[14]YoWindow.com Forecast by yr.no

Időjárás előrejelzés Nógrád község térségére a YoWindoW jóvoltából.2018-12-19

Falukarácsony és Idősek napja


további fotók


2018-12-14

Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2018. (XI. 21.) rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018. (X. 31.) rendelet módosításáról


2018-12-13


2018-12-11

Közmeghallgatással egybekötött
képviselő-testületi ülés


2018-12-05


2018-12-04

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2018. december 11-én (kedden)16 órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Közmeghallgatás

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirendek:

 1. Nógrád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

 2. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) megtárgyalása elfogadása
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
  Előadók: a bizottságok elnökei

 4. 2019. évi munkaterv
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 5. 2019. évi rendezvénynaptár
  Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

 6. Egyebek

Nógrád, 2018. december 4.

Szórágy Gyuláné
polgármester2018-11-22


2018-11-21

Tájékoztatás a Liliom Patika
decemberi nyitvatartási idejéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a diósjenői Liliom Patika, valamint a nógrádi Nógrád Fiókgyógyszertár a hivatalos állami munkarendnek megfelelően munkaszüneti napot tart az alábbi napokon:
2018. december 24. (hétfő) pihenőnap (munkaszüneti nap)
2018. december 25. (kedd) Karácsony (munkaszüneti nap)
2018. december 26. (szerda) Karácsony (munkaszüneti nap)
2018. december 31. (hétfő) pihenőnap (munkaszüneti nap)
2019. január 1. (hétfő) Újév napja (munkaszüneti nap)

Az alábbi áthelyezett munkanapokon
2018. december 01-én szombaton, valamint
2018. december 15-én szombaton
a diósjenői Liliom Patika, valamint a nógrádi Nógrád Fiókgyógyszertár szabadság miatt
ZÁRVA tart.

Asztalos Zsuzsanna
gyógyszertárvezető szakgyógyszerész
Liliom Patika
2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 8.
06-30-7460745


2018-11-21

HIRDETMÉNY

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosította 7/2018. (X. 31.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőképpen:

4.§

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő nógrádi lakos jogosult, aki

-  rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő,

- lakásfenntartás költségeinek fedezetére megállapított önkormányzati támogatásban részesül,

- aktív korúak ellátásában részesül és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 60.000 Ft-ot,

- nyugdíjas egyedülálló, akinek a nyugdíja nem haladja meg a havi 105.000 Ft-ot és más jövedelme nincs,

- időskorúak járadékában részesül

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű,

feltéve, hogy vagyonnal sem ő, sem a háztartásában élők nem rendelkeznek.

-  fogyatékossági támogatásban részesül, vagy családjában fogyatékossági támogatásban részesülő személyt ápol és a családban ez egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot

-  családjában 3 vagy több gyermeket nevel és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 70.000 Ft-ot.

7.§

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltségén benyújtani.

(3) A kérelmekről a bizottság legkésőbb 2018. december 5. napjáig dönt. 

(4) A döntést követően, legkésőbb 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, vagy rendelkezésre állást követően haladéktalanul.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

Akik a módosított jövedelemhatárok alapján beleférnek a támogatásba, minél előbb jelentkezzenek a hivatalban Matikovszki Bernadett igazgatási ügyintézőnél. A kérelem nyomtatvány a hivatalban átvehető vagy a honlapról letölthető.

Nógrád, 2018. november 21.               

                                                                             Szórágy Gyuláné sk.
                                                                                   polgármester

letölthető
KÉRELEM-nyomtatvány2018-11-12

A Príma díjas plébános közvetlenségét
ma már igénylik a hívek

Az életet nem kell túldramatizálni. Én úgy látom, a mai ember egyharmad probléma, kétharmad hiszti. Meg kell tanulnunk a veszteségeink mellett meglátni a győzelmeket is. Győry-Fáy Csaba plébános szavai ezek, az idén tizennegyedik alkalommal megrendezett gálán átvehette Nógrád megye Prima díját.

Egy budapesti kávézóban találkoztunk, Csaba atya épp átutazóban van. Első pillanattól kezdve barátságos, közvetlen ember benyomását kelti, ugyanakkor nagyon határozott is. Rögtön felajánlja a tegeződést, nem lehet elutasítani. Az optimizmus és a humor áthatja egész lényét, mellette minden mondata a haza és Isten iránti elköteleződéséről árulkodik.

– Bár Budapesten születtem, erdélyi családból származom, felmenőim között vannak a Székelyföldről és Dél-Erdélyből származók is. A dédszüleim salgótarjániak voltak, ők kerültek el Erdélybe, mivel a Salgótarjáni-Rimamurányi Kőszénbányák Rt.-nek a Petrozsényi Kőszénbányák a leányvállalata volt. A románok bejövetelekor bányaigazgató dédnagyapámat azonnal ki is rúgták, a család pedig visszakerült Magyarországra. Így alakult ki az az érdekes helyzet, hogy amikor Salgótarjánban temettem, a szertartást követően meg tudtam látogatni a dédszüleim sírját. Papnak ez ritkán adatik meg, hiszen senki sem próféta a saját hazájában.

Ezek szerint Nógrád megye szépen beágyazódott az életedbe.

– Az egész eddigi papi pályám ideköt. Nagyon szeretem, ez az egyetlen megye csonka Magyarországon, ahol nincsen alföld. Talán genetikai okai vannak, de erősen vonzódom a hegyekhez.

Győry-Fáy Csaba plébános a Prima díj romhányi átadásán, Fotó: L. B./N.M.H.

Egy fiatal fiú a 21. században miért választja ezt a hivatást?

– 12 éves koromtól papnak készültem, de a középiskolás évek alatt elfordultam ettől az álomtól, aztán 24 évesen mégis jelentkeztem a szemináriumba. Három dolog vitt ebbe az irányba: nagyon szerettem a Jóistent, az embereket, meg a népemet, a magyarságomat. Volt egy időszak az életemben, amikor sokat voltam egyedül, az ilyen periódusok segítenek az embernek visszatalálni a hitéhez. Igénylem az emberek közelségét, nem vagyok magányos típus, de olykor szükségünk van az egyedüllétre, a csendre.

Mit gondolsz, miért kaptad ezt a díjat?

– Nem tudom, talán az emberekhez való hozzáállásom miatt. Vannak nálam sokkal rendesebb, szentebb papok is.

A közvetlenségedet a hívek is érzik?

– Igen, érzik és értékelik. Eleinte nehezen fogadták el, nem értették, de a többség most már megszokta, megszerette és igényli. Én nem vagyok papos, nem is akarok az lenni. Én pap akarok ­lenni.

A papi hivatás mit jelent számodra?

– Megismertetni az emberekkel Isten szeretetét, és segíteni őket abban, hogy jól tudjanak szeretni. Istent és egymást. És ott lenni mellettük örömben és bajban egyaránt. Mert az öröm is nagyon fontos. Nem kell az életet túldramatizálni. Ha hívő vagyok, rá tudom bízni magam a Gondviselésre. Én úgy látom, a mai ember egyharmad probléma, kétharmad hiszti. Hála Istennek, nekünk már nagy gondjaink nincsenek, mégis mindig nyavajgunk. De hát mi hiányzik a ma emberének?

Tényleg, mi hiányzik?

– A hozzáállás. Meg kell tanulnunk a veszteségeink mellett meglátni a győzelmeket is. És az irgalom. Másokkal szemben, de önmagunkkal szemben is. Hajlamosak vagyunk kizsigerelni magunkat is. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Hiányzik még manapság a hála, az alázat, az igaz barátság is, ami pedig nagyon fontos.

14 éve végzed ezt a hivatást ugyanazon a helyen. Milyen emberek lakják Nyugat-Nógrádot?

– Amilyet keresel. Én a jót keresem, tehát jó emberek lakják. Szorgalmasak, kedvesek, barátságosak. Sok hazaszerető és istenfélő van közöttük.

Igénylik az emberek egy pap jelenlétét az életükben a mai világban?

– Szerintem sokkal jobban, mint azt gondoljuk. Lehet, hogy nem is mindig papra volna szükségük, hanem egy megbízható, jó emberre, akire számíthatnak. Sokszor a közvetítőt látják bennem. Szoktam mondani nekik, hogy ti is ugyanolyan közel vagytok az Istenhez, mint én. Ti is ugyanolyan gyermekei vagytok.

Népszerű vagy a híveid körében?

– Úgy érzem szeretnek. A népszerűség nem érdekel. Aki bír, bír, aki nem, az kibír. Ma az embereknek korszerű, érthető nyelvezetre van szükségük, ezt meg kell adni nekik. Nem szabad kioktatónak lenni. Azt szoktam mondani az enyéimnek, hogy én még bűnösebb vagyok, mint ti. Mert én még tanultam is, hogyan kéne csinálni, mégis vétkezem.

Sziládi Krisztina

Névjegy:
Győry-Fáy Csaba 1972-ben született Budapesten, iskoláit is a fővárosban végezte. 2002-ben Vácott szentelték pappá. A balassagyarmati Főplébánián kezdte papi pályafutását, majd a salgótarjáni főplébánia, ugyanitt az acélgyári plébánia és Somoskőújfalu következett. 2005-ben került Nógrád településre, eddig három falu – Nógrád, Diósjenő és Berkenye – szolgálatát látta el. Néhány hónapja egy negyedik település, Szendehely is hozzá tartozik.

Forrás


2018-11-112018-11-09

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatás
lakossági igénybevételéről

Kéményseprő-ipari szolgáltatást ellátók listája


2018-11-08

Haladékot kapnak a fúrt kutak tulajdonosai2018-11-07


2018-10-31

Tájékoztatás a hulladékszállítás újraindításáról


Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének
7/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

letölthető
KÉRELEM-nyomtatvány


2018-10-30

Képviselő-testületi ülés


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közérdekű közleménye
2018. október 30. 22:16
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró
állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
8. § (1) előírása alapján

A következő Nógrád megyei településeken 2018. október 31-től visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik:
Alsópetény, Balassagyarmat, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsőpetény, Galgaguta, Herencsény, Hont, Horpács, Hollókő, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Magyarnándor, Mohora, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádsáp, Nógrádsipek, Nőtincs, Ősagárd, Őrhalom, Patak, Patvarc, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szanda, Szátok, Szécsénke, Szécsény, Szendehely, Szente, Szügy, Terény, Tereske és Tolmács.

A következő Pest megyei településeken 2018. október 31-től visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik:
Acsa, Aszód, Bernecebaráti, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Dány, Domony, Domonyvölgy, Erdőkertes, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Gödöllő, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Isaszeg, Kartal, Kemence, Kerepes, Kismaros, Kisnémedi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Őrbottyány üdülőtelep, Penc, Perőcsény, Pócsmegyer, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szada Szigetmonostor, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Valkó, Vámosmikola, Veresegyház, Verőce, Verőce üdülőtelep és Zebegény.

A hulladék elszállítását mindkét megye településein a korábbiaknak megfelelően, a lakosság által megszokott időpontokban végezzük.

Az ingatlanhasználók által használható gyűjtőedények nem változnak. Kérjük, hogy azokat a megszokott időpontban, a környezet fokozott védelmére, valamint a hulladék kiszóródásának megakadályozására figyelemmel helyezzék ki a közterületre.


2018-10-29

Gazdára találtak a Príma-díjak


2018-10-26

Kormányhivatali tájékoztató

 

2018-10-23

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk


további fotók


2018-10-16


2018-10-04

Tápláló szeretet program 2018. évi zárása

bővebb infó


2018-10-02

H I R D E T M É N Y

Tisztelt felsőfokú tanulmányokat folytató!

Ezúton értesítem, hogy Nógrád Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozóan is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A pályázatbeadáshoz - akik még nem regisztráltak - a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Akik már a korábbi években regisztráltak az akkori adatokkal tudnak a rendszerbe belépni. A regisztrációt, illetve a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek rész.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018.november 6.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalában Matikovszki Bernadettnél kell benyújtani fenti nap 16 óráig.

A pályázat kötelező mellékletei:

A, A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019 tanév első félévéről.

B, Kitöltött jövedelemnyilatkozat és eredeti igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, valamint a családi pótlékról.

Jövedelemnyilatkozat a községházán átvehető, illetve önkormányzatunk honlapjáról letölthető.

A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 90.000 Ft-ot.

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület 2018. december 06-ig bírálja el.
A döntésről a pályázók 2018. december 10-ig elektronikusan az EPER-Bursa rendszeren keresztül kapnak értesítést. További információk a http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper-bursa honlapon.

Nógrád, 2018. október 2.
Árpásné Schlenk Judit
jegyző


2018-10-01


TÁJÉKOZTATÓ
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés
felfüggesztéséről


2018-09-30

Őszi vigalom 2018

további fotók


2018-09-29

Őszi vigalom 2018

a szüreti felvonulás képekben

további fotók

Fotó: Sárközi Tamás

További fotók a facebookos oldalainkon...


2018-09-21


2018-09-19


2018-09-18


2018-09-06


[14]

[13]

[12]

[11]

[10]

[9]

[8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

számláló 2009. január 15-étől