekre és betegség esetén segítsék egymást például bevásárlás, vagy egyéb ügyek intézésében, hogy a beteg személyeknek ne kelljen közösségbe menniük!   

Amennyiben településünkön további intézkedések szükségesek, a lakosságot tájékoztatni fogjuk.   

 

Nógrád, 2020. március 12.                                                                             

Varga Richárd

polgármester


 2020-03-11

 

VÁLTOZÁS
a március 15-ei ünnepséggel kapcsolatban

 

 

Tájékozatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy elővigyázatossági okokból a 2020. március 15-én 18 órára, a Művelődési Házba tervezett ünnepség elmarad.

Helyette az ünnepi megemlékezés és koszorúzás március 15-én 9:15-kor az 1848-49-es emlékműnél (Kodály Zoltán utca - Szondy Gy. utca sarok) lesz megtartva, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelettel : Nógrád Község Önkormányzata


2020-03-10

 

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
szórólapok és plakátok

 

Kérdések és válaszok az új koronavírusról

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel

Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan

Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás

 


2020-03-08


2020-03-07 2020-03-06

 Tájékoztató a kerti hulladékégetés szabályozásának Nógrád községben történő változásáról

Nógrád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. január 28-án megtartott testületi ülésén úgy döntött, hogy a helyi lakosság egészségének védelme, illetve az itt élők egészséges környezethez való alapjogának védelme érdekében, közegészségügyi és környezetvédelmi megfontolásból 2020. március 1-től hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV.24.) helyi önkormányzati rendeletet.

A helyi rendelet törlését követően kizárólag az országos érvényű jogszabályok, mégpedig a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény , valamint a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm.rendelet és az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet rendelkezései az irányadóak a zöldhulladékok nyílttéri égetését illetően. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy ha jogszabály (így önkormányzati rendelet) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Fenti jogszabályok értelmében:

Az avar és más kerti hulladékok (zöldhulladékok) nyílttéri égetése Nógrád község belterületén 2020. március 1-től TILOS!

Minden más hulladék, szemét égetése eddig is tilos volt, ezután is tilos marad!

A száraz tűzifa nem minősül zöldhulladéknak, így a megfelelően kialakított tűzrakó helyen, száraz tűzifával végzett kerti sütés-főzést, bográcsozást továbbra sem érinti a korlátozás, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom érvényben.

A Hulladéktörvény 39.§ (4) bekezdése szerint településünkön a lakosok kétféle módon kötelesek kezelni zöldhulladékukat:

1.     Komposztálás, a leginkább ajánlott, leginkább környezetbarát megoldás, kiegészülve a mulcsozás különböző módozataival (mulcsozás: talajtakarás növényi maradványokkal, pl. avarral, ág-aprítékkal, vessző-aprítékkal, stb.).

2.     Elszállíttatás közszolgáltatás keretében, a közszolgáltatást végző cég által biztosított alábbi feltételek szerint.

- Jelenleg Nógrádon a Zöld Híd B.I.G.G Kft. végzi a szállítást, áprilistól-novemberig, 4 hetente 1-szer az ingatlanok elől. A szállítások közötti időszakban képződő, elszállításra szánt zöldhulladékot az ingatlanhasználók a szállítás napjáig ingatlanjuk területén belül kötelesek tárolni. A zöldhulladékot – előző nap estétől – a megadott szállítási napokon reggel 6 óráig lehet kihelyezni az ingatlanok elé, az úttesttől 1-2 méterre, az önkormányzatnál is megvásárolható 110 literes biozsákokban, illetve max. 1 méter hosszú és max. 6 cm átmérőjű ágakból, vesszőkből, szárakból, (stb.) álló kötegekben, alkalmanként max. 1 köbméternyi mennyiségben ingatlanonként.

Levegőtisztaság-védelmi bírság:

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése a fent említett levegővédelméről szóló rendeletben foglaltakba ütközik. Ha az eljárás lefolytatásra kerül és a cselekmény bizonyítást nyer, 100 000 Ft összegű levegőtisztaság-védelmi bírság kerül kiszabásra. A környezetvédelmi hatósági feladatokat a Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékes szerve látja el.

Nógrád, 2020. február 28.

Varga Richárd
polgármester

Mi a KOMPOSZT ?

- Növényi maradványok (és más szerves anyagok) természetes korhadása, lebomlása során

képződő humusz, „feketeföld”, emberi közreműködéssel, komposztálással előállítva.

Mire jó? Miért jó?

- Javítja a talaj minőségét, jobb lesz tőle a föld (lazább, porhanyósabb, tápanyagdúsabb).

- Ha komposztot is használunk, más trágya-félékből kevesebbre lesz szükség.

- A nógrádi kötött, agyagos talajnak különösen jót tesz!

- Saját növényi hulladékainkból ingyen juthatunk „feketeföldhöz”.

Mi a KOMPOSZTÁLÁS ?

- Növényi maradványok komposzttá érlelése halomban, keretek között vagy szabadon.

- Zöld javaink egyszerű újrahasznosítása: Természetes, egészséges, környezetbarát és hasznos megoldás

az ártalmas füsttel járó zöldhulladék-égetések helyett. Minden kertben ott a helye!

Mi kell hozzá?

- ZÖLD JAVAK, azaz minden féle növényi maradvány („zöldhulladék”) a konyhából és a kertből.

- HELY : 1-2 négyzetméter földfelület a kert félreeső, lehetőleg árnyékos helyén.

- IDŐ: 1-2 év a mindenkori friss anyagnak, hogy komposzttá érjen.

Időnként (1-2 évente) kiszedjük a halmok alól az érett komposztot, a még éretlen részét pedig otthagyjuk, folyamatosan rárakva a friss zöldhulladékot.

- KERET : Nem kötelező, de ha nincs túl sok hely, vagy rendezettebben szeretnénk komposztálni, akkor

keretek között komposztáljunk! Ennek legismertebb formái:

- Fa-keret: vegyes (konyhai + kerti) komposztálónak ideális, sokan raklapokból állítják össze, de kereskedelemben is kapható, egymásba illeszthető deszkákból összeállítható formában, vagy bármilyen más faanyagból, vastagabb faágakból is összeállítható.

- Drót-keret (kisebb lyukú tyúkhálóból): lomb-komposztálónak ideális.

- Gödör: annak ideális, aki nem akarja kitermelni, hasznosítani az érett komposztot.

- Műanyag komposztáló: drágasága és „műanyagsága” miatt kevésbé közkedvelt, de jól használható.

Hogyan csináljuk?

- Gyűjtsük halomba a zöldhulladékot, keretben vagy szabadon, a puszta földre, árnyékos, fedetlen helyen.

- Aprítva és keverve a különböző zöldhulladékokat gyorsabb a komposztálódás, főleg szárak, ágak esetén.

- Nagyobb szárazság idején néha locsoljuk meg vízzel a halmot. (Máskor elég a csapadék.)

- Pár havonta egyszer átforgathatjuk az anyagot, de ez nem feltétlenül szükséges.

- 1-2 évente egyszer szedjük ki a halom aljából az érett komposztot és javítsuk vele a földünket!

Diólevél és más levelek komposztálása (lomb-komposztálás)

Ha az avart, pl. a dióleveleket nem tudjuk otthagyni, ahol lehullottak, akkor komposztáljuk! Nagyobb mennyiség esetén érdemes külön, pl. kisebb lyukú tyúkháló-keretben komposztálni: 1 öreg, nagy diófa lehullott lombja kb. 1 köbméternyi tömörítve. 1 év alatt a lomb térfogata kb. egytizedére esik össze, vagyis évente kb. 10 vödörnyi (100 L) komposztunk lesz az 1 köbméteres keretünk aljában, ami döbbenetesen kevésnek tűnik az őszi hatalmas lombmennyiséghez képest. Pedig tényleg csak ennyi! A diólevélben lévő juglon (növekedésgátló anyag) a lehullást követően 9 hónap alatt teljesen lebomlik, az 1 éves komposztban már nincs jelen, vagyis az érett diólevél-komposzt bármely talaj javítására alkalmas, hasznos anyag!

Információ: Dr. Kovács István, Nógrád, Hunyadi u. 32.,
Tel: 0630-6198139,
email: email:
istvankovacs.med@gmail.com


2020-03-05


2020-03-04

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (II. 26.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról


 2020-03-03

Megkezdtük a gyűjtőedényekre kiragasztott matricák ellenőrzését

Márciusban kollégáink a hulladékgyűjtési napok alkalmával ellenőrzik, hogy az Ügyfelek edényzetén megtalálható-e a szolgáltatás igénybevételére feljogosító matrica, amelyet a 2019. utolsó negyedéves számla mellékleteként kaptak meg az arra jogosultak. Amennyiben ez hiányzik, munkatársaink egy figyelmeztető matricát ragasztanak ki az edényzetre, konténerre (kukákra), aminek mintaképét itt láthatják.

Hiányzó matrica esetén, kérjük vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a linken található elérhetőségek valamelyikén: https://www.zoldhid.hu/ugyfelszolgalat. Továbbá felhívjuk rá a figyelmet, hogy a beazonosíthatatlan edények ürítését a második visszaellenőrzést követően megtagadhatjuk.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy a hulladékgazdálkodási szolgáltatást csak azok vegyék igénybe, akik jogosultak arra. Köszönjük segítségüket az átláthatóság megteremtésében!


2020-03-02


2020-02-26

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló

1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet indokolása

 

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között rendeletet alkot.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

 

Részletes indokolás

 

1.§-hoz

Bejelentések alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével járó füst közegészségügyi kockázatot jelent, ezért a képviselő-testület a levegő-és egészségvédelem érdekében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeleteteket hatályon kívül helyezi. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy ha jogszabály (így önkormányzati rendelet) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ezen központi jogszabályi rendelkezés értelmében, miután az avar és kerti hulladék égetését szabályozó helyi önkormányzati rendelet hatályát veszti, Nógrád településen a központi jogszabály lesz érvényes, azaz Nógrádon a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

2.§-hoz

A rendelet hatályba lépése 2020. március 1.

Az elfogadástól a hatályba lépésig terjedő időben a lakosság részére a rendelet megismerését biztosítottuk, tehát elegendő felkészülési idő állt rendelkezésre.

  

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1.§ Hatályát veszti Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelt.

2.§ Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

 

Varga Richárd                        Árpásné Schlenk
polgármester                                  jegyző

 

 Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. január 29-én.

 

Árpásné Schlenk Judit

                        jegyző


2020-02-25

Ülésezett a képviselő-testület

 


2020-02-22

Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról


M E G H Í V Ó

 Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2020. február 25-én (kedden)17órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Előadó: Varga Richárd polgármester

Napirendek:

 1. Nógrád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés megvitatása, elfogadása és a Közös Hivatal költségvetésének megvitatása, elfogadása

  Előadó: Varga Richárd polgármester és Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

  Előadó:  Árpásné Schlenk Judit jegyző

 3. Pályázatokkal kapcsolatos ügyek
  Előadó:
  Varga Richárd polgármester
  - 
  Green-Goes Kft-vel szerződés elfogadása és műszaki ellenő

 4. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek

  Előadó: Varga Richárd polgármester

  - Zanati László telekvásárlási kérelme

  - Piroska Gabriella és társa telekvásárlási kérelme

  - Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos egyeztetések

 5. Civil szervezetek működési pályázat feltételeinek megtárgyalása
  Előadó: Varga Richárd polgármester

 6. Polgármester szabadságolási ütemterve

  Előadó: Varga Richárd polgármester
 7. Egyebek

 8. Előadó: Varga Richárd polgármester       

  - Nógrád Várának Megmentéséért Alapítványba új tag delegálása

  - Közkutak további működtetése

  - Weboldallal kapcsolatos ajánlatok

  - Március 15-i ünnepség részleteinek megbeszélése

  - Szondi u. 7/1 ingatlan vízrákötése

Nógrád, 2020. február 18.

 

Varga Richárd
polgármester


2020-02-21

 

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Takarékbank Nógrádi Kirendeltsége bezárásának elkerülése érdekében Nógrád Község Önkormányzata nevében, a lakosság érdekét szem előtt tartva, a szükséges lépéseket megtettem. Minden lehető eszközzel azon dolgozom , hogy a Takarékbank Nógrádi kirendeltségén a pénzügyi szolgáltatás továbbra is elérhető maradjon, remélem ez sikerülni fog. A kedvező döntésig a legközelebbi kirendeltségre történő eljutásban az önkormányzat segítséget nyújt a lakosságnak. A falu tulajdonában lévő kisbusz, minden héten hétfőn és szerdán 9 órakor indul a községháza elől Diósjenőre. Kérem az ügyben szíves türelmüket, és megértésüket.

Tisztelettel

Varga Richárd
polgármester


2020-02-19

Közlemény

A Takarékbank Nógrád községben üzemelő fiókjának technikai okok miatti átmeneti zárvatartásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2642 Nógrád, Szondi utca 28. szám alatti bankfiókunk technikai okok miatt átmenetileg 2020.02.24-től zárva tart.

Az esetleges kellemetlenségekért elnézését kérjük!

Legközelebbi bankfiókjaink:

 • 2643 Diósjenő, Kossuth u. 11.

 • 2651 Rétság, Korányi út 2.

Legközelebbi ATM:

 • 2643 Diósjenő, Kossuth u. 11.

Pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbankban is intézheti.

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06-1-311-3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére!

Szíves megértését köszönjük!

Budapest, 2020.02.19.

Üdvözlettel:

Takarékbank Zrt.


2020. évi rendezvénynaptár

6/2020. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évre az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét biztosítja:

Február 8. (szombat)   Mikrotérségi asztalitenisz-verseny
Március 15. (vasárnap) 18 óra  Nemzeti ünnep – megemlékezés
Április 7. (kedd)  

Csurgó forrás környékének díszítése
 (Nógrádi Napraforgó Egyesület)

Május 24. (vasárnap)  Emlékművek átadása
Június 6. (szombat)  VII. Nógrádi Várjátékok
Június 27. (szombat)

Civil Szervezetek Napja (főzőverseny)
Nóta- és Dalverseny

Július 30. (csütörtök) 17 óra Szent Korona Lovastúra
Augusztus 20. (csütörtök) 9 óra Szent István ünnepe – megemlékezés
Augusztus 23.   Futapest rendezvény   
Szeptember 26-27. (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás – Őszi vigalom
Október 23. (péntek)    Nemzeti ünnep – megemlékezés
November 7. (szombat)   Márton napi lámpás felvonulás
November 28, December 5, 12, 19.   16 óra

Adventi mécsesgyújtás a Csurgó forrásnál
(Nógrádi Napraforgó Egyesület)

November 29. December 6, 13, 20.  Adventi gyertyagyújtások a parkban
December ......  (téli szünet előtti utolsó előtti tanítási nap)  Idősek Napja – Falukarácsony

A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvények előkészítését és lebonyolítását segíti és támogatja. Az intézményi és civil szervezetek rendezvényeihez az önkormányzat a helyet biztosítja.

A testület felkéri a polgármestert, és a civil szervezetek vezetőit, hogy a fenti rendezvények lebonyolításáról gondoskodjanak

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a lakosság tudomására.

Határidő: azonnal és értelemszerű

Felelős: polgármester és civil szervezetek vezetői


 2020-02-17

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője pályázatot hirdet járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni 2020. március 5-ig.


IRK Pályázati felhívás.docx 
IRK Jelentkezési lap.doc 
2_Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat.doc 
3_Háziorvosi igazolás fizikai.doc 
4_Alkalmassági kérdőiv.doc 
5_Háziorvosi kérdőív.doc 
6_Fizikai feladatok.doc 
7_EÜ kizáró okok.doc 
8_PSZ kizáró okok.doc 
9_érettségi nyilatkozat IRK.doc 


 2020-02-13

TELEFONOS CSALÓK A WHO NEVÉBEN

 

 A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől.

A hívások során egy gépinek tűnő hang a WHO nevében tájékoztatást ad az új koronavírussal kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy  a készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy „megfelelő védettséget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer” csomag.

Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a WHO nem végez termék-árusítást sem telefonon, sem más formában. A korona vírussal kapcsolatban csak a hivatalos szervektől fogadjon el tájékoztatást!

Kérjük, hogy vásárláskor mindig győződjön meg az alábbiakról:

 • Online és telefonos vásárlás esetén az eladó hitelességéről;

 • nézze meg, van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biztonságos-e, reklamációs lehetőséget tartalmaz-e;

 • fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot, visszahívható-e;

 • érdemes más vevők véleményét is elolvasni;

 • győződjön meg a termék eredetéről, hitelességéről – gyanús, ha túl olcsó;

 • fontos információ, hogy milyen egyéb költségek terhelik a vásárlást.

 • Személyes vásárlás esetén javasoljuk, hogy kerülje a házalókat;

 • ne engedjen idegeneket a lakásába;

 • a termékre szakosodott üzletben vásároljon; egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be;

 • ha bizonytalan, forduljon előbb szakemberhez!

A korona vírussal kapcsolatban felmerült kérdései esetén kérjük, keresse fel a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalát, esetleg hívja a 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456 ingyenes telefonszámok valamelyikét !

Amennyiben úgy érzi, hogy csalók, bűnözők próbálják becsapni, tegyen bejelentést a rendőrségen!


2020-02-08

Farsangi pingpongkupa

 

további fotók


 

2020-02-05

zöldhíd logo

Tisztelt Ügyfelünk!

 A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítási szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése érdekében „matricás” azonosító módszert alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásra jogosult Ügyfelek matricával jelölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján kollégáink tudják, hogy kik jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Az alábbiakban az eljáráshoz kapcsolódó tájékoztatónkat olvashatják.

A 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései szerint az ingatlanhasználók:

-  kötelesek a hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és a vegyes hulladékot (a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot) minimum heti rendszerességgel a közszolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. részére átadni;

-    kötelesek a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékszállítás rendjét betartani;

-  kötelesek a Ht. rendelkezései szerint meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv (NHKV Zrt.) részére megfizetni.

A közszolgáltatási díjat nem fizető ingatlanhasználók felderítése és kiszűrése érdekében:

-    az ingatlanhasználók 2020 januárjában az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2019. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt 2020-ra érvényes éves matricát kapnak, amelyet 30 napon belül a gyűjtőedényre kötelesek felragasztani;

-  a 4 gyűjtőedénynél több ürítésére szerződött ingatlanhasználók nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a közszolgáltatótól kapják – szintén postai úton – a matricákat;

-   a számla mellé nem kapnak matricát az egyéni díjfizetésű társasházi lakók, akik gyűjtőedényeire a közszolgáltató rendszerfelügyelői helyezik el a matricákat a hulladékgyűjtési napok alkalmával;

-    a gyűjtőedénnyel rendelkező (nem zsákos) üdülőingatlanok használói nem kapnak számlát 2019. utolsó negyedévére vonatkozóan, ezért a szolgáltatás használatára jogosító matricát 2020 márciusában vehetik át, külön tájékoztatás mellett;

-    azon ingatlanhasználók, akik– a fenti kivételeket leszámítva – nem kapnak matricát, jelezzék azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság ellenőrzését követően pót matricát kapnak;

-    év közbeni költözés, új ingatlanhasználóként vagy új gazdálkodóként történő bejelentkezés esetén a matricát a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodája biztosítja.

Figyelmeztetés/szankciók

-   azon ingatlanhasználók, akik január hónapban megkapják a matricát, azonban nem helyezik azt fel a gyűjtőedényre 2020. február hónapban, szankcionálás előtt két alkalommal felszólítást kapnak a közszolgáltatótól;

-  azon ingatlanhasználókat (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is), akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának beazonosítását követően számlakiállítási célzattal jelezni fogjuk az NHKV Zrt. részére.

- amennyiben a közterületre kihelyezett gyűjtőedény tulajdonosa nem beazonosítható, a két alkalommal történő felszólítás után a gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató megtagadhatja

-  azon ingatlanhasználó – beleértve a gazdálkodó szervezeteket is –, aki a közszolgáltatást nem veszi igénybe, a közszolgáltató jogosult hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni és ezt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében

 

A Zöld Híd B.IG.G. Nonprofit Kft. köszöni az együttműködésüket!

 

Hajnal Zsolt András s.k.
ügyvezető igazgató


 2020-02-03

Avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos anyagok

3/2020. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezéséről az alábbiak szerint dönt:

A rendelettervezetet közzé kell tenni a település honlapján 2020. február 3-tól február 14-ig. A véleményezésre nyitva álló idő 2020. február 3. 12 órától 2020. február 14. 12 óráig.

A fenti időszakban bárki írásban - postai, vagy elektronikus úton (hivatal@phnograd.hu) e-mail címre történő megküldéssel, illetve az önkormányzatnál lévő gyűjtődobozba történő bedobással - nyilváníthatja ki véleményét.

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, illetve a beérkezett javaslatokat a legközelebbi ülésen ismertesse a képviselőkkel.

Határidő: azonnal és következő testületi ülés
Felelős: jegyzőELŐTERJESZTÉS ÉS ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

AZ AVAR-ÉS KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Nógrád Község Önkormányzata az Avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét 7/2012. (IV. 24.)-én hozta meg. Ebben a rendeletben az előzőhöz képest már csökkentésre került az engedélyezett égetés intervalluma. A 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelettel az került pontosításra, hogy a helyi rendelet Nógrád község belterületére terjed ki.

Dr. Kovács István háziorvos már az előző évben is kérte a rendelet eltörlését annak érdekében, hogy belterületen egyáltalán ne lehessen avar- és kerti hulladékot égetni.

Kezdeményezését azzal indokolta, hogy a településen biztosított tavasztól őszig a zöld hulladék háztól való elszállítása, valamint mindenkinek lehetősége van az ingatlanon belüli komposztálásra.

Fentiek alapján a zöld hulladék ártalmatlanítására több lehetőség is van, nincs szükség az égetésre. A háziorvos a képviselők és a lakosság részére tájékoztatókat bocsájtott rendelkezésre, melyből kitűnik, hogy az égetés az egészségre káros hatással van és ennek megtiltása közegészségügyi szempontból indokolható.

A képviselő-testület 2019. december 10-én megtartott ülésén olyan határozatot fogadott el, hogy készüljön rendelettervezet az Avar-és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet meghozatala esetén nincs helyi szabályozás. Ennek alapján az országos tűzvédelmi szabályzat lép életbe, amely úgy rendelkezik, hogy belterületen mindennemű égetés tilos.

Ennek alapján készült el a rendelettervezet, amelyet társadalmi vitára kell bocsájtani és ezt követően lép hatályba.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

 • Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet értelmében hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Társadalmi szempontból pozitív hatásokat hordoz a rendelet hatályon kívül helyezése, mivel belterületen az égetés megszűnése hozzájárul a környezet védelméhez, a levegő tisztaságához, az egészségre káros légszennyezettség csökkentéséhez.

 • A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.

 •  A rendelet-tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.

 • Környezeti hatás: A rendelet-tervezetben foglaltak szerint hatályon kívül helyezett rendelet eredményeként várhatóan csökken a település légszennyezettsége.

 • Egészségi hatás: a rendelet hatályon kívül helyezésének célja a környezeti és egészségi következmények   meggátolása

 •  A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az  adminisztratív terheket nem befolyásolja.

 • A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását elsősorban az egészséges környezethez való jog, mint alapjog érvényesülése indokolja. A környezeti értékek védelme érdekében indokolt a magasabb szintű központi jogszabálynál megengedőbb helyi szabályozás hatályon kívül helyezése

 •  A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben a jogalkotás elmarad, a lakosság számára továbbra is biztosított lesz az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a településen, így nem érvényesülnének az önkormányzat környezetvédelmi és egészségügyi törekvései.

 • A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

 

Nógrád, 2020. január 21.

Varga Richárd
polgármester


Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1.§ Hatályát veszti Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelt.

2.§ Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

 

Varga Richárd    Árpásné Schlenk Judit
polgármester    jegyző

                        

 Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. …………….   ……-én.

 

Árpásné Schlenk Judit jegyző


 Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet indokolása

 

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között rendeletet alkot.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Bejelentések alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével járó füst közegészségügyi kockázatot jelent, ezért a képviselő-testület a levegő-és egészségvédelem érdekében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeleteteket hatályon kívül helyezi. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy ha jogszabály (így önkormányzati rendelet) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ezen központi jogszabályi rendelkezés értelmében, miután az avar és kerti hulladék égetését szabályozó helyi önkormányzati rendelet hatályát veszti, Nógrád településen a központi jogszabály lesz érvényes, azaz Nógrádon a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

2.§-hoz

A rendelet tervezett hatályba lépése:   2020. március 1.


2020-01-28

Képviselő-testületi ülés


2020-01-23

M E G H Í V Ó


Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE

2020. január 28-án (kedden) 17 órára

helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó
: Varga Richárd polgármester

 

Napirendek:

1. Avar-  és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, véleményezése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

2. 2020. évi költségvetés előkészítése

Előadó: Horváth Erzsébet óvodavezető és Árpásné Schlenk Judit jegyző

3. Rendezvénynaptár véleményezése
Előadó:
Varga Richárd polgármester

- Taposópark létesítéséhez pénzügyi támogatás

- Fejlesztési elképzelések meghatározása

4. Pályázatokkal kapcsolatos ügyek
Előadó:
Varga Richárd polgármester

- Testvértelepülési programokra pályázat

- Belterületi utak felújítása pályázat – kivitelező kiválasztása

5. Önkormányzati ingatlanügyek

Előadó: Varga Richárd polgármester

- Telekvásárlási kérelem                                          
-  cserépkályhák lebontása

- 613/1 és 613/2 hrszú ingatlanok megvásárlása     
- kamerák elhelyezése hivatalban

- Óvoda gázra történő átállásáról ajánlatkérés       
- Tájház tetőgerinc javítás

- Belterületi nem szilárd burkolatú utak zúzottkővel történő javítására árajánlat kérés

6. Egyebek

         Előadó: Varga Richárd polgármester       

- Föld elszállítása iskola mellől                                     
- Tájháznál fakivágás

- Buszforduló tervezése, ajánlatkérés                            
- Temetői ügyek és feladatok

- Bandérium honoris várjátékokkal kapcsolatos ajánlata

- Weblap készítésére, megújítására ajánlatok bekérése

7. Peres ügyről tájékoztatás

A napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra

  

Nógrád, 2020. január 21.

          Varga Richárd
 polgármester


 2020-01-21

Jégre lépni tilos!

A hideg idő beköszöntével még azok is kedvet kapnak kimenni a friss levegőre korcsolyázni, akik nem a téli sportok szerelmesei. A legtöbben ilyenkor felkeresnek egy jégpályát, azonban sokan szeretnek csúszkálni befagyott bányatavak, vagy éppen a Balaton felszínén. Az önfeledt szórakozás közben azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy jogszabályaink hol engedik meg, és hol tiltják meg a jégre lépést.

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló belügyminisztériumi rendeletünk értelmében mindenhol szabad rálépni a jégre, ahol ezt nem tiltják és ahol a jég kellő szilárdságú, nem mozog, illetve nem olvad. Ennél többet, konkrétabbat jogszabályaink nem rögzítenek, a szakemberek tapasztalataik alapján általában a 10-12 centiméter vastagságú jeget tekintik kellő szilárdságúnak ahhoz, hogy azon téli sportokat lehessen űzni. Éjszaka, rossz látási viszonyok között, kikötők, veszteglőhelyek területein, illetve folyóvizeken és azok mellékágain ugyanakkor általános jelleggel tiltott, hogy a jégre lépjünk. Bármilyen járművel - a biztonságos munkavégzés kivételével - szintén tilos közlekedni befagyott vizeinken.

A fenti szabályokat nem csak saját testi épségünk miatt érdemes betartani, hanem azért is, mert ezek megsértése szabálysértésnek minősül, mégpedig a jégen való tartózkodás szabályainak megszegésének. A szabályok megsértését sajnos a pénztárcánk is bánhatja, akár szabálysértési eljárást is indíthatnak velünk szemben. Bármely, a szabályszegést észlelő rendőr, közterület-felügyelő, halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat vagy akár ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Rosszabb esetben sajnos szabálysértési eljárás is indulhat velünk szemben, amennyiben korcsolyázás közben figyelmen kívül hagyjuk jogszabályaink előírását. Szabálysértési eljárásban a rendőrség százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethet minket a tiltott helyen történő jégre lépésért.

A korcsolyázás egy remek időtöltés, ami szórakoztató elfoglaltság a téli időszakban. Az önfeledt sportolás közben érdemes figyelemmel lenni a fenti szabályokra, mind saját és mások testi épsége érdekében, mind pedig a büntetések elkerülése érdekében.

forrás


2020-01-13

TÁJÉKOZTATÁS
Nógrád község belterületén folyó munkákról

A S-Z Mátra Bau ’97 Kft. az ELMÜ - ÉMÁSZ Nyrt.- vel jogviszonyban álló vállalkozó a községünk területén a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (rövidítve: VET) 124. § d) pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletet figyelembe véve a villamos hálózat biztonsági övezetében lévő fák, bokrok ágait távolítja el.

Kérjük a lakosság megértését és együttműködését.


2019-12-18

Falukarácsony és Idősek napja


további fotók


2019-12-17

IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

 
Kedves Nógrádi Lakosok! A negyedik adventi gyertyagyújtás
december 22-én vasárnap a Flórián parkban 9:15 órakor kezdődik


2019-12-16


2019-12-09


2019-12-06

Lakossági szénmonoxid-érzékelők ellenőrzése

A fűtési szezonban sajnos megnő a szénmonoxid mérgezések száma is. Ne kockáztassa saját maga és szerettei életét, egészségét! Ellenőriztesse CO-jelző, riasztókészülékének működőképességét!


Polgármesteri közlemény


2019-12-05

Tájékoztatás közmeghallgatással egybekötött

képviselő-testületi ülés összehívásáról


2019-12-03


2019-11-27


 2019-11-20

Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásárólA szabadtéri színpad tetőfedésének cseréje2019-11-15

Polgármesteri hirdetmény

nagyobb méret
2019-11-14

teljes dokumentum


2019-11-08

Megemlékezés a Nógrádi temetőben
a Cibakházi delegációval

további fotók

Fotó: Ciuleacné Drajkó Adrienn és Varga Richárd


2019-11-06

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében  

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2020. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című pályázati kiírásai. A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatok beadási időszakai:

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. október 1. – 2019. november 8. között.

Kollégium

Kategória kódja

Benyújtási határidő

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-20-O-M

NEA-KK-20-O-V

2019.11.04. 23:59

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

NEA-MA-20-O-M

NEA-MA-20-O-V

2019.11.05. 23:59

Nemzeti összetartozás kollégium

NEA-NO-20-O-M

NEA-NO-20-O-V

2019.11.06. 23:59

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

NEA-TF-20-O-M

NEA-TF-20-O-V

2019.11.07. 23:59

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

NEA-UN-20-O-M

NEA-UN-20-O-V

2019.11.08. 23:59

 

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című pályázati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. november 11.- 2019. december 20. között.

Kollégium

Kategória kódja

Benyújtás kezdete

Benyújtási határidő

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-20-EG

2019.11.11. 8:00

2019.12.20. 23:59

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

NEA-MA-20-EG

2019.11.12. 8:00

2019.12.20. 23:59

Nemzeti összetartozás kollégium

NEA-NO-20-EG

2019.11.13. 8:00

2019.12.20. 23:59

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

NEA-TF-20-EG

2019.11.14. 8:00

2019.12.20. 23:59

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

NEA-UN-20-EG

2019.11.15. 8:00

2019.12.20. 23:59

  A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2020/

Már 12000 külhoni és anyaországi diákot ért el a Határtalanul! középiskolai vetélkedő

Az összetartozás jegyében hirdetett középiskolai vetélkedőt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. A Határtalanul programhoz kapcsolódó, október 1-jén indult verseny első része egy online vetélkedő, amelynek keretében földrajzi, történelmi, irodalmi, természettudományi és nemzetpolitikai kérdésekből álló tesztet tölthetnek ki külhoni és anyaországbeli osztályok. A mindig változó, izgalmas kérdéssor a www.hatartalanul.net és a www.kulhonimagyarok.hu oldalról érhető el.

Az online vetélkedő óriási érdeklődés mellett zajlik: már több mint 12 000 külhoni és anyaországi diák csatlakozott a játékhoz. A jelentkezés az érdeklődők számára továbbra is nyitott: november 1-je éjfélig lehet még jelentkezni az első fordulóra. 

Az első, online rész eredményhirdetésére novemberben kerül sor, amelyet a középdöntő követ. A középdöntő keretében a régiók legsikeresebb osztályaihoz ellátogat a Határtalanul! csapata, hogy értékes ajándékokkal jutalmazza az elődöntő legjobbjait és személyes, játékos vetélkedőn tegye próbára a diákok tudását. A középdöntők legsikeresebb diákjai részt vehetnek a 2020 februárjában megrendezésre kerülő Határtalanul! napon Budapesten, ahol a legfelkészültebb középiskolások nem csak népszerű zenekarokkal találkozhatnak, de akár egymillió forintot is nyerhetnek osztályuknak.

A Határtalanul! középiskolai vetélkedő célja a kapcsolaterősítés az anyaországi és külhoni diákok között, valamint a nemzeti összetartozás erősítése a középiskolás korosztály körében.


Tisztelettel,

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Tájékoztatás  

 a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál jelenleg is futó programokról

A fent említett programok röviden:

Csatolt összefoglalóink segítségével szeretnénk bővebben tájékoztatni Önt a fent említett lehetőségekről. Amennyiben bármelyik program felkeltette érdeklődését, keresse kollégáinkat bizalommal az alábbi elérhetőségeken:  

Országos Mikrohitel Program:

Kocsis Ágnes                         

Mikrohitel menedzser   +36 20/331 3226  

Fiatalok és Álláskeresők Vállalkozóvá Válásának Támogatása:

Varga Alexandra

Projekt munkatárs +36 70/603 6105  

Nyitok program:

Hasznosi Márk

Mobil regionális koordinátor +36 70/327 0757

 

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1.

E-mail: vargabela@nmrva.hu

Telefon: +36-20/333-2741 www.nmrva.hu2019-10-31

A szlovák nemzetiségi önkormányzat is megalakult

további fotók


 2019-10-29

Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete

további fotók


 2019-10-23

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom

és szabadságharc 63. évfordulóján

további fotók


 2019-10-22

Tájékoztatás alakuló ülés összehívásáról


2019-10-17

nagyobb méret


2019-10-13

Helyi önkormányzati választás eredményei

Szlovák nemzetiségi önkormányzat


HIRDETMÉNY
a nyilvántartásba vett személyekről

 

Bejelentett nógrádi jelöltek:

Helyi önkormányzati választások 2019

Nemzetiségi önkormányzati választások 2019


2019-10-09

Tisztelt Nógrádiak!

Köszönöm, hogy 2002-től 17 éven át megtiszteltek bizalmukkal, amelynek segítségével polgármester lettem.

 


teljes méret


2019-10-08


2019-10-04

EFOP-rendezvény - Innovatív workshop


további fotók


2019-10-03


2019-09-29

Őszi vigalom

további fotók


2019-09-28

Szüreti felvonulás

további fotók


2019-09-23

Sertéstartók figyelmébe!

 

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

 A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

- Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetlenül, se közvetve érintkezni.

- Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.

- A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

- Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.

- Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.

- A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

- Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

- Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

- A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!

 A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

                                             Dr. Vajda Lajos

                                           Országos Járványvédelmi Központ Vezető


2019-09-19


2019-09-10

Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
4/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól


2019-08-27

a menetrendekhez kattints a képekre...


A hírlevél elolvasásához kattints a képre!


2019-08-23


Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról


Rendkívüli települési támogatás


2019-08-20

Szent István-napi megemlékezés

 

további fotók


2019-08-08


Emlékműhöz adomány

Tisztelt Nógrádiak, Kedves Hozzátartozók!

Nógrád Község Önkormányzata úgy döntött, hogy az első világháborús emlékmű mellett szeretne egy olyan emlékművet létesíteni ahol két külön  emléktáblán szerepelnének a második világháború és holokauszt áldozatai.

Terveink szerint az emlékmű terméskőből épülne meg, és a nevek gránit táblára lennének feltüntetve, hiszen áldozatainkra történő emlékezés az utókor kötelessége. A testületi ülésen döntés született arról, hogy minden képviselő 1 havi tiszteletdíj lemondásával  támogatta az építkezést.

Felmerült az is, hogy biztosítsunk lehetőséget arra, hogy hozzátartozók vagy más személyek támogatással járuljanak hozzá az emlékmű létesítéséhez. Ezért most közzétesszük azt a lehetőséget, hogy adományokat lehet befizetni a Centrál Takarékszövetkezet helyi fiókjában az önkormányzat 63800111-10001246 számú számlájára, vagy átutalással is el  lehet juttatni a támogatásokat. Kérjük, hogy felajánlásaikat legkésőbb 2019. augusztus 31-ig szíveskedjenek eljuttatni, amit előre is köszönünk.

Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében

Szórágy Gyuláné2019-08-05


2019-07-31


2019-07-18

Ügysegédi feladatellátás

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Rétsági Járási Hivatal részéről ezúton tájékoztatom, hogy Barócsi Hajnalka ügysegéd 2019. július 18. - 2019. július 26. napjáig nyári szabadságát tölti. A korábban megküldött tájékoztatás szerint ezen időszak alatt - tekintettel az igazgatási szünet idejére, valamint a szabadságok túlnyomó részben nyáron történő kivételére - az ügysegédi feladatellátás ezen időszakban szünetel.   Egyúttal megküldöm a Kormányablak Osztály, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyintézőinek elérhetőségét tartalmazó táblázatot annak érdekében, hogy az ügyfeleknek és a hivataluk számára is gyors és hatékony segítséget tudjunk nyújtani az érintett osztályok hatáskörében lévő ügytípusok kapcsán.   Kérem fentiek megértését és a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében a megküldött táblázat kifüggesztését a helyben szokásos módon.  

Együttműködését megköszönve, tisztelettel:  

Dudás György hivatalvezető nevében és megbízásából:  

Saligáné Kis Szilvia osztályvezető
Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Tel.: 06-35/795-043
E-mail: saligane.szilvia@nograd.gov.hu 2019-07-03


2019-07-15

 Online ügyintézés bemutatása

Az önkormányzati elektronikus ügyintézést népszerűsítő kommunikációs csomag részeként, elsőként 2019 tavaszán tájékoztató újságcikkeket juttattunk el az ASP-hez csatlakozott önkormányzatokhoz. Ezek kiegészítéseként mostanra elkészültek a rövid, egyperces animációs kisfilmek is, amelyek egy-egy, a mindennapi életben is előforduló szituáción keresztül mutatják be a korábbi, esetenként időigényes vagy fáradságos személyes ügyintézés kényelmes, online alternatíváját.

1. https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As
3. https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU
4. https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE
5. https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY
6. https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU
7. https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg


2019-07-03

Házhoz menő lomtalanítás

TÁJÉKOZTATÁS
IGÉNYBEJELENTŐ LAPKarbantartási munkák - VÍZHIÁNY

A DMRV Zrt. Váci üzemvezetősége a Nőtincsi medencénél vízmennyiségmérő cserét végez 2019.07.04.-én. A Nógrádi üzemvezetőség a Rétság Ipari Parkban végez egyidejűleg ivóvíz bekötést. A tevékenységek vízhiánnyal járnak. Az ellátási területünkön minél kisebb legyen az érintettek száma, ezért vízkormányzásokat végzünk. Az intézkedésektől függetlenül Nőtincs, Berkenye, Nógrád, Tolmács települések, magasabb fekvésű területein nyomáscsökkenés, minimális idejű vízhiány lehetséges. A mérőcsere várható időtartama kettő óra.

Rétság IP vízbekötés munkálatokkal kapcsolatosan, szintén egy ideiglenes üzemeltetést működtetünk, melynek következtében szintén lehetséges nyomáscsökkenés, vízhiány.

Az IP létesítményeinek kiértesítése megtörtént.

Tisztelt Katasztrófavédelmi Hatóság, a települések mélyebben telepített tűzcsapjain az oltóvíz a munkálatok ideje alatt is rendelkezésre áll, melyre, reméljük nem lesz szükség.

 Megértésüket megköszönve.

Kramlik Ödön
vízellátási koordinátor
Nógrádi Üzemvezetőség
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134.
Telefon: (35)-300-022 Mobil:  (30)-703-4405
E-mail: kramliko@dmrvzrt.hu


2019-06-27

Sajtóközlemény


2019-06-22

Civilszervezetek Napja

további fotók


2019-06-17


2019-06-01

VI. NÓGRÁDI VÁRJÁTÉKOK


további fotók


2019-05-28

Képviselő-testületi ülés


2019-05-24


nagyobb méret


 2019-05-23


2019-05-22

Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásárólGondolatok a  TORNATEREM felavatásának
negyedszázados évfordulója kapcsán
1993 – 2018

  „Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,

 tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,…” 

ide kattintva olvasható Ferencziné Germán Mária kuratóriumi elnök összeállítása az eseményről


2019-05-21


2019-05-15


2019-05-08


2019-04-30

Képviselő-testületi ülés


2019-04-26


2019-04-23

Tájékoztatás képviselő-testületi ülés

összehívásáról


2019-04-18


Április 25-éig lehet jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban.


2019-04-09

Lomtalanítási stratégia

Polgármesteri tájékoztató

Elkészítettük a Zöld Híd B.l.G.G. NKft. 2019. évi lomtalanítási stratégiáját, mely a korábbi megszokott gyakorlathoz képest, ügyfélközpontúbb és környezettudatosabb elveken alapul. Az új rendszer bevezetése nagy kihívás lesz Társaságunk számára, de hosszú távon megtérül a ma befektetett energia.

Mellékletben továbbítom a stratégia részleteit tartalmazó lakossági tájékoztatót kiegészítve a települések beosztási tervével és a lomtalanítási jelentkezési lapot.

A vonatkozó jogszabályok ellenére, hivatkozva a korán beköszöntött tavaszias időjárási körülményekre, már március hónapban elindítjuk a zöldhulladék gyűjtését. A részleteket tartalmazó lakossági tájékoztatónkat mellékletben továbbítjuk. Hamarosan külön egyeztetésre kérem fel azon települések polgármestereit, ahol gyűjtőpontos rendszerben valósul meg a gyűjtés.

Első intézkedéseim közé tartozik az ügyfélkör szerződéses viszonyainak rendbetétele is. Több felmérés igazolja, hogy jelentős számú „potyautas” és szerződött mennyiséggel visszaélő ügyfél található a régióban. Mellékletben továbbítom azt a lakossági tájékoztatót, mely közzétételét követően indulnak az éles ellenőrzések.

A feladatellátáshoz szükséges megfelelő számú személyi erőforrás biztosítása érdekében, újból kérem segítségüket a munkaerő toborzásban. Álláshirdetéseinket tartalmazó felhívásokat mellékletben továbbítom.

Kérem szíves együttműködésüket a fent említett dokumentumok szokott módon történő hatékony közzétételében.

Az operatív feladatok hatékony szervezése érdekében, ezúton is kérem Önöket, hogy önkormányzatuk részéről kijelölt hulladékgazdálkodásért felelős operatív vezető nevét, e-mail címét és telefonszámát a zoldhidtitkarsag@zoldhid.hu e-mail címre küldjék meg.

Hajnal Zsolt András
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1.      Lomtalanítási rend általános tájékoztató

2.      Lomtalanítás 2019 igénybejelentő lap  

3.      Literellenőrzés 2019

4.      Toborzás 2019          

 gépjárművezető

 rakodó


2019-03-26


2019-03-25

TÁJÉKOZTATÓ ÜDÜLŐTULAJDONOSOK RÉSZÉRE
a speciális többlethulladékos zsákok átvételi lehetőségéről

Zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos tájékoztató


2019-03-22


2019-03-14

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom emlékére

szervezett ünnepség

további fotók


KÖZLEMÉNY  
a 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről


2019-03-13

Képviselő-testületi ülés


Megmentőkre vár az egykori nógrádi vár

A romjaiban is lenyűgöző látványt nyújtó nógrádi várban gereblyékkel, kapákkal felszerelkezett emberek jöttek-mentek serényen, talicskáztak követ és földet lelkes szorgalommal.

A Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány elnöke, dr. Kovácsné Balogh Mónika is a dolgos csapat tagja volt, s mint mondta, nem először tették rendbe a vár területét, minden évben megszervezik a várjátékok előtt a vármentő napokat, s a hívó szóra szerencsére mindig akad szép számú jelentkező. Most azonban társadalmi összefogás keretében tereprendezés történt, az őszi régészeti feltárásból megmaradt köveket szedték össze, a talajt pedig elegyengették és fűmaggal vetették be. Szórágy Gyuláné, Nógrád polgármestere szintén kivette a részét a munkából.

– Ősszel a Magyar Nemzeti Múzeum régészeinek vezetésével ásatásokat végeztek a barbakánban – mesélte a településvezető: – Hivatalos jelentést még nem kaptunk az ásatások eredményével kapcsolatban, de találtak értékes tárgyakat, kerámiaedényeket és a hajdani vízvezetékrendszer egyes darabjait. A faluban sokakat érdekelt a régészeti feltárás, többen jelentkeztek alkalmi munkára, hogy ezzel is segítsék a település múltjának a pontos feltérképezését. Nagy öröm, hogy a helybeli civilek mindig lelkes és kemény munkával járulnak hozzá a műemlék fenntartásához, de csak egy komolyabb állami tőkeinjekció tudna hatékony eredményeket produkálni.

Ismét felsorakoztak az önkéntesek. Bár valamennyien lelkesek, ez a sereg sajnos kevés a távlati célokhoz 
Fotó: Torjay Attila / N.M.H.

Pintér Ferenc, a Nógrádiak Nógrádért Egyesület elnöke – miközben egy talicskába lapátolta az összegyűjtött köveket – a munkájukról mesélt.

– Szívügyünk a vár állapota, de az anyagi lehetőségeink nagyon korlátozottak, ezért szeretnénk tágabbra nyitni azok körét, akik a vár történetében jelen lennének. Jó lenne, ha a környékbeli településen élők is mind magukénak éreznék a nógrádi vár turisztikai értékét. Ez nem csak az itteni önkormányzat feladata. Van egy szűk csoport, amely rendszeresen segít, de végesek az erőforrásaink, szükségünk lenne külső segítségre, hogy az idelátogató turisták méltó környezetet találjanak – mondta.

Nógrád vára 2016-ban kikerült a Nemzeti Várprogramból, azóta nagyon nehezen jutnak hozzá anyagi forrásokhoz. A barbakánban szeretnének egy kiállítóteret létrehozni a jövőben, az őszi régészeti feltárás ehhez jó alapot teremt. Mivel közmunkás is mindössze kettő van a faluban, minden évben szerveznek társadalmi munkát, és a maguk erejéből próbálják vonzóvá tenni a turisták számára a várat.

Sziládi Krisztina

Forrás


2019-03-10

TÁJÉKOZTATÁS
képviselő-testületi ülés összehívásáról


2019-03-08


2019-03-04

FELHÍVÁS
az I. és II. világháborús emlékművekkel kapcsolatban

Nógrád Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesült az I. világháborús emlékmű felújítására.

Ehhez kapcsolódóan a temetőből a II. világháború áldozatait megörökítő táblát is szeretnénk idehozni és a környezetet rendezni. Felmerült, hogy a névsorok nem teljesek, kiegészítésre szorulnak. Továbbá ezzel párhuzamosan a helyi szlovák önkormányzat is újabb kiadványt szeretne megjelentetni a katonaság és a háborúk települési vonatkozásairól.

Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk, ha az érintett hozzátartozók összeszednék az áldozatok adatait, személyes adatain  - születési hely, idő; szülők neve; - kívül azt is, hogy mikor, hová vonult be; mikor, hol halt meg; stb. Ha tárgyi emlékek vannak pl. levelezőlap, fénykép, katonakönyv stb, azt is kérjük, hogy adják ide, és mi digitalizálás után visszaadjuk azokat.

Fontos, hogy aki tud olyan személyről, aki a jelenlegi névsorokból kimaradt, az ezt mindenféleképpen jelezze, hogy névsorainkat pontosítani tudjuk.

Az adatokat, iratokat kérjük, hogy legkésőbb április 12-én 12 óráig adják le a Hivatalban Baloghné Budai Krisztinánál.

A beérkezett adatokból a névsorokat kiegészítjük, kőbe vésve megörökítjük.

Az összegyűlt adatokat a szlovák önkormányzat megbízásából Végh József fogja rendszerezni, kiadványba szerkeszteni és a könyv várhatóan még az idei év őszén meg is jelenik.

Kérjük tehát az érintettek segítségét!

                                                                                   Szórágy Gyuláné

                                                                                               polgármester

Segítségképpen közöljük a névsorokat:

I. világháború áldozatai

Andrásik József

Hugyecz József 1878

Králik József

Ponicsán János

Bahil András

Hugyik József

Kuruc Ferenc  

Ponicsán József

Cerman Ferenc

Jakus Ignác

Kuruc János

Ponicsán Mihály

Cerman József 1882

Jankó Géza

Kuruc Pál

Rezsnák Márton

Cerman József 1897

Janovics András

Less János      

Rezsnák Mihály

Cinege András

Kareczki Ferenc

Magyar Mátyás

Rottek József

Dobos Imre    

Kareczki Mihály

Mayer Ferenc

Ranicsek János

Dobos Mihály

Kaufman József

Mayer József  

Skolnikovics János

Drétyovszki András

Klúcsik András

Mihalovics József

Szlávik András

Dudás András

Krisóffik Adolf

Mocsáry István

Uhrin István

Fitter József

Kohn Gyula

Molnár József

Varga József 1895

Fric József

Korbely János 

Német Péter

Varga József 1899

Gazsi János

Kovács István 

Pásztor József

Záhorszki József

Hesz András

Kovács János

Péter József    

Zima Péter

Hugyecz József 1874

Králik János

Emmer Mihály

 

 

II. világháború áldozatai

Bacsa Ferenc

Hesz Mihály

Márton István

Szakállas Pál

Búrik János

Hugyecz János

Nagy János

Szabó Mihály

Bényi Endre

Hugyecz Ferenc

Oroszi József

Török András

Bahil József

Jakabovics János

Ponicsán József

Török Lajos

Dávid István   

Kmetty Ferenc

Rezsnák József

Török László

Dobos András

Kovács János

Rottek Ferenc

Ujhelyi János

Dobos Ferenc 

Kovács Mihály

Rottek Pál

Vastag János  

Drétyovszki András

Králik István

Srám Ferenc

Varga József

Gyöngyösi József

Molnár József

Srám István

 

Gyuricza József

Molnár József

Szojka János

 

Halmosi Ferenc

Mihalovics János

Szabó József   


2019-02-272019-02-25

Digitális szakadék csökkentése
kiemelt projekt

Digitális szakadék

nagyobb méret

Aki jelentkezni szeretne, kérjük, mielőbb tegye meg!


2019-02-25

A szlovák nemzetiségi önkormányzat könyvbemutatója

további fotók


2019-02-112019-01-29

Képviselő-testületi ülés


TÁJÉKOZTATÁS

Nógrád vasútállomás megállóhely
ideiglenes kihagyásáról

 

Tisztelt Állampolgárok!

A Volánbusz Zrt. Forgalmi Igazgatósága 2018. decemberében tájékoztatott arról, hogy – kedvezőtlen forgalomtechnikai adottságok miatt – menetrendszerinti autóbuszuk megfordulás közben ismételten árokba csúszott. Ezért 2018. december 23-tól a 331-es autóbuszai ideiglenesen nem érintik Nógrád vasútállomás megállóhelyet.
A tájékoztatást követően ismételten felvettük a kapcsolatot a MÁV-val, mivel az ő tulajdonosi hozzájárulásukkal alakítottunk ki buszfordulót a MÁV üzemen kívüli rakodó területén, amelyet a kialakítás után mindenféle előzetes bejelentés nélkül a buszforgalom elől lezártak.
Azóta megérkezett a MÁV válasza, amelyben továbbra is fenntartják előző álláspontjukat és nem engedélyezik a buszok megfordulását a közforgalmú rakodón.
A Volánbusz Zrt. és a KMKK Zrt. illetékeseivel két alkalommal bejárást tartottunk másik buszforduló kialakításával kapcsolatban, amelynek eredményeként a következő alternatívák kerültek megvizsgálásra:

 1. Ismételten felvenni a kapcsolatot a MÁV-val, hogy a lezárt fordulót vissza lehessen nyitni.

 2. Hunyadi utca – Mikszáth utca csomópontja a Tűzoltószertár előtti terület.
  Ebben az esetben árok feltöltéssel, illetve aszfaltozással vagy betonozással kialakítani a fordulót és a megállóhelyet áthelyezni. Erre legkorábban tavasszal kerülhet sor.

 3. Kossuth utca – Vasút sor – Táncsics utca – Rákóczi utca – Kossuth utca tömbkerülés. Az autóbuszos bejárás során megállapítottuk, hogy a keskeny pályaszélesség és a szűk fordulások miatt az útvonal önkormányzati beruházással (padkák megerősítésével, szilárd burkolatú pályaszélesítéssel) tehető járhatóvá. Ezen munkálatok elvégzése is csak tavasszal lehetséges.

A második bejárást követően a KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád Megyei Forgalmi Igazgatósága azt a tájékoztatást küldte, hogy a 3271 vonalon közlekedtetett járatok sem fognak betérni a vasútállomás megállóhelyre ideiglenesen 2019. február 1-től, amíg az önkormányzat nem tudja biztosítani a vasútállomás megállóhelyen a járművek akadálymentes és biztonságos közlekedését.

A tömbkerülés kevesebb összegből megvalósítható, azonban az ott lakók parkolásának korlátozásával jár.

Az új megállóhely kiépítését valószínűleg meg kell terveztetni, és jelentős összegbe kerül, tehát ez időigényes és fedezetet kell rá teremteni.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk valamennyi alternatívát megvizsgálja a közeljövőben időjárás és fedezet függvényében a buszfordulót kialakítja, hogy az ideiglenesen szünetelő buszjáratok mielőbb a vasútállomás megállóhelyet használni tudják.

Addig is szíves türelmüket és megértésüket kérem és köszönöm!

Szórágy Gyuláné
polgármester


2019-01-28

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt,
önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2019. január 29-én (kedden)17 00-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. 2019. évi költségvetés előkészítése
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 2. 2019. évi rendezvénynaptár
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. Vízkorlátozási intézkedési terv
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 4. Egyebek

 

Nógrád, 2019. január 22.

Szórágy Gyuláné
polgármester


2019-01-23

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Nógrád Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

a HEP innen nyitható meg


2019-01-19

 


2018-12-23


2018-12-19

Falukarácsony és Idősek napja


további fotók


2018-12-14

Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2018. (XI. 21.) rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018. (X. 31.) rendelet módosításáról


2018-12-13


2018-12-11

Közmeghallgatással egybekötött
képviselő-testületi ülés


2018-12-05


2018-12-04

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2018. december 11-én (kedden)16 órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Közmeghallgatás

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Nógrád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) megtárgyalása elfogadása
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
  Előadók: a bizottságok elnökei

 4. 2019. évi munkaterv
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 5. 2019. évi rendezvénynaptár
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 6. Egyebek

Nógrád, 2018. december 4.

Szórágy Gyuláné
polgármester2018-11-22


2018-11-21

Tájékoztatás a Liliom Patika
decemberi nyitvatartási idejéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a diósjenői Liliom Patika, valamint a nógrádi Nógrád Fiókgyógyszertár a hivatalos állami munkarendnek megfelelően munkaszüneti napot tart az alábbi napokon:
2018. december 24. (hétfő) pihenőnap (munkaszüneti nap)
2018. december 25. (kedd) Karácsony (munkaszüneti nap)
2018. december 26. (szerda) Karácsony (munkaszüneti nap)
2018. december 31. (hétfő) pihenőnap (munkaszüneti nap)
2019. január 1. (hétfő) Újév napja (munkaszüneti nap)

Az alábbi áthelyezett munkanapokon
2018. december 01-én szombaton, valamint
2018. december 15-én szombaton
a diósjenői Liliom Patika, valamint a nógrádi Nógrád Fiókgyógyszertár szabadság miatt
ZÁRVA tart.

Asztalos Zsuzsanna
gyógyszertárvezető szakgyógyszerész
Liliom Patika
2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 8.
06-30-7460745


2018-11-21

HIRDETMÉNY

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosította 7/2018. (X. 31.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőképpen:

4.§

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő nógrádi lakos jogosult, aki

-  rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő,

- lakásfenntartás költségeinek fedezetére megállapított önkormányzati támogatásban részesül,

- aktív korúak ellátásában részesül és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 60.000 Ft-ot,

- nyugdíjas egyedülálló, akinek a nyugdíja nem haladja meg a havi 105.000 Ft-ot és más jövedelme nincs,

- időskorúak járadékában részesül

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű,

feltéve, hogy vagyonnal sem ő, sem a háztartásában élők nem rendelkeznek.

-  fogyatékossági támogatásban részesül, vagy családjában fogyatékossági támogatásban részesülő személyt ápol és a családban ez egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot

-  családjában 3 vagy több gyermeket nevel és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 70.000 Ft-ot.

7.§

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltségén benyújtani.

(3) A kérelmekről a bizottság legkésőbb 2018. december 5. napjáig dönt. 

(4) A döntést követően, legkésőbb 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, vagy rendelkezésre állást követően haladéktalanul.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

Akik a módosított jövedelemhatárok alapján beleférnek a támogatásba, minél előbb jelentkezzenek a hivatalban Matikovszki Bernadett igazgatási ügyintézőnél. A kérelem nyomtatvány a hivatalban átvehető vagy a honlapról letölthető.

Nógrád, 2018. november 21.               

                                                                             Szórágy Gyuláné sk.
                                                                                   polgármester

letölthető
KÉRELEM-nyomtatvány2018-11-12

A Príma díjas plébános közvetlenségét
ma már igénylik a hívek

Az életet nem kell túldramatizálni. Én úgy látom, a mai ember egyharmad probléma, kétharmad hiszti. Meg kell tanulnunk a veszteségeink mellett meglátni a győzelmeket is. Győry-Fáy Csaba plébános szavai ezek, az idén tizennegyedik alkalommal megrendezett gálán átvehette Nógrád megye Prima díját.

Egy budapesti kávézóban találkoztunk, Csaba atya épp átutazóban van. Első pillanattól kezdve barátságos, közvetlen ember benyomását kelti, ugyanakkor nagyon határozott is. Rögtön felajánlja a tegeződést, nem lehet elutasítani. Az optimizmus és a humor áthatja egész lényét, mellette minden mondata a haza és Isten iránti elköteleződéséről árulkodik.

– Bár Budapesten születtem, erdélyi családból származom, felmenőim között vannak a Székelyföldről és Dél-Erdélyből származók is. A dédszüleim salgótarjániak voltak, ők kerültek el Erdélybe, mivel a Salgótarjáni-Rimamurányi Kőszénbányák Rt.-nek a Petrozsényi Kőszénbányák a leányvállalata volt. A románok bejövetelekor bányaigazgató dédnagyapámat azonnal ki is rúgták, a család pedig visszakerült Magyarországra. Így alakult ki az az érdekes helyzet, hogy amikor Salgótarjánban temettem, a szertartást követően meg tudtam látogatni a dédszüleim sírját. Papnak ez ritkán adatik meg, hiszen senki sem próféta a saját hazájában.

Ezek szerint Nógrád megye szépen beágyazódott az életedbe.

– Az egész eddigi papi pályám ideköt. Nagyon szeretem, ez az egyetlen megye csonka Magyarországon, ahol nincsen alföld. Talán genetikai okai vannak, de erősen vonzódom a hegyekhez.

Győry-Fáy Csaba plébános a Prima díj romhányi átadásán, Fotó: L. B./N.M.H.

Egy fiatal fiú a 21. században miért választja ezt a hivatást?

– 12 éves koromtól papnak készültem, de a középiskolás évek alatt elfordultam ettől az álomtól, aztán 24 évesen mégis jelentkeztem a szemináriumba. Három dolog vitt ebbe az irányba: nagyon szerettem a Jóistent, az embereket, meg a népemet, a magyarságomat. Volt egy időszak az életemben, amikor sokat voltam egyedül, az ilyen periódusok segítenek az embernek visszatalálni a hitéhez. Igénylem az emberek közelségét, nem vagyok magányos típus, de olykor szükségünk van az egyedüllétre, a csendre.

Mit gondolsz, miért kaptad ezt a díjat?

– Nem tudom, talán az emberekhez való hozzáállásom miatt. Vannak nálam sokkal rendesebb, szentebb papok is.

A közvetlenségedet a hívek is érzik?

– Igen, érzik és értékelik. Eleinte nehezen fogadták el, nem értették, de a többség most már megszokta, megszerette és igényli. Én nem vagyok papos, nem is akarok az lenni. Én pap akarok ­lenni.

A papi hivatás mit jelent számodra?

– Megismertetni az emberekkel Isten szeretetét, és segíteni őket abban, hogy jól tudjanak szeretni. Istent és egymást. És ott lenni mellettük örömben és bajban egyaránt. Mert az öröm is nagyon fontos. Nem kell az életet túldramatizálni. Ha hívő vagyok, rá tudom bízni magam a Gondviselésre. Én úgy látom, a mai ember egyharmad probléma, kétharmad hiszti. Hála Istennek, nekünk már nagy gondjaink nincsenek, mégis mindig nyavajgunk. De hát mi hiányzik a ma emberének?

Tényleg, mi hiányzik?

– A hozzáállás. Meg kell tanulnunk a veszteségeink mellett meglátni a győzelmeket is. És az irgalom. Másokkal szemben, de önmagunkkal szemben is. Hajlamosak vagyunk kizsigerelni magunkat is. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Hiányzik még manapság a hála, az alázat, az igaz barátság is, ami pedig nagyon fontos.

14 éve végzed ezt a hivatást ugyanazon a helyen. Milyen emberek lakják Nyugat-Nógrádot?

– Amilyet keresel. Én a jót keresem, tehát jó emberek lakják. Szorgalmasak, kedvesek, barátságosak. Sok hazaszerető és istenfélő van közöttük.

Igénylik az emberek egy pap jelenlétét az életükben a mai világban?

– Szerintem sokkal jobban, mint azt gondoljuk. Lehet, hogy nem is mindig papra volna szükségük, hanem egy megbízható, jó emberre, akire számíthatnak. Sokszor a közvetítőt látják bennem. Szoktam mondani nekik, hogy ti is ugyanolyan közel vagytok az Istenhez, mint én. Ti is ugyanolyan gyermekei vagytok.

Népszerű vagy a híveid körében?

– Úgy érzem szeretnek. A népszerűség nem érdekel. Aki bír, bír, aki nem, az kibír. Ma az embereknek korszerű, érthető nyelvezetre van szükségük, ezt meg kell adni nekik. Nem szabad kioktatónak lenni. Azt szoktam mondani az enyéimnek, hogy én még bűnösebb vagyok, mint ti. Mert én még tanultam is, hogyan kéne csinálni, mégis vétkezem.

Sziládi Krisztina

Névjegy:
Győry-Fáy Csaba 1972-ben született Budapesten, iskoláit is a fővárosban végezte. 2002-ben Vácott szentelték pappá. A balassagyarmati Főplébánián kezdte papi pályafutását, majd a salgótarjáni főplébánia, ugyanitt az acélgyári plébánia és Somoskőújfalu következett. 2005-ben került Nógrád településre, eddig három falu – Nógrád, Diósjenő és Berkenye – szolgálatát látta el. Néhány hónapja egy negyedik település, Szendehely is hozzá tartozik.

Forrás


2018-11-112018-11-09

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatás
lakossági igénybevételéről

Kéményseprő-ipari szolgáltatást ellátók listája


2018-11-08

Haladékot kapnak a fúrt kutak tulajdonosai2018-11-07


2018-10-31

Tájékoztatás a hulladékszállítás újraindításáról


Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének
7/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

letölthető
KÉRELEM-nyomtatvány


2018-10-30

Képviselő-testületi ülés


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közérdekű közleménye
2018. október 30. 22:16
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró
állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
8. § (1) előírása alapján

A következő Nógrád megyei településeken 2018. október 31-től visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik:
Alsópetény, Balassagyarmat, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsőpetény, Galgaguta, Herencsény, Hont, Horpács, Hollókő, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Magyarnándor, Mohora, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádsáp, Nógrádsipek, Nőtincs, Ősagárd, Őrhalom, Patak, Patvarc, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szanda, Szátok, Szécsénke, Szécsény, Szendehely, Szente, Szügy, Terény, Tereske és Tolmács.

A következő Pest megyei településeken 2018. október 31-től visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik:
Acsa, Aszód, Bernecebaráti, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Dány, Domony, Domonyvölgy, Erdőkertes, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Gödöllő, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Isaszeg, Kartal, Kemence, Kerepes, Kismaros, Kisnémedi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Őrbottyány üdülőtelep, Penc, Perőcsény, Pócsmegyer, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szada Szigetmonostor, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Valkó, Vámosmikola, Veresegyház, Verőce, Verőce üdülőtelep és Zebegény.

A hulladék elszállítását mindkét megye településein a korábbiaknak megfelelően, a lakosság által megszokott időpontokban végezzük.

Az ingatlanhasználók által használható gyűjtőedények nem változnak. Kérjük, hogy azokat a megszokott időpontban, a környezet fokozott védelmére, valamint a hulladék kiszóródásának megakadályozására figyelemmel helyezzék ki a közterületre.


2018-10-29

Gazdára találtak a Príma-díjak


2018-10-26

Kormányhivatali tájékoztató

2018-10-23

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk


további fotók


2018-10-16


2018-10-04

Tápláló szeretet program 2018. évi zárása

bővebb infó


2018-10-02

H I R D E T M É N Y

Tisztelt felsőfokú tanulmányokat folytató!

Ezúton értesítem, hogy Nógrád Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozóan is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A pályázatbeadáshoz - akik még nem regisztráltak - a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Akik már a korábbi években regisztráltak az akkori adatokkal tudnak a rendszerbe belépni. A regisztrációt, illetve a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek rész.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018.november 6.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalában Matikovszki Bernadettnél kell benyújtani fenti nap 16 óráig.

A pályázat kötelező mellékletei:

A, A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019 tanév első félévéről.

B, Kitöltött jövedelemnyilatkozat és eredeti igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, valamint a családi pótlékról.

Jövedelemnyilatkozat a községházán átvehető, illetve önkormányzatunk honlapjáról letölthető.

A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 90.000 Ft-ot.

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület 2018. december 06-ig bírálja el.
A döntésről a pályázók 2018. december 10-ig elektronikusan az EPER-Bursa rendszeren keresztül kapnak értesítést. További információk a http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper-bursa honlapon.

Nógrád, 2018. október 2.
Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2018-10-01


TÁJÉKOZTATÓ
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés
felfüggesztéséről


2018-09-30

Őszi vigalom 2018

további fotók


2018-09-29

Őszi vigalom 2018

a szüreti felvonulás képekben

további fotók

Fotó: Sárközi Tamás

További fotók a facebookos oldalainkon...


2018-09-21


2018-09-19


2018-09-18


2018-09-06


[14]

[13]

[12]

[11]

[10]

[9]

[8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

számláló 2009. január 15-étől